Βεροίας Παντελεήμων: «O ιδρυτής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Απόστολος Ανδρέας». (ΒΙΝΤΕΟ)

VeriasEpiskopikosSAgAndreas2022

VeriasEpiskopikosSAgAndreas2022

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «O ιδρυτής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Απόστολος Ανδρέας», με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής του Αγίου Ανδρέου.

 

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Στό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς περιγράφει μία ξεχωριστή σκηνή λίγο μετά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου μας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος βρίσκεται μαζί μέ δύο μαθητές του, ὅταν βλέπει τόν Χριστό νά διέρχεται ἀπό τόν τόπο ἐκεῖνο. Τότε, στρέφεται πρός αὐτούς καί τούς λέγει, δείχνοντας τόν Χριστό. «Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ». «Αὐτός εἶναι ὁ Χριστός». Κι ἐκεῖνοι, γεμάτοι ἀπό τήν προσδοκία πού εἶχε καλλιεργήσει ὁ τίμιος Πρόδρομος στίς ψυχές τους γιά τόν Μεσσία, ἀφήνουν τόν διδάσκαλό τους καί τρέχουν πρός τόν Σωτήρα, πού μόλις τούς εἶχε δείξει. 

Ὁ Ἰησοῦς, βλέποντάς τους νά ἔρχονται πρός τό μέρος του, τούς ρωτᾶ «τί θέλετε;» — «Διδάσκαλε, ποῦ μένεις;» «Ραββί, ποῦ μένεις;» τοῦ λέγουν, γιά νά λάβουν τήν πρώτη πρόσκληση τοῦ Κυρίου μας: «Ἐλᾶτε καί θά δεῖτε». Χωρίς νά τό σκεφθοῦν οἱ δύο νεαροί Ἰσραηλίτες τόν ἀκολούθησαν καί εἶδαν ποῦ μένει καί ἔμειναν μαζί του μέχρι τό ἀπόγευμα, «ὥρα ἦν ὡς δεκάτη», ὅπως σημειώνει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Ἰωάννης.

Ποιοί ἦταν ὅμως οἱ δύο μαθητές τοῦ τιμίου Προδρόμου πού πλησίασαν τόν Χριστό; Ὁ ἕνας ἦταν ἀσφαλῶς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής, ὁ ὁποῖος μᾶς παραδίδει τή συνάντηση, ὁ ἄλλος ἦταν ὁ τιμώμενος ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ὡς πρωτόκλητος, ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας.

Ἡ πόλη τῶν Πατρῶν καί οἱ κάτοικοί της δέν ἔπαυσαν ποτέ νά τιμοῦν τόν πρωτόκλητο ἀπόστολο ὡς πολιοῦχο καί προστάτη τους, καί ἡ τοπική Ἐκκλησία ἔκανε πολυετεῖς προσπάθειες γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του. Οἱ προσπάθειες αὐτές εὐοδώθηκαν τό ἔτος 1964, ὁπότε ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἐπέστρεψε τήν τιμία κάρα τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου στήν Ἐκκλησία καί τήν πόλη τῆς Πάτρας. Σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης ἡ Ἐκκλησία ἀνήγειρε νέο, μεγαλοπρεπῆ ναό πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ της, στόν ὁποῖο φυλάσσεται τώρα μαζί μέ τή χαριτόβρυτη κάρα του καί τμῆμα τοῦ σταυροῦ ἐπί τοῦ ὁποίου μαρτύρησε ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας, καί πανηγυρίζει μέ λαμπρότητα κατ᾽ ἔτος τή μνήμη του.

Ἰδιαιτέρως ὅμως πανηγυρίζει τή μνήμη τοῦ πρωτοκλήτου ἀποστόλου, τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου, καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο πού τόν τιμᾶ ὡς τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί ἑορτάζει τή θρονική του ἑορτή μέ πανηγυρική Πατριαρχική καί Συνοδική θεία Λειτουργία στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι, μέ τήν παρουσία ἐκπροσώπων καί τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τιμοῦμε τόν πρωτόκλητο ἀπόστολο Ἀνδρέα καί ὡς ἱδρυτή τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, στό ὁποῖο ἔχουμε τήν πνευματική μας ἀναφορά, ἀλλά καί ὡς ἀπόστολο τῶν Ἑλλήνων, διότι αὐτός πρῶτος ὁδήγησε τούς Ἕλληνες πού θέλησαν νά δοῦν τόν Ἰησοῦ κοντά του, ἀλλά καί διότι μαζί μέ τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο κήρυξαν τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στήν πατρίδα μας καί μᾶς ὁδήγησαν στό φῶς τῆς πίστεώς του.