ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ.

MhtrVeriasPantelehmwn

MhtrVeriasPantelehmwn

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

 

Ἀρ. Πρωτ.: 511 – Βέροια, 7 Ὀκτωβρίου 2022

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Ἔμπλεοι χαρᾶς πανηγυρίζουμε αὐτές τίς ἡμέρες τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς μας ἀπό τόν βαρύ ζυγό τοῦ ἀλλόθρησκου δυνάστη. Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τή σκλαβιά τῶν πεντακοσίων χρόνων πού τόσα κακά ἐπεσώρευσε στό Ἔθνος καί τήν πατρίδα μας. Ἑορτάζουμε τά Ἐλευθέριά μας καί δοξολογοῦμε τόν Θεό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο στρατηγό τοῦ Γένους μας, καί τούς ἁγίους μας, γιατί μέ τή δική τους βοήθεια καί ἐνίσχυση εὐοδώθηκε ὁ ἀγώνας τῶν πατέρων μας γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας πρίν ἀπό 110 χρόνια.

Ἑορτάζοντας τή μεγάλη αὐτή ἐπέτειο σέ ἕναν χρόνο κατά τόν ὁποῖο ὁ Ἑλληνισμός τιμᾶ δύο ἀκόμη σημαντικές ἐπετείους, τά 200 χρόνια ἀπό τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης καί τά 100 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική καταστορφή, καλούμεθα ὅλοι νά ἀνατρέξουμε μέ τή σκέψη καί μέ τήν ψυχή μας στά γεγονότα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Νά σκεφθοῦμε καί νά συνειδητοποιήσουμε τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν πατέρων μας, πού ὄχι μόνο κατόρθωσαν μέσα σέ δύσκολες συνθῆκες νά παραμείνουν Ἕλληνες στήν ψυχή καί Ὀρθόδοξοι χριστιανοί στήν πίστη, ἀλλά εἶχαν καί τό σθένος νά ἀγωνισθοῦν μέ κάθε τρόπο μέχρι νά κερδίσουν τήν ἐλευθερία. Νά σκεφθοῦμε ὅμως καί ὅλους ἐκείνους, τούς Ἕλληνες στρατιῶτες, πού ἦρθαν ἐδῶ καί ἀγωνίσθηκαν καί αὐτοί σκληρά γιά νά ἀπαλλάξουν τή Μακεδονία μας ἀπό τόν δυσβάσταχτο τουρκικό ζυγό, καί ἔχυσαν τό αἷμα τους στά πεδία τῶν μαχῶν γιά τή δική μας ἐλευθερία. Καί ἀκόμη νά σκεφθοῦμε καί ὅλους ἐκείνους, πού προετοίμασαν τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας. Ὅλους ἐκείνους τούς ἥρωες τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος, πού τιμοῦμε ἐπίσης αὐτές τίς ἡμέρες, οἱ ὁποῖοι δέκα σχεδόν χρόνια πρίν ὁ ἑλληνικός στρατός νά εἰσέλθει νικητής καί θριαμβευτής στίς πόλεις καί στά χωριά μας, ἐκδιώκοντας τούς Τούρκους καί ἐλευθερώνοντας τούς πατέρες μας, εἶχαν ξεσηκωθεῖ γιά τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας μας.

Ὁ ἀγώνας τῶν Μακεδονομάχων πού ξεκίνησε καί μέ τήν συμπαράσταση καί τήν ἔμπρακτη συνδρομή πολλῶν ἐθελοντῶν στρατιωτικῶν ἀπό τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, σάν τόν ἡρωικό Παῦλο Μελᾶ, ἀλλά καί μέ τή βοήθεια γενναίων ἀρχιερέων, σάν τόν Γερμανό Καραβαγγέλη, προξένων, γυναικῶν ἐκπαιδευτικῶν καί μικρῶν ἀκόμη παιδιῶν, ἦταν σκληρός καί δύσκολος, γιατί δέν εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν μόνο τόν Τοῦρκο κατακτητή ἀλλά καί τήν ἐχθρότητα καί τή δολιότητα τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχείας καί τῶν ὑποστηρικτῶν της, πού ἐποφθαλμιοῦσαν τή Μακεδονία μας καί ἐκβίαζαν μέ κάθε τρόπο τόν ἑλληνικό πληθυσμό, θέλοντας νά τόν κάνουν νά ξεχάσει ὅ,τι δέν εἶχαν ξεχάσει στά 500 χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, δηλαδή τήν ἑλληνική τους ταυτότητα καί τόν σύνδεσμό τους μέ τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

Ἑκατόν δέκα χρόνια μετά ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό χάρη στίς θυσίες τῶν Μακεδονομάχων καί τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ τιμοῦμε τούς ἀγῶνες τῶν πατέρων μας, τήν αὐταπάρνησή τους καί τήν προσφορά καί τῆς ζωῆς τους ἀκόμη γιά τήν πατρίδα. 

Σέ μία δύσκολη ἐποχή, κατά τήν ὁποία ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ ἄδικες καί παράλογες ἀπειλές καί ἀξιώσεις, ἀλλά καί ἡ ἀνθρωπότητα ἀντιμετωπίζει προκλήσεις καί κινδύνους πού πίστευε ὅτι εἶχε ἀφήσει ὁριστικά πίσω της καί θά ζοῦσε σέ ἕναν κόσμο πιό εἰρηνικό ἀπό ὅ,τι οἱ πατέρες μας, ἔχουμε χρέος ἔναντι τῶν ἡρώων προγόνων μας, πού ἔχυσαν τό αἷμα τους καί θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας, νά εἴμεθα πάντοτε ἑνωμένοι καί νά ἀγωνιζόμεθα μέ θάρρος ἀλλά καί ἀποφασιστικότητα γιά τά δίκαια τοῦ Ἔθνους μας, γι᾽ αὐτή τήν αἱματοβαμμένη γῆ πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες. Ἔχουμε χρέος νά διατηροῦμε τήν πίστη μας στόν Θεό καί νά ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά του μέ τή βεβαιότητα ὅτι θά εἶναι πάντοτε ἀρωγός καί ὑπερασπιστής τοῦ Ἔθνους μας.

 

Διάπυρος πρός τόν ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς Θεόν εὐχέτης

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων