Βεροίας Παντελεήμων: «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος επιδημίαν». (ΒΙΝΤΕΟ)

VeriasEpiskopikosLogosPenthkosths

VeriasEpiskopikosLogosPenthkosths

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος επιδημίαν».

 

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαιρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Μαζί μέ τούς μαθητές τοῦ Κυρίου μας καί ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχοντας ἑορτάσει ἤδη τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, βρίσκεται αὐτές τίς ἡμέρες ἐν ἀναμονῇ ἑνός μεγάλου καί ἱστορικοῦ γεγονότος, βρίσκεται ἐν ἀναμονῇ ἑνός θαύματος. Γιατί θαῦμα εἶναι ἡ κάθοδος τοῦ Παναγίου Πνεύματος κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πού θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες. Θαῦμα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο, συγχρόνως ὅμως καί διαρκές. Γι’ αὐτό καί ὁ λόγος μου σήμερα εἶναι γιά τήν Πεντηκοστή, γιά ἐκείνη τή θαυμαστή ἡμέρα τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά Ἱεροσόλυμα. 

Ὁ Χριστός εἶχε παρομοιάσει τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέ βάπτισμα, ἕνα βάπτισμα διαφορετικό ἀπό αὐτό πού γνώριζαν οἱ μαθητές του ἀλλά καί οἱ Ἑβραῖοι, ἕνα βάπτισμα πού δέν θά ἦταν βάπτισμα ὕδατος, ἀλλά βάπτισμα πνεύματος, βάπτισμα θείας Χάριτος. Διότι «Ἰωάννης μέν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δέ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετά πολλάς ταύτας ἡμέρας», τούς εἶχε πεῖ. 

Τούς εἶχε πεῖ ὅμως καί ἄλλα γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τή σχέση του μαζί του. Τούς εἶχε βεβαιώσει γιά τήν ἑνό­τητα καί τή συνά­φεια πού ἔχει ἡ δική του δι­δα­σκαλία, ὅσα δηλαδή εἶχαν ἀκούσει οἱ μαθητές του ἀπό τά χείλη του στά τρία χρό­νια τῆς δη­μό­σιας πα­ρουσίας του, μέ ὅσα θά διδά­ξει στίς ψυχές τους μυστικά τό Πνεῦ­μα τῆς ἀλη­θείας· «οὐ γάρ λα­λήσει ἀφ᾽ ἑαυ­τοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἀκού­σει λαλή­σει καί τά ἐρ­χό­­μενα ἀναγ­γελεῖ ὑ­μῖν». Τούς εἶχε ἀκόμη πεῖ ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι αὐτό πού θά ὁλοκληρώσει τό ἔργο του καί θά τούς κάνει νά κατανοήσουν ὅλα ὅσα εἶχαν ἀκούσει ἀπό τόν ἴδιο, ἀλλά ἀδυνατοῦσαν τότε νά τά κατανοήσουν.