Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Βόρειος Ήπειρος: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον». (ΦΩΤΟ)

EkdhlwshVoreioHpeiroVeria2019

EkdhlwshVoreioHpeiroVeria2019

Tο Σάββατο 9 Μαρτίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μ. Βεροίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση με θέμα: «Βόρειος Ήπειρος: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον».

 

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, η «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», η ένωση Θεολόγων Ν. Ημαθίας και η κίνηση Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ημαθίας.

 

Κεντρικός ομιλητής της εκδηλώσεως ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας.

 

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Πρόεδρος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης Ν. Ημαθίας κ. Ιωάννης Κοτσάμπασης.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Ἡ μα­κραίωνη ἱστορική πο­ρεία τοῦ ἔθνους μας εἶναι φυσικό νά εἶναι μία πορεία μέ διακυμάνσεις, μία πορεία μέ λαμπρές καί φωτει­νές ἡμέρες ἀλλά καί μία πορεία μέ σκοτεινές, γκρίζες καί θλιβερές. Νίκες καί ἥττες, θρίαμβοι καί ἀπώ­­λειες συνθέτουν τήν ἱστορία μας καί διαμορφώνουν τή φυσιο­γνω­μία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αἰῶνες ὁλόκληρους στό ἴδιο σταυροδρόμι τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας ἔγινε ἡ πατρίδα μας πέρασμα, τόπος πού ἐπο­φθαλμιοῦσαν οἱ πάντες, ση­μεῖο ἀντιλεγόμενο. Ὅλα αὐτά μαζί μέ τούς ἀγῶνες καί τίς προσπά­θει­ες πού τά συνόδευαν δημιούρ­γη­σαν τήν ψυχοσύνθεση τοῦ Γένους μας, πού συχνά μᾶς κάνει νά ἀπο­ροῦμε πῶς ἀντέξαμε καί πῶς ἐπι­βιώσαμε, ἀλλά καί πῶς εἶναι δυ­να­τόν νά ἀντέχουμε μέχρι σή­με­ρα, παρότι οἱ συνθῆκες ἄλ­λαξαν ριζι­κά καί βρίσκονται κάποιοι πού θεωροῦν τήν ἀγάπη γιά τήν πα­τρί­δα ἐθνικισμό καί τόν ἀγώνα γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων της ἀκρότητα.

Ὅμως παρόλες τίς ἀδυναμίες μας ὡς Ἔθνος ἔχουμε ἕνα μεγάλο προ­νόμιο. Ἔχουμε μία μακρά ἱστορία, πού ὅσο καί ἄν πολλές φορές μᾶς πληγώνει, ἔχουμε χρέος νά τήν ἀντιμετωπίζουμε, ἐξετάζοντας τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον της. 

Καί αὐτό ἀκριβῶς ἐπιχειροῦμε νά ἀνιχνεύσουμε μέ τή σημερινή ἐκ­δή­λω­ση πού ὀργανώνει ἡ Ἱερά Μη­τρό­­πο­λη Βεροίας, Ναούσης καί Καμ­πανίας σέ συνερ­γασία μέ τήν Ἑνω­μένη Ρωμηοσύνη καί συν­δι­ορ­­γανωτές τήν Ἕνωση Θεολό­γων Ἠμαθίας καί τήν Κίνηση Γονέων καί Κηδεμόνων Βεροίας. 

Καί ἔχουμε τή χαρά καί τήν τιμή νά εἶναι ὁμι­λητής ὁ Σεβασμιώτα­τος Μη­τρο­πολίτης Κονίτσης κ. Ἀν­δρέας, ὁ ὁποῖος θά μᾶς μιλήσει μέ θέμα: «Βό­ρειος Ἤπειρος: παρελ­θόν, πα­ρόν καί μέλλον».

Ὁ Ἅγιος Κονίτσης εἶναι ὄχι μόνο ἕνας ἀπό τούς καλύτερους γνῶ­στες τῶν θεμάτων πού ἀφοροῦν τή Βόρειο Ἤπειρο ἀλλά καί ἕνας ἐπί πολλές δεκαετίες ἀγωνιστής ὑπέρ τῶν δικαίων της, καθώς ὑπῆρ­ξε στενός συνεργάτης τοῦ μα­κα­­ριστοῦ προκατόχου του, ἀοιδί­μου Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε σέ δύσκολες ἐποχές γιά νά στηρίξει μέ ὅλα τά μέσα τόν Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Τό ἔργο του αὐτό συνεχίζει ἐπά­ξια καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο­πο­λίτης Κονίτσης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἱεράρχης μέ καθαρό λόγο, μέ θάρρος καί τόλ­μη, πού διατυπώνει μέ παρρησία τή γνώμη του γιά ὅλα τά καίρια ζητήματα τά ὁποῖα ἀπα­σχολοῦν τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας καί νά στέκεται μέ πολλή ἀγά­πη δίπλα στό ποίμνιό του, δίπλα στόν εὐ­σεβῆ λαό τῆς ἀκριτικῆς Μη­τρο­πό­λεώς του καί φυλάσσει Θερ­μοπύλες.

Τόν καλωσορίζω μέ πολλή ἀγά­πη καί τιμή καί τόν εὐχαριστῶ θερ­μά, γιατί ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση καί εὑρίσκεται ἀπόψε ἀνάμεσά μας γιά νά μᾶς μιλήσει μέ αὐτό τό θέμα πού μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς πονᾶ ὅλους.

Τόν εὐχαριστῶ καί πάλι καί τόν παρακαλῶ νά ἔλθει στό βῆμα καί νά λάβει τόν λόγο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ