Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Αρτέμιο στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

AgArtemiouElAstynomia2022 1

AgArtemiouElAstynomia2022 1

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας τελέστηκε Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στο τέλος απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

 

Στο τέλος διαβάστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,  Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα για τον εορτασμό της «Ημέρας Ελληνικής Αστυνομίας» και της Μνήμης του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου. 

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ σήμερα τή μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου καί ἡ Ἑλληνική Ἀστυ­νομία τιμᾶ τόν προστάτη της Ἅγιο. Γι᾽ αὐτό καί μέ πολλή χαρά ἀντα­ποκριθήκαμε στήν πρόσκληση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀστυνομίας τῆς πόλεώς μας νά τελέσουμε δοξο­λο­γία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Ἀρ­τεμίου καί νά εὐχηθοῦμε σέ ὅλες τίς γυναῖκες καί ὅλους τούς ἄνδρες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, πού ὑπηρετεῖτε στή Βέροια καί στήν Ἠμαθία, ὁ ἅγιος Ἀρτέμιος νά εἶναι προστάτης, συμπαραστάτης καί βοη­θός στό πολύ σπουδαῖο ἀλλά συγχρόνως καί πολύ ὑπεύθυνο καί ἐπικίνδυνο ἔργο πού ἐπιτελεῖτε καί γιά τήν κοινωνία μας καί γιά τήν πατρίδα μας.

 

Ὅλοι γνωρίζουμε τή μεγάλη εὐθύνη πού σᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ τό κράτος μας, ἀναθέτοντάς σας ὄχι μόνο νά μεριμνᾶτε γιά τήν προστα­σία τῶν πολιτῶν ἀπό ἐγκληματι­κές συμπεριφορές καί δράσεις, ἀλλά καί νά στέκεσθε μέ εὐαισθη­σία καί ἐνσυναίσθηση δίπλα σέ κάθε συνάνθρωπό μας καί σέ κάθε ἀνάγκη καί κίνδυνο πού ἀντιμετω­πίζει, συχνά καί μέ κίνδυνο καί τῆς δικῆς σας ζωῆς.

 

Δυστυχῶς στίς ἡμέρες μας ἡ ἐγκλη­ματικότητα ἔχει πολλές μορ­φές καί χρησιμοποιεῖ ποικίλους τρόπους, γιά νά ἐπιτύχει τούς στό­χους της, στόχους πού εἶναι πολλές φορές φρικτοί καί ἀποτρόπαιοι. Καί δέν διστάζει νά χρησιμοποιή­σει ὅλα τά σύγχρονα μέσα πού προσφέρει ἡ τεχνολογία καί τό διαδίκτυο, κάτι πού κάνει καί τή διάδοσή της εὐκολότερη καί τήν ἀντιμετώπισή της δυσκολότερη.

 

Εἴμεθα ὅμως βέβαιοι ὅτι ἐσεῖς χάρη στήν ἐπιστημονική καί ἐπιχε­ιρησιακή κατάρτιση πού λαμβά­νετε στήν Ἀστυνομία ἀνταποκρί­νεσθε μέ τόν καλύτερο τρόπο στίς ἀνάγκες τῶν πολιτῶν ἀλλά καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γενικό­τε­ρα. Γιατί γνωρίζουμε ὅτι δέν περιο­ρί­ζεσθε μόνο στίς αὐστηρά ὑπηρεσιακές σας ἁρμοδιότητες καί τά καθήκοντα σας, ἀλλά εἶσθε πάντοτε δίπλα σέ ὅποιον ἔχει ἀνά­γκη βοηθείας, καί ἀκόμη συμπαρί­στασθε καί στό ἔργο καί τίς δράσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. 

 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ προστάτου σας ἁγίου Ἀρτεμίου καί μαζί μέ τίς εὐχές μου, ἡ χάρη καί ἡ βοήθειά του νά σᾶς ἐνισχύει καί νά σᾶς στηρίζει στό ἔργο σας, θά ἤθελα νά σᾶς ἐκφρά­σω καί τίς θερμές εὐχαριστίες μου γιά τή συνεργασία καί τή συνδρομή σας στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, καί νά σᾶς εὐχηθῶ ὑγεία καί δύνα­μη στήν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστο­λῆς σας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AgArtemiouElAstynomia2022 2