2η Συνάντηση Χορωδιών Βυζαντινής Μουσικής στην Παναγία Σουμελά. (ΦΩΤΟ)

2 Synantisi Chorodion 2022 1

2 Synantisi Chorodion 2022 1

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο η 2η Συνάντηση Χορωδιών Βυζαντινής Μουσικής, που διοργανώθηκε από την Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας «Κοσμάς ο Μαδυτινός».

 

Έλαβαν μέρος οι Χορωδίες: α) του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, υπό τη διεύθυνση του κ. Βασιλείου Δόντσιου, β) της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, υπό τη διεύθυνση του κ. Αριστοτέλη Βογιατζόγλου και γ) του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, υπό τη διεύθυνση του κ. Βασιλείου Μαυράγκανου.

 

Προηγήθηκε ομιλία του Δρ. Μουσικολογίας και επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολάου Ορδουλίδη με θέμα: «ηχογραφήσεις του Ιωάννη Σακελαρίδη». 

 

Την εκδήλωση παρουσίασε με επιτυχία ο Άρχων κ. Γεώργιος Ορδουλίδης, διευθυντής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας.

 

Ο Σεβασμιώτατος κατά τον χαιρετισμό του τόνισε: Μέ πολλή χαρά σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερα στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ὑπό τούς θό­λους τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί ὑπό τή σκέπη τῆς Πανα­γίας μητέρας μας, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅλους ἐσᾶς, πού συμ­με­­τέχετε στό 2ο Φεστιβάλ Βυζα­ντι­νῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσι­κῆς, τό ὁποῖο διοργανώνει ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Κοσμᾶς ὁ Μαδυτινός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας, μέ τή συγχρηματοδό­τη­ση τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρω­παϊ­κῆς Ἑνώσεως. 

Ὑποδεχόμεθα μέ πολλή χαρά καί τιμή τά μέλη καί τούς χο­ράρχες τῶν τριῶν βυζαντινῶν χο­ρω­διῶν, πού συμμετέχουν στό φε­τινό φεστιβάλ, τίς χορωδίες τοῦ Συλ­λόγου Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρε­σπῶν καί Ἑορδαίας, ὑπό τή διεύ­θυνση τοῦ κ. Βασιλείου Δόντσιου, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἁλμωπίας, ὑπό τή διεύ­θυνση τοῦ κ. Ἀριστοτέλη Βο­για­τζόγλου, καί τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεώς μας, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Βασιλείου Μαυράγκανου, τούς ὁποίους θά ἀπολαύσουμε στή συ­νέ­χεια νά ἑρμηνεύουν τούς βυζα­ντινούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τούς ὁποίους ἐπέλεξαν γιά νά μᾶς παρουσιάσουν.

Προηγουμένως ὅμως θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία καί τή χαρά νά ἀκού­σουμε τήν ὁμιλία τοῦ διδάκτορα Μουσικολογίας καί ἐπιστημονικοῦ συνεργάτη στό Πανεπιστήμιο Ἰω­αν­νίνων, τοῦ κ. Νικολάου Ὀρδουλίδη, ὁ ὁποῖος εἶναι ὄχι μόνο βαθύς γνώστης τῆς ἱστορίας καί τῆς θεω­ρίας τῆς βυζαντινῆς καί παραδο­σιακῆς μουσικῆς ἀλλά καί ἐξαιρε­τικός μουσικός. 

Ὁ κ. Ὀρδουλίδης θά μᾶς μιλήσει γιά τίς ἠχογραφή­σεις τοῦ Ἰωάννη Σακελλαρίδη, ἑνός διαπρεποῦς μου­σικοδιδασκά­λου καί ἱεροψάλ­του ἀπό τό Λιτό­χω­ρο τῆς Πιερίας, ὁ ὁποῖος ἔζησε καί διακόνησε στίς τελευταῖες δεκα­ετίες τοῦ 19ου αἰῶ­νος καί στίς πρῶτες τοῦ 20ου ὡς ἱεροψάλτης στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί σέ ναούς τοῦ Πειραιᾶ, καί μέ τό ἔργο του ἄφησε τή δική του σφραγίδα στή βυζαντινή μας μουσική.

Εἶναι γνωστό βεβαίως ὅτι ἡ βυζα­ντινή μουσική ἔχει μία μακρά πα­ρά­δοση καί ἱστορία καί κατόρθωσε νά ἐπιβιώσει στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καί ὄχι μόνο χάρη σέ πολλές σπουδαῖες προσω­πι­κό­τητες πού συνέχισαν τήν πα­ρά­δοση ἤ προσπάθησαν νά τήν ἀνα­νεώσουν. Ἀξίζει, λοιπόν, ἀναμ­­φίβολα νά γνωρίζουν αὐτούς τούς διδασκάλους τῆς βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς μας μουσικῆς καί τήν προσφορά τους, ὄχι μόνο ὅσοι ἀσχολοῦνται συστηματικά μέ τήν ψαλτική τέχνη ἀλλά καί ὅσοι τήν ἀγαποῦμε. Καί σέ αὐτό ἀποβλέ­πει καί ὁ ἀποψινός μας ὁμιλητής ἀλλά καί τό Φεστιβάλ Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, τό ὁποῖο ὀργανώνει γιά δεύτερη φορά φέτος ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσι­κῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Εὐχαριστῶ γι᾽ αὐτό θερμά τούς διορ­γανωτές του καί ὅλους τούς συμμετέχοντες ἀλλά καί ὅλους ὅσους τό τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας.

Ἄς τούς ἀπολαύσουμε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

image.jpeg