Υποδοχή Ιεράς Εικόνος Παναγίας Πέτρας στην Αλεξάνδρεια. (ΦΩΤΟ)

Petra Alexandria 2022 1

Petra Alexandria 2022 1

Την Τρίτη 9 Αυγούστου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας η υποδοχή της ιεράς Εικόνος Παναγίας Πέτρας από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους.

 

Την Εικόνα, που μετέφερε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμ. κ. Βασίλειος, υποδέχθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, επικεφαλής του ιερού Κλήρου, οι τοπικές Αρχές και πλήθος πιστών.

 

Ακολούθησε Εσπερινός και Μεγάλος Παρακλητικός Κανών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο.

 

Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Πέτρας θα παραμείνει στην Αλεξάνδρεια για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταυγούστου και θα αναχωρήσει στις 17 Αυγούστου.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του τόνισε:  «Τάχυνον εἰς πρεσβείαν καί σπεῦ­σον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε τῶν τιμώντων σε».

Ὁλοκάρδια ἡ ἱκεσία μας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πρός τήν ὁποία ψάλαμε ἀπόψε τόν Μεγάλο Πα­ρακλητικό της Κανόνα. Ὁλόθυμη ἡ δέησή μας πρός τήν ταχινή βοή­θεια ὅλων τῶν χριστιανῶν καί τήν ἀκοίμητη προστασία ὅσων τήν τι­μοῦν εἰλικρινά.

Καί ἀπόψε ἔχουμε τήν εὐλογία νά ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου ὄχι μόνο ἐνώ­πιον τῆς εἰκόνος τῆς δικῆς μας Πα­να­γίας, τῆς Ἀλεξανδρινῆς, τῆς ἐφόρου καί προστάτιδος τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀλλά καί ἐνώπιον τῆς χαριτοβρύτου καί θαυμα­τουρ­γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πέ­τρας τοῦ Ὀλύμπου, τήν ὁποία ὑπο­δεχθήκαμε πρίν ἀπό λίγο μέ συγκίνηση καί κατάνυξη.

Ἡ ἱερή αὐτή εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, τήν ὁποία μετέφερε στήν Ἱερά μας Μητρόπολη ὁ πανοσιολογιώτατος καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πέτρας π. Βασίλειος καί ὁ ἱεροδιάκονος π. Ἀλέξανδρος μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Κί­τρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεωργίου, πού ἀνταποκρίθηκε μέ πολλή ἀγάπη στό αἴτημά μας καί γι᾽ αὐτό τοῦ ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, ἀποτελεῖ τήν ἐφέστιο εἰκόνα τῆς ἱστορικῆς καί παλαιφάτου μονῆς τῆς Πέτρας τοῦ Ὀλύμπου, γνωστῆς ἐκτός τῶν ἄλ­λων καί ἀπό τή συμμετοχή τῶν μο­ναχῶν της στήν ἐπανάσταση τοῦ Ὀλύμπου, τό 1822, γιά τήν ἀπελευ­θέρωση τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Συνδέεται μάλιστα μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, γιατί ἕνας ἀπό τούς πατέρες της, ὁ ἱερομόναχος Ἰωάννης, μαρτύρησε κατά τή θεία Λειτουργία στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωρ­γίου τῆς Ναούσης μαζί μέ ἄλλους τέσσερις ἱερεῖς, ὅταν τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου τοῦ 1822 μπῆκαν οἱ Τοῦρκοι στήν πό­λη καί τούς κατέσφαξαν, ἀρχίζοντας ἀπό ἐκεῖ τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ναού­σης.

Καθώς, λοιπόν, φέτος τιμοῦμε τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης καί τό μαρτύριο καί τῶν πέντε ἁγίων ἱερομαρτύρων τῆς Ναούσης, θεω­ρή­σαμε ὅτι εἶναι κατάλληλη εὐκαι­ρία νά ἔρθει φέτος στήν Ἀλε­ξάν­δρεια ἡ ἱστορική καί θαυμα­τουρ­γός αὐτή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πέτρας καί νά συνεορτάσει μα­ζί μας τή μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου καί νά μᾶς εὐλογήσει.

Καί πρός αὐτήν, λοιπόν, ἀπευθύ­να­με τή διπλῆ ἱκεσία ψάλλοντας ἀπόψε πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτό­κο: «Τάχυνον εἰς πρεσβείαν καί σπεῦ­σον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστα­τεύ­ουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε».

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦμε προστασία. Ἄλλοι τήν ἀναζητοῦν στούς ἰσχυ­ρούς τοῦ κόσμου, ἄλλοι στήν ἰσχύ τοῦ χρήματος, τῶν ὅπλων καί τῆς σω­μα­τικῆς δυνά­μεως. Ἄλλοι τήν ἀνα­ζητοῦν στή δύναμη τῶν σχέ­σεων, τῆς ἐξουσίας καί τῆς τε­χνολογίας, στή δύναμη τῆς πληροφορίας καί ὅ­σων αὐτή προσφέρει. Καί ὅμως, δυ­στυχῶς, συχνά οἱ ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων πού στρέφονται σέ ἐπίγειους προ­στά­τες καί ὑλικά πράγματα, ἀπο­δει­κνύονται μάταιες καί ἀναπο­τε­λεσματικές. Τό βλέπουμε καί τό διαπιστώνουμε σέ ὅσα συμ­βαίνουν στόν κόσμο γύρω μας. Ἐμεῖς ὅμως δέν χρειάζεται νά ἀνησυχοῦμε. Ἔχουμε προστασία ἰσχυρή καί ἀκα­ταί­σχυ­ντη. Ἔχουμε τήν Πανα­γία Μη­τέ­ρα τοῦ Κυρίου μας, τήν Κυρία Θεο­τό­κο, πού εἶναι ἡ προ­στάτις τῶν χρι­στιανῶν. Καί γι᾽αὐτό σπεύ­δουμε πρός Aὐτήν. Καί γι᾽ αὐ­τό ἀπευθυ­νό­μεθα σ᾽ Aὐτήν καί τήν πα­­ρακα­λοῦμε καί ζητοῦμε τήν προ­­στασία της.

Καί πράγματι ἡ Πα­ναγία μας εἶναι ἡ προστάτις τῶν χριστιανῶν, γιατί ἡ ἀγάπη της γιά ὅσους πιστεύουν στόν Υἱό της εἶναι ἀπέραντη καί τό ἐνδια­φέ­ρον της γι᾽αὐτούς καί γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς τους ἀνύ­στα­κτο. Καί καθώς ἡ Παναγία μας γνω­­ρίζει τούς κινδύ­νους πού δια­τρέ­χουμε, καθώς γνω­ρίζει ὅτι δια­βαί­νουμε στή ζωή μας «ἐν μέσῳ πα­γί­δων πολλῶν», τίς ὁποῖες στή­νει ὁ πονηρός καί τά ὄργανά του γιά νά μᾶς βλάψουν, αὐτή ἁπλώνει τό στοργικό της χέ­ρι καί μᾶς στη­ρίζει, ἁπλώνει τό μα­φόριο τῆς ἀγά­πης της καί μᾶς σκεπάζει, καί δέν παύει ποτέ νά με­σι­τεύει στόν πα­ντο­δύ­ναμο Υἱό της, τόν Κύριο Ἰη­σοῦ Χρι­στό, γιά τή σωτηρία μας ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς θλί­ψεις τοῦ παρόντος κόσμου ἀλλά καί ἀπό τούς κινδύνους πού ἀπει­λοῦν καί τήν παροῦσα ζωή ἀλλά καί τό αἰώνιο μέλλον μας.

Αὐτή τήν προστασία μπορεῖ νά μᾶς τήν προσφέρει μέ ἀποτελε­σμα­τικό τρό­­­πο μόνο ἡ Παναγία μας. Μπο­ρεῖ νά μᾶς τήν προσφέρει προ­στα­τεύοντάς μας ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί στηρίζοντάς μας μέ τή χάρη της στόν πνευματικό μας ἀγώνα. Μπορεῖ ὅμως νά μᾶς τήν προσφέρει καί μεσιτεύοντας γιά τή σωτηρία μας στόν Υἱό της κατά τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά βρε­θοῦ­με ἐνώ­πιον τοῦ θρόνου του ὡς συνή­γορός μας.

Καί εἶναι πρόθυμη νά μᾶς προσ­φέρει τήν προστασία της ἡ Πανα­γία μας, ἄν καί ἐμεῖς πληροῦμε δύο προ­ϋποθέσεις.

Ἡ πρώτη εἶναι νά τῆς ζητοῦμε κα­θημερινά μέ πίστη καί μέ ἐλ­πί­δα τήν προστασία της. Καί ἡ δεύ­τερη εἶναι νά ζοῦμε στή ζωή μας ὅπως θά ἤθελε νά ζοῦμε ἡ Πα­ναγία. Νά ζοῦμε εὐχα­ριστώντας την μέ τόν ἀγώνα μας νά ἐφαρ­μόσουμε τίς ἐντο­λές τοῦ Υἱοῦ της καί νά ζή­σουμε ὅπως ἔζησε καί ἐκείνη.

Τότε ἡ Παναγία μας θά εἶναι ἡ διαρκής προστασία μας καί θά σπεύδει γιά νά μᾶς βοηθήσει σέ κάθε μας ἀνάγκη καί δυσκολία, ἀλλά κυρίως γιά νά μᾶς ὁδηγήσει κοντά στόν Υἱό της, στή βασιλεία του.

Εὐχαριστώντας, λοιπόν, ἀπό καρδίας τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Κίτρους γιά τήν εὐλογία νά ἔχουμε ἀπό σήμερα καί γιά λίγες ἡμέρες κοντά μας τή χάρη τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πέτρας, εὔχομαι ταπεινά ἡ χάρη της νά μᾶς σκεπά­ζει, νά μᾶς διαφυλάσσει πάντο­τε ἀπό κάθε κακό καί ἀπό κάθε κίν­δυ­νο καί νά μᾶς ἀξιώσει νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη ἑορτή τοῦ καλοκαιριοῦ, τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, πού εἶναι ἡ κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ζώντας μέσα σ᾽ αὐτή τήν περίοδο, πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Παναγία μας, ἄς προστρέξουμε σέ Αὐτήν καί θά ἔχουμε τήν ταχινή της βοήθεια, θά ἔχουμε τή σκέπη της, τήν προστασία καί τήν παρηγοριά της.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

image.jpeg