Η Βασίλισσα των Ιονίων Νήσων ευγνωμονεί και ευχαριστεί τον προστάτη της. Μεθεόρτιος Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. (ΦΩΤΟ)

EsperAgSpyrKerkyraVerias2022 2

EsperAgSpyrKerkyraVerias2022 2

Το απόγευμα της Πέμπτης, 11ης Αυγούστου, συνεχίστηκαν στην αρχοντική και κοσμοπολίτισσα Κέρκυρα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος με το οποίο έσωσε την Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου του 1716 από την πολιορκία των Αγαρηνών.

 

Στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του προστάτου της Κερκύρας Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού, τελέστηκε ο Μεθεόρτιος Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος και ομιλούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα και προεξάρχει της πανηγύρεως κατόπιν αδελφικής προσκλήσεως του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο για την πρόσκληση και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τίς σοι κατ᾽ ἀξίαν τούς αἴνους προσφέρει, Σπυρίδων θαυμάσιε; ἤ τίς τῶν θαυμάτων σου σεμνῶς διη­γήσεται;» διερωτᾶται ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος καί ποιητής τῆς Ἀκολου­θίας πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἱεράρ­χου τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀκοιμήτου φρουροῦ καί φύλακος τῆς ἀρχοντικῆς αὐτῆς νήσου, τῆς Κερκύρας, καί τῶν εὐγενῶν της κατοίκων, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τρι­μυ­θοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ.

Ποιός μπορεῖ, ἀλήθεια, νά προσ­φέ­ρει στόν θαυματουργό ἅγιο Σπυ­ρίδωνα αἴνους εὐχαρι­στίας καί εὐγνω­μοσύνης ἀντάξιους τοῦ ὑπερ­φυοῦς θαύματός του, μέ τό ὁποῖο ἀπάλλαξε τήν Κέρκυρα καί ἔσωσε τούς πολίτες της ἀπό τήν τουρκική ἀπειλή; 

Ποιός μπορεῖ νά διηγηθεῖ, ὅπως ἁρμόζει στό μεγαλεῖο τους, τά θαύ­ματα τοῦ ἱεροῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένα ἔδειξε τήν εὔνοια καί τή φροντίδα του γιά τή νῆσο αὐτή, ἡ ὁποία ὑποδέχθηκε μέ σεβα­σμό τό πάνσεπτο καί χαριτόβρυτο σκήνωμά του, καί τῆς ἀνταποδίδει τήν ἀγάπη καί τήν τιμή  τῶν εὐσε­βῶν της κατοίκων μέ τήν πατρική μέριμνα καί προστασία του;

Δικαίως, λοιπόν, σύσσωμος ὁ δῆ­μος τῶν Κερκυραίων ἀλλά καί τά πλήθη τῶν εὐσεβῶν προσκυνη­τῶν, τά ὁποῖα συρρέουν ὅλο τόν χρόνο, ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἡμέρες, στήν Κέρκυρα καί στόν περίπυστο καί ἱστορικό αὐτόν ναό, τόν ἀνιδρυμένο στή χάρη τοῦ προ­στάτου καί πολιούχου της ἁγίου Σπυρίδωνος, τιμοῦν καί δοξάζουν τόν ἄοπλο φρουρό καί κραταιό προ­στάτη τῆς νήσου, τόν ἀπο­διώ­κοντα τούς ἐχθρούς καί σώζοντα αὐτήν ἀπό πάσης ἐπηρείας, ὄχι μία μόνο ἡμέρα ἀλλά τρεῖς, μέ λαμπρά καί πάνδημη πανήγυρη.

Στήν πανήγυρη αὐτή μέ ἀξίωσε ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου καί ἡ ἀδελφική ἀγά­πη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε­νάρχου σας καί προσφιλοῦς καί πολυσεβάστου ἐν Χρι­στῷ ἀδελφοῦ, Μητροπολίτου Κερ­κύ­ρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νή­σων κ. Νεκταρίου, νά συμμετέχω φέτος, συνεορτάζοντας τό μέγα θαῦ­μα τοῦ προστάτου σας, τοῦ τρίτου κατά χρονολογική σειρά με­γάλου θαύματος, τό ἐπετέλεσε ὁ Ἅγιος, ἀπαλλάσσοντας τή νῆσο ἀπό τή βαρβαρική ἀπειλή. Καί μέ αὐτό συνεδέθη ἄρρηκτα μέ τήν Κέρ­κυρα καί τούς κατοίκους της, οἱ ὁποῖοι ἐξ ἀρχῆς ἀπέβλεπαν πρός τόν θαυματουργό ἅγιο ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος ὡς πρός προστάτη καί ἀνύστακτο φύλακά τους, πολύ ὅμως περισσότερο μετά καί ἀπό τή σωτηρία πού τούς προσέφερε κατά τό ἔτος 1716. 

Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά ἐκφράσω πρός τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη σα, καί ἐν ἐκ­κλησίᾳ τήν ὁλοκάρδιο εὐχαρι­στία καί εὐγνωμοσύνη μου γιά τήν εὐγενῆ πρόσκλησή του καί τήν εὐλογία τήν ὁποία δι᾽ αὐτῆς μοῦ προσέφερε, νά προσκυνήσω τό ἄφθορο καί χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ προστάτου καί πολιούχου σας ἁγίου Σπυρίδωνος καί νά συμπα­νηγυρίσω μαζί σας τή θαυμαστή ἐπέμβασή του γιά τή σωτηρία τῆς Κερκύρας.

Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἐπέμβαση τοῦ πολιούχου σας ἀλλά καί ἡ ζῶσα καί ἐνεργή παρουσία του στή ζωή τῆς Κερκύρας καί τῶν κατοίκων της, ἀποτελεῖ τρανωτάτη ἀπόδειξη τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δέν δημιούργησε μόνο ἐν σοφίᾳ τόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί συνεχίζει νά τόν κυβερνᾶ ἐν σοφίᾳ καί νά μεριμνᾶ γι᾽ αὐτόν καί τά πλάσματά του, ἀντίθετα ἀπό ὅ,τι ἰσχυρίζονται κάποιοι, ὅτι δῆθεν δηλαδή ὁ Θεός δέν ἐνδιαφέρεται γιά τόν κόσμο καί ἔχει ἐγκατα­λεί­ψει τόν ἄνθρωπο στήν τύχη του.

Διότι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἦταν αὐτή ἡ ὁποία ἐνήργησε τό θαῦμα τῆς ἀποτροπῆς τῶν Τούρκων πού πολιορκοῦσαν τήν Κέρκυρα διά τοῦ ἐκλεκτοῦ του δούλου, τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ὁ ὁποῖος «ἀό­πλοις χερσίν ἀπώσατο τούς βαρβά­ρους», κατά τόν ἱερό ὑμνογράφο, εἰσακούοντας τίς ὁλονύκτιες δεή­σεις τῶν εὐσεβῶν Κερκυραίων, οἱ ὁποῖοι τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα ἀνα­γνω­ρίζουν ὡς προστάτη καί πρό­μα­χο καί ὑπερασπιστή καί σωτήρα τους καί πρός αὐτόν καταφεύγουν καί τίς θεοπειθεῖς του πρεσβεῖες ἐπι­καλοῦνται σέ κάθε δύσκολη στιγμή τῆς ζωῆς τους.

Ἀποτελεῖ ὅμως τό μέγα αὐτό θαῦμα τῆς σωτηρίας τῆς Κερκύρας, ἀνάμνηση τοῦ ὁποίου ἐπιτελοῦμε, καί ἀπόδειξη τοῦ ἀψευδοῦς λόγου τοῦ Κυρίου ὅτι «ταπεινοῖς δίδωσι χάριν» καί τούς ταπεινούς ὑψώνει καί δοξάζει διά τῆς χάριτός του.

Διότι ταπεινός ἦτο καί ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ἁπλοῦς καί ὀλιγογράμ­ματος, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός ἐπέ­βλεψε ἐπ᾽αὐτόν καί τόν χαρίτωσε καί τόν κραταίωσε καί ἐν ζωῇ, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Βίος του καί ὅλοι γνωρίζουμε, ἀλλά καί ὅπως ἀπο­δει­κνύουν καί τά ἀναρίθμητα θαύ­μα­τα τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ διά τοῦ ἀφθόρου ἱεροῦ του σκηνώματος, τοῦ πολυτίμου αὐτοῦ καί οὐρανίου θησαυροῦ, τόν ὁποῖο πλουτεῖ ἡ νῆ­σος τῆς Κερκύρας καί ὁ περι­καλ­λής αὐτός ναός. 

Ταπεινός ἦτο ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ἀλλά δοξάσθηκε ἀπό τόν Θεό, ὥστε αἰῶνες τώρα αὐτοκράτορες καί βασιλεῖς, πατριάρχες καί ἀρχιερεῖς, ἡγεμόνες καί στρατηγοί, σοφοί καί ἐπιφανεῖς κατά κόσμον νά προσπί­πτουν γονυπετεῖς ἐνώπιόν του καί νά αἰτοῦνται τήν χάρη, τήν ἴαση καί τήν πρός Κύριο πρεσβεία του.

Ἡ θαυμαστή ὅμως σωτηρία τῆς Κερκύρας διά τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ ἁγίου καί θαυματουργοῦ Σπυρί­δω­νος ἀποτελεῖ ἀκόμη ἀπόδειξη ὅτι ὁ Θεός καί οἱ ἅγιοι ἀνταποκρίνονται στίς εἰλικρινεῖς καί ὁλοκάρδιες δεήσεις τῶν πιστῶν πρός αὐτούς. Καί ὅταν νομίζει κανείς ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐλπίδα, δέν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία, τότε κάνουν ἐμφα­νῆ τήν παρουσία τους, ὅπως τήν ἔκανε καί ὁ μέγας προστάτης καί πολιοῦχος σας, ὁ ἅγιος Σπυρίδων, τόν ὁποῖο ἔβλεπαν οἱ ἐχθροί, οἱ ἀλλόθρησκοι Ἀγαρηνοί, νά κρατᾶ «ἀστραπόμορφον ξίφος» καί νά τούς ἐκδιώκει, ἀνατρέποντας τά δεδομένα, πού ὁδηγοῦσαν σέ ὁλο­κληρωτική ἀπώλεια τῆς νήσου, καί γράφοντας μέ ἐντελῶς διαφο­ρε­τικό τρόπο τήν ἱστορία.

Αὐτό τό τριπλό μήνυμα, ἀνάμεσα καί σέ πολλά ἄλλα, τά ὁποῖα ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἔλαβε αὐτές τίς ἡμέρες εἴτε ἀπό τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις καί τούς λόγους πού ἀκούσθηκαν, εἴτε προσευχόμενος κατ᾽ ἰδίαν ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ σκηνώματος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, τοῦ θαυμα­τουρ­γοῦ, τοῦ πολιούχου τῆς Κερ­κύρας, μᾶς προσφέρει ἡ λαμπρά πανήγυρις τοῦ προσφιλοῦς Ἁγίου μας. 

Καί τό μήνυμα αὐτό εἶναι ἐνθαρ­ρυντικό καί παρήγορο καί ἐλπι­δοφόρο γιά ὅλους μας. Ἰδιαιτέρως στήν κρίσιμη αὐτή συγκυρία στήν ὁποία ζοῦμε καί τήν ὁποία διέρ­χε­ται ὁ κόσμος μας, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας, τῆς σιτοδείας καί τῶν πολέμων πού τόν ἀπειλοῦν. 

Ἄς σκεφθοῦμε ὅμως ὅτι οἱ τρεῖς μεγάλες καί θαυμαστές ἐπεμβάσεις τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος σχετίζονται μέ τίς τρεῖς ἀνάλογες ἀπειλές πού ταλανίζουν τόν κόσμο μας σήμερα καί μᾶς κάνουν ὅλους νά ἀνησυ­χοῦμε.

Γι᾽ αὐτό, ἄς μήν ἀπελπιζόμεθα, ἄς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί στόν θαυματουργό Ἅγιό μας καί, γονατίζοντας ἐνώπιον τοῦ χαρι­το­βρύτου σκηνώματός του, ἄς μήν παραλείψουμε νά τόν ἱκετεύσουμε νά ἐπέμβει καί πάλι σωστικά γιά τόν κόσμο μας καί ἰδιαιτέρως γιά τήν πατρίδα μας. 

Καί εὔχομαι ταπεινά νά μήν παύ­σει ποτέ ὁ θαυματουργός Ἅγιος νά διαφυλάττει τήν νῆσο σας καί τόν καθένα σας προσωπικά καί ὅλους ὅσους τόν τιμοῦν καί τόν εὐλαβοῦ­νται ἀπό κάθε κίνδυνο καί κάθε ἀπειλή. 

Ἰδιαιτέρως ὅμως νά ἐνισχύει καί νά στηρίζει τόν Σεβασμιώτατο Ποι­με­νάρχη σας, πρός τόν ὁποῖο ἐκ­φράζω γιά μία ἀκόμη φορά τήν εὐγνωμοσύνη καί τήν ἀγάπη μου, νά τόν ἐνισχύει στή θεοφιλῆ του ποιμαντορία γιά νά συνεχίσει εἰς πολλά ἔτη νά τόν τιμᾶ καί νά τόν γεραίρει, ἀλλά καί γιά νά κατευ­θύνει τή νοητή ὁλκάδα τῆς τοπι­κῆς Ἐκκλησίας καί τά πνευματικά του τέκνα πρός τόν εὔδιο λιμένα τῆς οὐρανίου βασιλείας, ὅπου εὐ­φραίνεται ἡ θειοτάτη καί ἄμωμος ψυχή τοῦ κλεινοῦ πολιούχου τῆς Κερκύρας καί προστάτου τῶν Κερ­κυραίων, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τρι­μυ­θοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

EsperAgSpyrKerkyraVerias2022 3