«Το νόημα των Χριστουγέννων». Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως στην Βέροια. (φωτό)

XristougennaFronthsthrioVeria2017-4.jpg

XristougennaFronthsthrioVeria2017-4.jpg

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Βέροια πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας με τίτλο: «Το νόημα των Χριστουγέννων».

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος η φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Βεροίας υπό τη διεύθυνση του κ. Χρυσοβαλάντη Κυριακίδη ερμήνευσαν διάφορες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Το δεύτερο μέρος επιμελήθηκαν οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου όπου ανέγνωσαν ποιήματα και έπαιξαν την Θεατρική Παράσταση «Ο Σκρουτζ και το Πνεύμα των Χριστουγέννων»

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Υπεύθυνος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

Στο τέλος της γιορτής ο Σεβασμιώτατος μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

O χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Mέ τήν ψυχή μας γεμάτη χαρά γιά τή μεγάλη ἑορτή, τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, πού περιμέ­νου­με νά ἑορτάσουμε σέ δύο ἡμέ­ρες συγκε­ντρωθήκαμε σήμερα ἐδῶ, στή Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλω­ση τῶν Κατηχη­τικῶν καί τοῦ Κοι­νωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά νά ἀνταλ­λάξουμε εὐχές ἀλλά καί σκέψεις γιά τή μεγάλη αὐτή ἑορτή.

Γιατί, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, ἔστω καί ἐάν κάποιες φορές τό ξεχνοῦ­με, δέν εἶναι μόνο φῶτα καί στο­λίδια, δέν εἶναι μόνο τό χριστου­γεν­­νιάτικο δένδρο καί τά δῶρα πού ἀνταλλάσσουμε μέ τά ἀγαπη­μένα μας πρόσωπα ἤ περιμένουμε νά μᾶς χαρίσουν. Εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑορτές τοῦ χρόνου ἀλλά καί τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία οἱ ἄν­θρω­ποι παίρνουμε τό μεγαλύτερο δῶ­ρο, ὑποδεχόμασθε τό δῶρο τῆς ἀνέ­κ­ φραστης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ὑποδεχόμασθε τόν Χριστό πού ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς λυτρώ­σει ἀπό τήν ἁμαρ­τία καί νά μᾶς ἑνώσει καί πάλι μέ τόν Θεό.

Αὐτό εἶναι τό νόημα τῶν Χρι­στου­­γέννων. Αὐτό εἶναι τό νόημα τῆς με­γά­λης ἑορτῆς πού περιμέ­νου­με. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνάγκη νά ἀνοίξουμε τήν ψυχή μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό. Γιατί ὁ Χριστός δέν ἦρθε μόνο κά­πο­τε στή γῆ. Ἦρθε καί ἔρχεται πά­ντοτε στήν ψυχή τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς πού θέλει νά λυτρωθεῖ, πού θέλει νά τόν ἔχει μέσα στήν ψυχή του. Ἦρθε καί ἔρχεται σέ ὅσους ἔχουν στήν ψυχή τους τήν ἀγάπη καί τήν προσφέρουν στούς συναν­θρώπους γύρω τους, γιατί καί ὁ ἴδι­ος εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀγά­πης καί ἡ ἀγάπη του εἶναι αὐτή πού τόν ἔφερε στόν κόσμο.

Ἄς γεμίσουμε, λοιπόν, ὅλοι μας τήν ψυχή μας μέ ἀγάπη καί ἄς τήν δια­θέ­σουμε ἁπλόχερα καί μέ κάθε τρόπο στούς ἀνθρώπους γύρω μας, γιά νά ζήσουμε ἔτσι τό ἀληθινό νόημα τῶν Χριστουγέννων καί νά αἰσθανθοῦμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, νά πλημμυρίζει τήν ψυχή μας καί τή ζωή μας.

Αὐτό εὔχομαι πατρικά καί μέ πολ­λή ἀγάπη σέ ὅλους σας, καί συγ­χρό­νως εὐχαριστῶ καί συγ­χαί­ρω θερμότατα ὅλους ὅσους συνέ­βαλαν στήν προετοιμασία καί τήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς Χρι­στου­­γεννιάτικης ἐκδηλώσεως πού μᾶς ὑπενθύμισε μέσα ἀπό ὅσα ἀκού­­σαμε τό νόημα τῆς μεγάλης ἑορτῆς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

XristougennaFronthsthrioVeria2017.jpg