Β΄ Κατανυκτικός Εσπερινός και ομιλία από τον Ιερομόναχο π. Αντίπα Αγιορείτη στη Βέροια. (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

BKatanyktikosp.AntipasVeria2020

BKatanyktikosp.AntipasVeria2020

Την Κυριακή 8 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Β΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Στο τέλος του εσπερινού ομίλησε ο Οσιολογιώτατος Ιερομόναχος π. Αντίπας Αγιορείτης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Το θάρρος και το θράσος μέσα στην Εκκλησία».

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἐκκλησία μας δέν πανηγύρισε μόνο τόν θρίαμβο τῆς ἀληθοῦς πίστεως ἀλλά συγχρόνως τίμησε καί ὅσους ἀγωνίσθηκαν τή δύσκολη ἐκείνη περίοδο τῆς Εἰκο­νο­μαχίας γιά νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἀλή­θεια καί νά ἐκδιωχθεῖ τό ψεῦδος τῆς αἱρέσεως.

Ὁ ἀγώνας αὐτός δέν ἦταν ἁπλός καί ἀναίμακτος. Ἦταν σκλη­ρός καί ἐπώδυνος, διό­τι πολ­λοί ἦταν οἱ ὑπερασπιστές τῆς ὀρ­θοδόξου πί­στεως οἱ ὁποῖοι ἐδιώ­­χθησαν, ἐξο­ρί­σθησαν καί μαρ­τύ­ρησαν γιά νά μήν ἀρνηθοῦν τήν τι­μητική προ­σκύ­­νηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί νά μήν ἀποκλίνουν ἀπό τήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλη­σί­ας μας. 

Καί ὁ ἀγώνας αὐτός ἐναντίον τοῦ ψεύδους ἀπαιτοῦσε ἀπο­φασι­στι­κό­­­τητα καί θάρρος, ὅπως ἀπαιτεῖ πάντοτε ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἀλη­θεί­ας. Διότι τό κακό καί ὁ διά­βολος πού τό ὑποκινεῖ δια­κρίνεται γιά τό θράσος του, ἔκ­φραση τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἡ πα­ραποίηση καί δια­στρο­φή τῆς ἀλη­θείας καί κυρίως ἡ ἐμ­μονή σέ αὐτήν.

Οἱ δύο, λοιπόν, αὐτές ἀντίθετες ἔν­νοιες, τό θάρρος καί τό θράσος, πού τίς γνωρίζουμε καί ἀπό τήν κα­θημερινή μας ζωή, ὑπάρχουν καί μέσα στήν Ἐκκλησία, ὑπάρ­χουν καί στήν πνευματική ζωή. Καί γι᾽ αὐτές τίς δύο ἔννοιες θά μᾶς ὁμιλήσει ὁ ἀποψινός μας ἐκλε­κτός ὁμιλητής, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἀντίπας Ἁγιο­ρεί­της, τόν ὁποῖο ὅλοι ἀσφαλῶς γνωρίζετε καλά ἀπό τήν παρουσία του καί ἄλλες φο­ρές στήν Ἱερά Μητρό­πολή μας.

Φέτος ἔχουμε τή χαρά νά εἶναι ὁ πρῶτος ὁμιλητής μας στόν κύκλο τῶν ὁμιλιῶν τῶν Ἁγιορειτῶν πα­τέρων στούς κατανυκτικούς Ἑσπε­ρινούς τῆς Μεγάλης Τεσσα­ρακο­στῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, καί τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας γιά τήν εὐγενῆ ἀνταπό­κρισή του καί τήν παρουσία του χθές στή Νά­ουσα, ὅπου μᾶς ἀνέ­πτυξε τό πολύ σημαντικό θέμα τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί σήμερα πού θά ἔχουμε τή χαρά νά τόν ἀκούσουμε, ἐδῶ στόν ἱερό ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, μέ τό θέμα πού προανέφερα: «Τό θάρ­ρος καί τό θράσος μέσα στήν Ἐκ­κλησία». 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, π. Ἀντίπα, πάλιν καί πολλάκις γιά τήν καλωσύνη καί τήν ἀγάπη σας νά ἐγκαταλείψετε τήν ἡσυχία σας καί τή διακονία σας, ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί νά ἔρθετε νά μᾶς ἐνισχύσετε στόν ἀγώνα αὐτό τόν ὁποῖο ἔχουμε ὅλοι νά κάνουμε προκειμένου νά βαδίσουμε αὐτή τήν περίοδο ὅσο μποροῦμε πιό συνετά, πιό ἀσκητικά, μέσα στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι᾽ αὐτό σᾶς εἴμεθα εὐγνώμονες καί περιμένουμε μέ πολλή χαρά νά ἀκούσουμε ὅσα ἔχετε νά μᾶς πεῖτε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

BKatanyktikosp.AntipasVeria2020 2