Στην εορτή των Νεαπολιτών Αγίων ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων. (ΦΩΤΟ)

NeapolitwnAgiwnVerias2019

NeapolitwnAgiwnVerias2019

Το διήμερο 2 και 3 Νοεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως η εορτή του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου και η Σύναξη των Νεαπολιτών Αγίων.

 

Στους εορτασμούς συμμετείχε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του οικείου Ιεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

 

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

 

Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέστηκε λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος και Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας.

 

Ακολούθησε Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων των Νεαπολιτών Αγίων στους κεντρικούς δρόμους.

 

Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας ευχαρίστησε τους Αγίους Αρχιερείς για την παρουσία τους, ενώ από την πλευρά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον οικείο Ιεράρχη για την πρόσκληση να συμμετάσχει στην Ιερά Πανήγυρη, στην ενορία του Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, με την οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε συνδέεται με τις μνήμες και τα βιώματα των παιδικών και νεανικών του χρόνων, διότι από εκεί ξεκίνησε ως ενορίτης την εκκλησιαστική του διακονία.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τό εὐ­αγ­γέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατά ἄνθρω­πον».

Μία διαβεβαίωση γιά τή φύση καί τήν προέλευση τοῦ Εὐαγγε­λίου, τό ὁποῖο κηρύττει, δίδει σή­με­ρα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστο­λος Παῦλος πρός τούς Γαλάτες ἀλλά καί πρός ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι συνήλθαμε στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ­γίου τοῦ τροπαιοφόρου γιά νά ἑορ­τάσουμε καί νά πανηγυρίσουμε μαζί μέ τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ μεγαλωνύμου προ­στά­του τῆς Νεαπόλεως καί τή σύναξη τῶν ἁγίων τριῶν νεομαρ­τύρων, καί σήμερα τεσσάρων, τῶν προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυ­ρουπόλεως, τῶν προστατῶν τῆς ἑσπερίας Θεσσαλονίκης, τῶν ἁγίων νεομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Νεαπολίτου, Ἀθανασίου τοῦ Κου­λα­κιώτου, Ἀκακίου τοῦ Ἀσβε­στο­χωρίτου καί Θεοχάρους, τήν ὁποία ἀπό ἐτῶν καθιέρωσε νά ἑορτάζεται τήν πρώ­τη Κυριακή τοῦ Νοεμβρίου ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νεαπό­λεως καί Σταυρουπόλεως Διονύ­σιος, ὁ πρῶτος ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως.

Καί ἡ καθιέρωση αὐτή δέν ἀπε­τέλει μόνον ἔνδειξη εὐλαβείας πρός τούς τρεῖς ἁγίους νεομάρ­τυ­ρες, ἀποτελεῖ καί διαρκῆ ἀπόδειξη τῆς ἀληθείας τοῦ λόγου τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τόν ὁποῖο ἀκούσαμε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. «Γνω­ρί­ζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατ᾽ ἄνθρωπον». 

Δέν εἶναι ἀνθρώπινο τό εὐαγγέ­λιο πού κηρύττει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιατί δέν ἦταν ἄνθρωπος ὁ Χριστός πού τοῦ τό ἀπεκάλυψε. Δέν εἶναι ἀνθρώπινο τό εὐαγγέλιο χάριν τοῦ ὁποίου θυσίασαν τή ζωή τους οἱ τιμώμενοι ἅγιοι νεο­μάρτυρες, ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεα­πολίτης, ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Κου­λακιώτης, ὁ ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Ἀσβεστοχωρίτης καί ὁ ἅγιος Θεοχάρης. 

Εἶναι θεία ἀπο­κά­λυψη, ἡ ὁποία δίδει καί τή δύ­να­μη στόν ἄνθρωπο νά θυσιάσει ἀκόμη καί τή ζωή του γιά νά μήν παρεκκλίνει ἀπό αὐτή.

 Εἶναι θεῖος λόγος, ὁ ὁποῖος ἑλ­κύει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κάνει νά θεωρεῖ τά πάντα σκύ­βαλα προκειμένου νά κερδίσει τόν Χριστό. 

Εἶναι ἔκφραση τῆς θείας ἀγάπης, ἡ ὁποία συνέχει τήν ψυχή τοῦ πι­στοῦ καί τόν κάνει νά διακηρύττει μαζί μέ τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπό­στο­λο «ἐμοί τό ζῆν Χριστός καί τό ἀπο­θανεῖν κέρδος», καί νά ὁμολο­γεῖ «Χριστιανός γεννήθηκα, χρι­στια­νός θά πεθάνω». 

Εἶναι δύναμη Θεοῦ, πού κατα­γρά­φει τά ὀνόματα ὅσων πιστεύ­ουν σέ αὐτόν καί θυσιάζουν τή ζωή τους γιά τήν πίστη καί τήν ἀγά­πη του «ἐν βίβλῳ ζωῆς». 

Γι᾽ αὐτό καί ἡ μνήμη τους δέν πε­ριορίζεται ἀπό τόπο καί χρόνο ἀλ­λά παραμένει ζωντανή στίς ψυχές τῶν πιστῶν.

Ἔτσι ἦρθε στήν πόλη μας, στή Νεά­πολη τῆς ἁγιοτόκου Θεσσα­λονίκης, μαζί μέ τούς πρόσφυγες πατέρες μας ἀπό τό Νέβ-Σεχήρ, τή Νεάπολη τῆς ἁγιοτόκου Καππαδο­κίας, ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεαπο­λί­της. 

Ἦλθε γιά νά τούς συντροφεύει στόν ἀγώνα τους νά ξαναστήσουν τή ζωή τους μακριά ἀπό τήν ἀλη­σμό­νητη πατρίδα τους καί νά σταθοῦν στά πόδια τους. 

Ἦλθε γιά νά τούς παρηγορεῖ καί νά τούς ἐνισχύει τήν πίστη ὅτι θά τά καταφέρουν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, πού τι­μοῦ­σαν μαζί μέ τόν ἐπίσης Καπ­πα­δόκη μεγαλομάρτυρα καί τροπαιο­φόρο Γεώργιο. 

Καί ἔγινε αὐτός ὁ πρῶτος προ­στά­της καί πολιοῦχος τῶν προσ­φύγων τῆς Νεαπόλεως καί ὅλων τῶν κατοίκων τῆς ἑσπερίας Θεσ­σα­λονίκης πού μαζί του ἄρχισαν νά τιμοῦν καί τόν Χαλαστρηνό ἅγιο νεομάρτυρα Ἀθανάσιο τόν Κου­λακιώτη, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε καί ἐνταφιάσθηκε ἐδῶ, λίγο πιό κάτω, στήν Ἁγία Παρασκευή, καί εὐλογοῦσε μέ τήν παρουσία τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου καί τή χάρη του τούς κόπους καί τίς προσπά­θειες τῶν εὐσεβῶν καί φιλοπόνων κατοίκων τῆς περιοχῆς αὐτῆς καί τό φιλάγιο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυ­ρουπόλεως. 

Σέ αὐτούς τούς δύο τοπικούς ἁγί­ους ἡ πατρική μέριμνα καί ποι­μαντική φροντίδα τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Διονυσίου πρόσθε­σε καί ἕνα νεώτερο, τόν ἅγιο νεο­μάρτυρα Ἀκάκιο τόν Ἀσβεστοχω­ρίτη, καί καθόρισε κοινή ἑορτή γιά τούς τρεῖς αὐτούς ὁμολογητές καί μάρτυρες τῆς εὐσεβοῦς πίστεώς μας, πού εὐαγγελίζονται μέ τή θαρραλέα ὁμολογία τους τό Εὐ­αγ­γέλιο τοῦ Χριστοῦ καί διακη­ρύτ­τουν μέ τό μαρτύριο καί τή θυσία τους ὅτι «Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶ­νας».

Στή δική τους ὁμολογία ἑνώνου­με ὅλοι ἐμεῖς, πού συνήλθαμε σή­μερα στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῆς Νεα­πόλεως γιά νά τιμήσουμε τήν ἱερά Σύναξη τῶν τριῶν νεομαρτύρων, καί τή δική μας ὁμολογία. Καί ἰδιαιτέρως ἡ ἐλαχιστότητά μου, πού μέ τήν εὐγενῆ καί φιλάδελφη πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι­μενάρχου μας, Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κυρίου Βαρνάβα, ἔχω τή χαρά καί τήν εὐλογία νά ἐπιστρέφω μετά ἀπό χρόνια καί πάλι στή γενέτειρά μου, στήν ἐνορία μου, στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Γεωρ­γίου, ὅπου ἀνα­τράφηκα πνευματικά κάτω ἀπό τή σκέπη καί τήν προστασία καί τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωρ­γίου τοῦ Νεαπολίτου, τή μνήμη τοῦ ὁποίου μετέφεραν καί μετεφύτευ­σαν μαζί μέ τούς ἄλλους πρόσ­φυ­γες πού ἐγκατεστάθησαν καί δημι­ούργησαν τή Νεάπολη καί οἱ δικοί μου γονεῖς.

Καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐ­χαριστήσω ἀπό καρδίας καί νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν Ἅγιο Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κύριο Βαρνάβα, τόν Δεσπότη μας, γιατί μοῦ ἔδωσε μέ τήν πρόσ­κλη­σή του τήν εὐκαιρία νά συμμετά­σχω στήν ἱερά αὐτή πανήγυρη τῶν ἁγίων τῆς Νεαπόλεως καί νά τι­μή­σω μαζί τους καί τόν ἅγιο νεομάρ­τυρα Ἀθανάσιο τόν Κουλακιώτη, τόν ὁποῖο ἔχουμε τήν τιμή καί τήν εὐλογία νά τόν μοιραζόμεθα ὡς προστάτη μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, γιατί ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος γεννήθηκε στή Χαλάστρα ἡ ὁποία ἀνήκει στή Μητρόπολη Βεροίας, ἀλλά μαρτύρησε ἐδῶ, στή Μητρόπολη Νεαπόλεως.

Συγκινοῦμαι βαθύτατα, καθώς βρί­σκομαι σήμερα λειτουργός στόν περικαλλῆ αὐτό ἱερό ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Γεωργίου, στόν ἱερό αὐτό ναό πού συνδέεται μέ τίς μνῆμες καί τά βιώματα τῶν παιδικῶν καί νεανικῶν μου χρόνων, μέ πρόσωπα σεβάσμια καί προσφιλῆ τά ὁποῖα μέ στήριξαν, μέ καθοδήγησαν καί μέ ἐνέπνευ­σαν στή ζωή μου. 

Δέν μπορῶ νά μήν θυμηθῶ καί νά μήν μνημονεύσω αὐτή τήν ὥρα τόν π. Ἰάκωβο Παυλάκη, στόν ὁποῖο γιά πρώτη φορά τοῦ ἐξομολογήθηκα ὅτι θέλω νά γίνω σάν καί ἐκεῖνον, νά γίνω διάκονος τοῦ Χριστοῦ τόν π. Γρη­γόριο Μιχαηλίδη, τόν κατηχητή μας, τόν π. Πολύ­καρπο Μαντζάρογλου, τόν ἀεί­μνη­στο ἀδελφό μου, Μητροπολίτη Σταυροπηγίου Ἀλέξανδρο, ἀλλά καί ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν πρίν ἀπό αὐτούς ἀλλά καί μετά ἀπό αὐτούς, ὅπως τόν π. Ἀνα­στά­σιο ὁ ὁποῖος μέ βάπτισε ἐδῶ στόν ἅγιο Γεώργιο, τόν π. Ἀπόστο­λο, τόν π. Βασίλειο καί τόν π. Δη­μή­τριο. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἀείμνηστοι κληρ­ικοί στερέωσαν μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τους, ἀλλά καί μέ τόν κόπο καί τόν ζῆλο τους τό ἔργο τοῦ ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, ἰδιαιτέρως τῆς Κρύπτης, ὅπου παι­διά ἐμεῖς συγκεντρωνόμασταν σάν μελίσσια γιά νά μαζέψουμε τόν πλοῦ­το τόν πνευματικό πού μᾶς προσέφεραν ὅλοι αὐτοί οἱ πατέρες, τούς ὁποίους μέ πολλή ἀγάπη καί σεβασμό μνημονεύω αὐτή τήν ὥρα καί εὔχομαι ὁ πανάγαθος Θεός νά τούς ἔχει λειτουργούς στό ἐπουράνιο θυσιαστήριό του.

Σᾶς εὐχαριστῶ, λοιπόν, ἐκ βά­θους καρδίας, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, γιατί μοῦ δώσατε σήμερα τήν εὐκαιρία νά συμπροσευχηθῶ μαζί σας καί μέ τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τοῦ ὁποίου αἰσθά­νο­μαι καί ἐγώ ἀναπόσπαστο μέ­λος, ἑορτάζοντας τήν ἱερά Σύναξη τῶν Νεαπολιτῶν ἁγίων. 

Καί, ὅπως εἶπα καί προη­γουμέ­νως, ἡ συμμετοχή μας στή σημε­ρινή ἑορτή εἶναι καί μετοχή στήν κοινή ὁμολογία τῶν ἁγίων Νεο­μαρ­τύρων, εἶναι ὁμολογία ὅτι ὄντως «Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σή­μερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας». Γι᾽ αὐτό καί τό Εὐαγ­γέ­λιό του εἶναι διαρκῶς ζῶν καί ἐνεργοῦν· γι᾽ αὐτό ἀλλοιώνει καί ἁγιάζει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού τό πιστεύουν καί τό ζοῦν, ὅπως τό ἔζησαν καί οἱ τρεῖς ἅγιοι νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι μᾶς κα­λοῦν ὄχι μόνο νά τό ἀκοῦμε ἀλλά νά τό ζοῦμε. Μᾶς καλοῦν νά κάνουμε τόν λό­γο τοῦ Εὐαγγελίου τρόπο ζωῆς, τρόπο καθημερινῆς ἀναστροφῆς, ἀδιαφορώντας γιά τίς σειρῆνες τοῦ κόσμου πού προτείνουν ἄλ­λους τρόπους ζωῆς μακριά ἀπό τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό του, τρόπους πού ὑπόσχονται εὐτυχία καί πρόοδο χωρίς τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἄς ἀκούσουμε τή φωνή τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων μας, ἄς ἀκού­σουμε τή φωνή καί τήν ὁμολογία καί τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ­γίου τοῦ τροπαιοφόρου, ὑπό τή σκέπη τοῦ ὁποίου τιμοῦμε σή­μερα τούς τρεῖς ἁγίους Νεομάρ­τυρες, καί ὁ ναός τοῦ ὁποίου ἀπο­τέλεσε τόν πρῶτο πυρήνα τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως. Ἄς ἀκολουθήσουμε τό παράδειγ­μα τῆς ἀγάπης τους πρός τόν Χρι­στό. Ἄς μιμηθοῦμε τήν πίστη καί τήν ἀφοσίωσή τους στήν Ἐκκλη­σία. Ἄς μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς τό θάρ­ρος καί τή γενναιότητά τους καί ἄς δίδουμε καί ἐμεῖς, ὅπως καί ἐκεῖνοι, τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ ἕναν κόσμο πού θέλει νά τόν ἀγνοεῖ, ὥστε νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία τους, ὅπως τήν εἶχαν καί οἱ πα­τέρες μας· ὥστε νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στά ἔργα καί στή ζωή μας διά τῶν πρεσβειῶν τους πάντοτε.

Καί εὔχομαι ἀπό καρδίας, Σεβα­σμιώ­τατε, ἡ χάρη τῶν ἁγίων νά εἶναι πλούσια στή ζωή καί στή δια­κονία σας, μαζί τήν εὐχή τοῦ προκατόχου σας, ἀοιδίμου Γέροντος Διονυσίου, πρώτου Μητροπολίτου τῆς Μητροπόλεώς μας, καί νά σᾶς δίδει ὁ Θεός διά τῶν πρεσβειῶν τους ἔτη πολλά καί καλλίκαρπα, γιά νά τούς τιμᾶτε μαζί μέ τόν εὐσεβῆ καί εὐγενῆ λαό τῆς Νεα­πόλεως καί ὅλης τῆς Μη­τρο­πόλεώς σας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ