Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τον Πολιούχο της Βεροίας Όσιο Αντώνιο τον Νέο. (ΦΩΤΟ)

EsperinosOsiouAntwniouVeriaIanouarios2019 2

EsperinosOsiouAntwniouVeriaIanouarios2019 2

Με λαμπρότητα τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 16 Ιανουαρίου ο πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός της εορτής του πολιούχου της Βεροίας οσίου Αντωνίου του νέου.

Πριν από τον Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας υποδέχθηκε στην είσοδο του Ιερού ναού την θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Γραμμουστιανής» από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, η οποία μεταφέρθηκε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ. 

Στoν πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο, συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Αύριο το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και θα ακολουθήσει ιερά λιτανεία.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας :

 

Στή χορεία τῶν μεγάλων ὁσίων καί ἀσκητῶν, τούς ὁποίους τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας αὐτές τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ χρόνου, ἡ Βέροια ἔχει τήν ἰδιαίτερη εὔνοια καί τό με­γάλο προνόμιο ἀπό τόν Θεό νά συγ­καταριθμεῖται ἀνάμεσα σέ αὐ­τούς καί ἕνα δικό της τέκνο, ὁ συμπολίτης καί πολιοῦχος μας, ὁ ὁμώνυμος τοῦ μεγάλου καθηγη­τοῦ τῆς ἐρήμου, τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, ὅσιος Ἀντώνιος ὁ νέος, ὁ Βεροιεύς, ὁ ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βεροίας ἀσκητικῶς διαλάμψας.

Ἔζησε ὁ ὅσιος Ἀντώνιος ἐν ὁσιό­τητι καί καθαρότητι καί γι᾽ αὐτό ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά λάβει τή χάρη τῶν θαυμάτων, ὥστε νά τι­μᾶται ὄχι μόνο στήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία ἀλλά καί στήν ἐπί γῆς στρατευομένη, νά τι­μᾶται ἰδιαιτέρως ἀπό τά εὐσεβῆ τέκνα τῆς Βεροίας ἀλλά καί ὁλο­κλή­ρου τῆς Μακεδονίας γιά τήν ἁγιότητα καί τά πολυάριθμα θαύ­ματά του, διά τῶν ὁποίων τό ὄνο­μά του ἔγινε γνωστό στά πέρατα τοῦ κόσμου, καί χιλιάδες εἶναι αὐ­τοί πού τό ἐπικαλοῦνται καί προσ­τρέχουν γιά νά προσκυνήσουν τή σορό τῶν τιμίων καί χαριτο­βρύ­των λειψάνων του.

Καί καθώς ὁ ὅσιος Ἀντώνιος διή­νυσε τόν δόλιχο τοῦ παρόντος βίου καί ἔφθασε στό ποθητό καί ἐπί­ζηλο τέρμα τῆς ἀτελευτήτου βα­σιλείας τοῦ Θεοῦ ὡς μοναχός καί ὡς ἀσκητής ὑπό τή σκέπη καί τήν προστασία τῆς ἐφόρου καί προ­στάτιδος τῶν μοναζόντων, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, θελήσαμε ἀπό ἐτῶν νά ἔχουμε αἰσθητή καί ὁρατή τήν παρουσία της στήν πανήγυρη τοῦ πολιούχου μας διά τῆς μετα­φο­ρᾶς ἱστορικῶν καί θαυματουρ­γῶν εἰκόνων της.

Σήμερα εἴχαμε τή μεγάλη εὐλο­γία, χάρη στήν πρόφρονα ἀνταπό­κριση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πο­λίτου Καστορίας καί ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ κυρίου Σεραφείμ, νά ὑπο­δεχθοῦμε πρό ὀλίγου καί νά ἔχουμε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας, τῆς ἐπονομαζομένης Γραμμουστιανῆς, ἀπό τόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Παρα­σκευῆς τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ.

Γιά τόν λόγο αὐτό εἴμεθα εἰλικρι­νῶς εὐγνώμονες πρός τόν Σεβα­σμι­ώτατο Ἅγιο Καστορίας, ὁ ὁ­ποῖος, παρότι ἦταν προγραμματι­σμένο νά συνοδεύσει σήμερα τήν ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας Γραμ­μου­στιανῆς στήν πόλη μας, δυ­στυχῶς, λόγω τοῦ θλιβεροῦ γεγο­νότος τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισα­νίου καί Σιατίστης πρό ὀλίγων ὡρῶν καί τῶν καθηκόντων του ὡς τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως, δέν κατέστη δυνα­τόν νά τήν συνοδεύσει, ἀλλά θά προεξάρχει τῆς αὐριανῆς πολυαρ­χι­ερατικῆς θείας Λειτουργίας καί θά μᾶς ὁμιλήσει.

Θά ἤθελα ὅμως καί πάλι νά ἐκ­φράσω τίς ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες μου πρός τό πρόσωπό του γιά τήν εὐλογία νά ἔχουμε ἀνάμεσα μας τήν ἱστορική αὐτή εἰκόνα, τό Θεο­μη­τορικό αὐτό κειμήλιο τῆς Βλα­χόφωνης Ρωμηοσύνης στή Βέροια καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὅπου καί οἱ Βλάχοι ἔχουν αἰσθητή παρουσία, ὥστε νά λάβουμε τήν εὐλογία καί τή χάρη αὐτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, τήν ὁποία φιλο­τέ­χνησε ἡ εὐσέβεια τῶν πατέρων μας τό 1650 στή Βενετία, καί ἡ ὁποία διασώθηκε μέ θαυμαστό τρό­πο τόσο κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ὅσο καί κατά τά ζο­φερά χρόνια πού ἐπηκολούθησαν.

Θά ἤθελα ἀκόμη νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τούς παρισταμένους ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τόν Σεβασμιώ­τα­το Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κύριο Παντελεήμονα καί τόν χοροστατοῦντα Σεβασμιώ­τατο Μητροπολίτη Σταγῶν καί Με­τεώρων κύριο Θεόκλητο, πού θά μᾶς τιμοῦν ἀπόψε μέ τήν παρουσία τους.

Πρίν νά σᾶς παραχωρήσω τόν λόγο, Ἅγιε Σταγῶν καί Μετεώρων, γιά νά μᾶς ὁμιλήσετε, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τούς ἱερεῖς πού συνόδευσαν τήν ἱερά Εἰκόνα, νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς, τούς ἄρχοντες καί τόν λαό τῆς πόλεως καί τῆς ἐπαρ­χίας μας, πού ἤρθατε νά τιμήσετε μαζί μέ τόν πολιοῦχο μας ὅσιο Ἀντώνιο καί τήν Παναγία μας, καί νά εὐχηθῶ ταπεινῶς ἡ χάρη τους νά μᾶς προστατεύει ὅλους καί νά προστατεύει καί τήν πατρίδα μας καί τή Μακεδονίας στίς κρίσιμες αὐτές στιγμές.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosOsiouAntwniouVeriaIanouarios2019