Τον Πολιούχο της Όσιο Θεοφάνη τον θαυματουργό εορτάζει η Νάουσα. Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. (ΦΩΤΟ)

EsperAgTheofanousNaousa2020 71

EsperAgTheofanousNaousa2020 71

Την Τρίτη 18 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης τελέστηκε Μέγας Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη εορτή του Οσίου Θεοφάνους Πολιούχου της πόλεως.

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κοζάνης κ. Παύλος, Γρεβενών κ. Δαβίδ και ο Ποιμενάρχης μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

Κατά την διάρκεια του Εσπερινού τέθηκε σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Οσίου Θεοφάνους, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στην προσφώνηση του ανέφερε μεταξύ άλλων: Λίγες ἡμέρες μετά τή μεγάλη ἑορτή τῆς πανσέπτου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁ ἱερός αὐτός ναός, ὁ ἀφιερωμένος στήν Κοί­μηση τῆς Παναγίας μας, πανη­γυρίζει καί πάλι. 

Ἀλλά δέν πανηγυρίζει μόνον αὐτός, πανηγυρίζει ὁλόκληρη ἡ πόλη μας, ἡ ἡρωική καί ἱστορική Νάουσα, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ πολιού­χου καί προστάτου της, ἐπί τῇ μνή­μῃ τοῦ συνιδρυτοῦ της, τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου τελέσαμε ἀπόψε τόν πανη­γυρικό πολυαρχιερατικό Ἑσπερι­νό, τόν ὁποῖο λάμπρυναν μέ τήν παρουσία καί τή συμμετοχή τους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερ­βίων καί Κοζάνης κύριος Παῦ­λος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί­της Ἀλεξανδρουπόλεως κύριος Ἄνθιμος καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενῶν κύριος Δαβίδ, πρός τούς ὁποίους θέλω νά ἐκφράσω τήν ὁλοκάρδιο εὐχαρι­στία καί εὐγνωμοσύνη μου, γιατί ἦλθαν ἀπό τίς ἐπαρχίες τους στήν πόλη καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας γιά νά τιμήσουν μαζί μας τόν προστάτη καί συνιδρυτή τῆς ἡρωι­κῆς πόλεως τῆς Ναούσης, τόν ὅσιο καί θαυματουργό Θεοφάνη.

Εἶναι γνωστό ὅτι κατά τό ὁλο­καύτωμα τῆς Ναούσης τό 1822 ἡ διαταγή τοῦ Λουμπούτ πασᾶ ἦταν νά μήν μείνει τίποτε ὄρθιο στήν πόλη, νά μήν μείνει οὔτε πέτρα ἐπί πέτρας, «οὔτε πετεινός νά λαλεῖ». 

Ἔτσι καταστράφηκαν καί γκρε­μί­στηκαν ὅλοι οἱ ναοί καί τά μονα­στήρια τῆς Ναούσης, καί ἀνά­μεσά τους καί ὁ ναός τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, ἀλλά καί ὁ ναός αὐτός τῆς Παναγίας, ἀπό τόν ὁποῖο ὅμως σώθηκαν ἀρκετά τει­χία, ὥστε ἀργότερα, τό 1833, ἀνοι­κοδομήθηκε ὁ ναός στόν ὁποῖο εὑρισκόμεθα, πού εἶναι ὁ παλαιό­τερος σήμερα ναός τῆς πόλεως, καί στόν ὁποῖο φιλο­ξενεῖται ἡ χαρι­τόβρυτος καί θαυματουργός κάρα τοῦ πολιούχου τῆς Ναούσης ὁσίου Θεοφάνους.

Δυστυχῶς ὁ ναός τοῦ ὁσίου Θεο­φάνους δέν ἀνοικοδομήθηκε ποτέ. Τό οἰκόπεδο, στό ὁποῖο ἦταν κτι­σμένος ὁ παλαιός ναός, παραχω­ρή­θηκε γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Δη­μοτικοῦ Σχολείου πού ὑπάρχει καί σήμερα, τό γνωστό ὡς Γαλλάκια, καί ἀργότερα κτίσθηκε στήν αὐλή ἕνα μικρό παρεκκλήσι πρός τιμήν τοῦ ὁσίου Θεοφάνους.

Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς καταστάσεώς μου στήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροί­ας, Ναούσης καί Καμπανίας προ­σεπάθησα μέ κάθε τρόπο νά τιμή­σουμε τόν ὅσιο Θεοφάνη, ἀποδίδο­ντάς του τόν ἱερό ναό πού τοῦ ὀφείλουμε. 

Ἡ Νάου­σα εἶναι ἡ μοναδική πόλη τῆς Ἑλλάδος, στήν ὁποία ἡ Ἐκ­κλησία προσέφερε τόσα πολλά ἐκ­κλη­­σια­στικά οἰκόπεδα γιά νά ἀνε­γερθοῦν τά σχολεῖα τῆς πό­λεως. Καί καλῶς ἔκανε. Χρωστᾶ ὅμως ἡ Νάουσα ἕνα οἰκόπεδο στόν πολιοῦ­­χο της, τόν ὅσιο Θεοφάνη, στόν ὅσιο στόν ὁποῖον ὀφείλει τήν ὕπαρξή της. Καί αὐτό ἐκτός τῶν ἄλλων διότι, ἐνῶ ὅλες οἱ πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί ὄχι μόνο ἔχουν ἀνεγείρει περίλαμπρους ναούς στούς πολιούχους ἁγίους τους, ἡ Νάουσα εἶναι ἡ μοναδική πόλη ἡ ὁποία δέν τό ἔχει κάνει ἀκόμη.

Εὔχομαι καί ἐλπίζω ὅτι ὁ ὅσιος Θεοφάνης θά λαλήσει ἀγαθά στήν καρδία τῶν ὑπευθύνων καί θά δο­θεῖ σύντομα μία λύση, γιά νά τοῦ ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί νά τιμοῦμε τόν ὅσιο ὅπως τοῦ ἀξίζει γιά τίς πολλές δωρεές του καί τή χάρη μέ τήν ὁποία σκέ­πει καί προστατεύει τήν πόλη μας καί τήν περιοχή μας.

Εὐχαριστῶ καί πάλιν καί πολλά­κις τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί ἰδιαιτέρως τόν ἅγιο Ἀλεξανδρου­πόλεως ὁ ὁποῖος χοροστατεῖ στόν Ἑσπερινό καί θά μᾶς ὁμιλήσει, τίς πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές καί ὅλους ὅσους ἦλθαν μέ εὐλά­βεια νά τιμήσουν τόν ὅσιο Θεο­φά­νη καί νά τόν παρακαλέσουμε νά πρεσβεύει στόν Θεό γιά νά ἀπαλ­λαγοῦμε ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ κορω­νοϊοῦ ἀλλά καί ἀπό τά προβλήματα τά ὁποῖα δημιουργεῖ ἡ ἐπιθετικότητα τῶν γειτόνων μας στήν πατρίδα μας.

Δυστυχῶς φέτος, λόγω τῶν περι­ο­ρισμῶν πού ἰσχύουν ἐξαιτίας τῆς πανδημίας δέν εἶναι νά δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ ἡ καθιερωμέ­νη λιτανεία τῆς κάρας τοῦ ὁσίου Θεοφάνους διά τῶν ὁδῶν τῆς πό­λεως μας.

Ἐκφράζοντας καί πάλι τίς εὐχα­ρι­στίες μας πρός τούς Ἁγίους Ἀρ­χιερεῖς, τούς ἄρχοντες καί ὅλους ὅσους τιμοῦν τήν πανήγυρη τοῦ πολιούχου μας, παρακαλοῦμε τόν Ἅγιο Ἀλεξανδρουπόλεως νά μᾶς μεταφέρει τό μήνυμα τοῦ ὁσίου Θεοφάνους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

EsperAgTheofanousNaousa2020 72