Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

EsperinosAg.MhnaNaousa2019

EsperinosAg.MhnaNaousa2019

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων  κ. Δημήτριος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Χαίρει καί εὐφραίνεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοντας τή μνήμη τοῦ ἀθλοφόρου καί γενναίου ὁπλίτου τῆς παρατάξεως Κυρίου, τή μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ.

Χαίρει ὅμως ἰδιαιτέρως καί εὐφραίνεται ἡ ἡρωική Νάουσα, τιμώντας καί πανηγυρίζοντας τή μνήμη τοῦ καλοῦ στρατιώτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν περικαλλῆ αὐτόν ναό πού εἶναι ἀφιερωμένος στή χάρη του, τιμώντας καί πανηγυρίζοντας ἕναν ἥρωα τῆς πίστεώς μας.

Διότι ἥρωας εἶναι ὄντως ὁ ἅγιος Μηνᾶς, καί μάλιστα ἕνας ἥρωας πού ἀγωνίσθηκε καί θριάμβευσε ὄχι μόνο στά πεδία τῶν ἐπιγείων μαχῶν καί πολέμων, ὡς στρατιώτης τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορος, τόν ὁποῖο ὑπηρέτησε εὐόρκως ἀγωνιζόμενος κατά τῶν ὁρατῶν ἐχθρῶν τῆς ἐπιγείου πατρίδος του, ἀλλά καί γιατί ἀγωνίσθηκε σθεναρά καί μέ ἀπαράμιλλη τόλμη καί γενναιότητα καί στά πεδία τῶν πνευματικῶν μαχῶν καί τοῦ πνευματικοῦ πολέμου.

Διότι χρειαζόταν πράγματι ἡρωισμό γιά νά ἐγκαταλείψει κανείς μία ἐξαιρετική σταδιοδρομία στόν ρωμαϊκό στρατό, γιά νά ἐγκαταλείψει μιά σταδιοδρομία πού θά τοῦ ἐξασφάλιζε τιμές καί δόξα, γιά νά ἐγκαταλείψει μία ἑδραιωμένη καί ἀναγνωρισμένη πίστη, ἔστω καί ἄν ἦταν στά ψεύτικα εἴδωλα, καί νά ἐπιλέξει μία πίστη πού ἐδιώκετο, πού ἦταν ἀντίθετη πρός τή θέληση τοῦ αὐτοκράτορα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, καί νά βαπτισθεῖ στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. 

Καί ὅλα αὐτά τά ἔκανε ὁ ἅγιος Μηνᾶς, ἀλλά δέν ἀρκέσθηκε μόνο σέ αὐτά. Ἔδειξε ἀκὀμη μεγαλύτερο ἡρωισμό, καί ἐγκατέλειψε καί τόν κόσμο, ἐγκατέλειψε τίς ἀνέσεις καί τίς ἀπολαύσεις του, καί ἀνῆλθε σέ ὄρος ὑψηλό, κατά τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιά νά ζήσει μόνος μόνῳ Θεῷ, γιά νά ἀφοσιωθεῖ στή μελέτη, στήν ἄσκηση, στή νηστεία, στήν προσευχή, γιά νά ζήσει σάν ἀσκητής.

Ἀλλά οὔτε καί αὐτό τό θεώρησε ἀρκετό ὁ ἅγιος Μηνᾶς γιά τόν Χριστό, γι᾽ αὐτό καί ἀποφάσισε νά κάνει κάτι ἀκόμη πιό ἡρωικό, νά ἐγκαταλείψει τήν ἄσκηση καί κατά τή διάρκεια ἑνός διωγμοῦ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, νά κατέβει στήν πόλη, νά ἐμφανισθεῖ ἐνώπιον τοῦ ἐπάρχου, καί νά ὁμολογήσει ὅτι εἶναι χριστιανός, γνωρίζοντας τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς ὁμολογίας του.

Καί μέ τό ἴδιο θάρρος καί μέ τήν ἴδια τόλμη πού πῆρε ὅλες τίς μεγάλες ἀποφάσεις τῆς ζωῆς του καί πολέμησε ἐναντίον τῶν ὁρατῶν καί τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν ἀντιμετώπισε καί τό μαρτύριο «ἀφορῶν εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν», γιά τήν ἀγάπη τοῦ ὁποίου ἀνέλαβε ὅλες αὐτές τίς θυσίες.

Νά, γιατί ὁ ἅγιος Μηνᾶς, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἕνας ἥρωας τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ὄχι μόνο γιατί ὅλες αὐτές οἱ θυσίες ἦταν θυσίες χάριν τῆς πίστεως, ἀλλά καί γιατί ἀπό τήν πίστη στόν Χριστό ἄντλησε τή δύναμη νά τίς κάνει, ἄντλησε τή δύναμη καί γιά νά ζήσει ὡς ἀσκητής καί γιά νά πεθάνει ὡς μάρτυρας.

Γι᾽ αὐτό ἀποτελεῖ καί πρότυπο γιά ὅλους τούς πιστούς, καί ἰδιαίτερα γιά τούς νέους. Ἀποτελεῖ πρότυπο γιά ὅσους ἑλκύονται ἀπό τίς ἡρωικές πράξεις καί τίς ἡρωικές μορφές. Ἀποτελεῖ ἀληθινό πρότυπο ἡρωισμοῦ γιά ὅσους ἀναζητοῦν τόν ἡρωισμό καί νομίζουν ὅτι τόν βρίσκουν σέ διάφορα ἰδεολογικά κινήματα καί σέ ριψοκίνδυνες πράξεις καί ἐνέργειες, πού συχνά τούς ὁδηγοῦν στήν καταστροφή καί δέν ἔχουν καμία σχέση μέ ὅσα ἔκαναν καί κάνουν οἱ πραγματικοί ἥρωες, ὅπως αὐτά πού ἔκαναν οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας. 

Γιατί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερος ἡρωισμός ἀπό τό νά ὑπερβαίνουμε τόν ἑαυτό μας καί νά θυσιαζόμαστε γιά τόν Χριστό, ὅπως ἔκανε ὁ ἅγιος Μηνᾶς. Γιατί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερος ἡρωισμός ἀπό τό νά νικοῦμε καθημερινά τίς ἀδυναμίες, τίς κακίες καί τά πάθη μας, καί νά ὁμολογοῦμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό σέ ἕναν κόσμο πού ἀδιαφορεῖ γι᾽ Αὐτόν, πού τόν ἀρνεῖται, πού τόν χλευάζει, πού δέν θέλει νά ἔχει καμία σχέση μαζί του.

Ὁ Χριστός δέν ζητᾶ ἀπό ὅλους μας νά κάνουμε αὐτά πού ἔκανε ὁ ἅγιος Μηνᾶς, δέν ζητᾶ οὔτε νά γίνουμε ἀσκητές, οὔτε νά μαρτυρήσουμε γιά χάρη του. Ζητᾶ ὅμως νά τόν ὁμολογοῦμε τόσο μέ τόν λόγο μας ὅσο καί μέ τή ζωή μας. Καί τόν ὁμολογοῦμε, ὅταν ἐναρμονίζουμε τή ζωή μας μέ τή δική του, ὅταν κόβουμε τό δικό μας θέλημα γιά νά ἐνστερνισθοῦμε τό δικό του, ὅταν προσπαθοῦμε νά ξερριζώσουμε μία ἀδυναμία μας καί ἀφήνουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά φυτεύσει μέσα μας μία ἀρετή, ὅταν τολμοῦμε νά ἀποκρούουμε τούς πειρασμούς καί παραμένουμε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν πίστη μας καί στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι θά μπορέσουμε νά μιμηθοῦμε ἔστω καί λίγο τόν ἡρωισμό τοῦ ἁγίου Μηνᾶ καί νά τόν τιμήσουμε ἐπαξίως, ὥστε νά μήν παραμένουμε μόνο στούς ἐξωτερικούς ἑορτασμούς, νά μήν ἀρκούμεθα στήν ἐξωτερική χαρά πού προσφέρουν οἱ ἑορτές καί οἱ πανηγύρεις, ἀλλά νά ἀποκομίζουμε καί πνευματική ὠφέλεια καί νά αἰσθανόμεθα πνευματική χαρά καί ἀγαλλίαση πού θά συνεχίσει νά μᾶς συνοδεύει στή ζωή μας, διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Μηνᾶ.

Ἀπόψε ὅμως ἔχουμε καί ἕναν ἄλλο λόγο χαρᾶς, καί αὐτός εἶναι ἡ παρουσία καί ἡ συγχοροστασία τῶν Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, ἀφενός τοῦ χοροστατοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κυρίου Δημητρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κυρίου Θεοδωρήτου, πού καί οἱ δύο ἀνήκουν στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, καί ἀφετέρου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυρίου Χρυσοστόμου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Βλέπετε τί τιμή σήμερα, καί γιά τόν ἅγιο Μηνᾶ πού ἦρθαν νά τόν τιμήσουν, ἀλλά καί γιά ὅλους ἐσᾶς, τούς ἄρχοντες καί τόν εὐλογημένο λαό αὐτῆς τῆς πόλεως. Ἦλθαν γιά νά συμπανηγυρίσουμε μαζί αὐτόν τόν μεγάλο ἅγιο πού τόσο τόν τιμᾶ καί τόν λατρεύει, θά ἔλεγα, ἡ πόλη τῆς Ναούσης.

Σεβασμιώτατοι, σᾶς καλωσορίζουμε στήν ἡρωική πόλη τῆς Ναούσης, καί εὐχόμεθα ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Μηνᾶ ἀλλά καί ὅλων τῶν ἁγίων, διότι ἡ πόλη μας εἶναι ἁγιοτόκος, ἔχει πλῆθος νεομαρτύρων, ἔχει πρωτίστως τόν προστάτη της, τόν ἅγιο Θεοφάνη, ἀλλά καί δύο χιλιάδες νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν αὐτή τήν πόλη ἀλλά καί τήν τιμοῦν, διότι μέσα ἀπό μία μικρή, θά ἔλεγα σέ σχέση μέ ἄλλες, πόλη ἔδωσε στήν Ἐκκλησία μας δύο χιλιάδες περίπου νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι πρεσβεύουν γιά ὅλους ἐμᾶς, εὐχόμεθα, λοιπόν, ἡ χάρη τους νά εἶναι πλούσια καί σέ σᾶς καί στό ποίμνιό σας καί σέ ὅλους τούς ἀγαπητούς μας ἀδελφούς.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosAg.MhnaNaousa2019 4

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

EsperinosAg.MhnaNaousa2019

EsperinosAg.MhnaNaousa2019

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων  κ. Δημήτριος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

(περισσότερα…)