«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Ο Aρχιερατικός Επίτροπος Μελίκης Aρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Φάκας, ομιλητής την Κυριακή 30 Ιανουαρίου.

AkadhmaikoipSwfronios2022

AkadhmaikoipSwfronios2022

Tὴν Κυριακὴ 30 Ἰανουαρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκαδημαϊκοὺς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Φάκας, Δρ. Θ., Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Μελίκης, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Μηνύματα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ