Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου με την ευκαιρία της επετείου της απελευθερώσεως της Ημαθίας. (ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Ἀρ. Πρωτ.: 512

Βέροια, 9 Ὀκτωβρίου 2020

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

         Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ἡ πόλη μας σήμερα τήν 108η ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀπό τόν μακραίωνα καί βαρύ τουρκικό ζυγό. Τιμᾶ καί ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους, τούς γνωστούς καί ἀγνώστους, τούς Ἕλληνες καί τούς φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν, πολέμησαν, ἔπεσαν ἡρωικά στά πεδία τῶν μαχῶν καί συνέβαλαν μέ κάθε τρόπο στήν ἐκπλήρωση τῆς προσδοκίας καί τοῦ μυχίου πόθου κάθε Ἕλληνα καί κάθε Ἑλληνίδος νά δεῖ τόν τόπο του ἐλεύθερο ἀπό τόν ξένο δυνάστη, νά μπορεῖ χωρίς φόβο νά μιλᾶ τή γλώσσα του καί νά λατρεύει τόν ἀληθινό Θεό, νά μπορεῖ νά ζεῖ καί νά ἀναπνέει ἐλεύθερα χωρίς νά τόν «σκιάζει» τίποτε.

Τιμᾶ ὅμως συγχρόνως καί ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι στά πεντακόσια σχεδόν χρόνια τῆς σκλαβιᾶς κράτησαν τό ἔθνος ὄρθιο μέσα σέ δύσκολες συνθῆκες. Ἐργάσθηκαν, πόνεσαν, διώχθηκαν καί μαρτύρησαν γιά νά διατηρηθεῖἡ πίστη μας στόν Χριστό, γιά νά διασωθεῖἡ ἑλληνική μας συνείδηση, γιά νά μήν χαθεῖ ἡ ἐλπίδα ὅτι θά ἔρθει ἡ ἡμέρα πού θά μπορέσουμε νά ἀποτινάξουμε τόν βαρύ ζυγό τοῦ ἀλλοθρήσκου κατακτητοῦ. 

Καί αὐτοί δέν ἦταν ἄλλοι ἀπό τούς ταπεινούς κληρικούς καί μοναχούς πού μετέδιδαν στίς κρύπτες τῶν ναῶν καί τῶν μοναστηριῶν στά παιδιά μαζί μέ τήν πίστη στόν Χριστό καί τήν ἑλληνική γλώσσα καί ἱστορία, τούς θρύλους καί τίς εὐσεβεῖς παραδόσεις τοῦ Γένους μας. Ἦταν οἱ λίγοι διδάσκαλοι πού μέ τόν λόγο καί τά ἔργα τους κράτησαν ζωντανή στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων τήν πίστη τῆς συνεχείας τοῦ Ἔθνους γιά νά μήν ἀφομοιωθεῖ καί ξεχάσει τήν ἐθνική του ταυτότητα. Ἦταν οἱ ἀρχιερεῖς πού χωρίς νά ὑπολογίζουν τόν κίνδυνο τόν ὁποῖο διέτρεχαν ἀγωνιζόταν γιά νά διατηρήσουν ἀναμμένη τή φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος στίς ψυχές τῶν προγόνων μας.

Σέ ὅλους αὐτούς, ὅπως καί σέ ἐκείνους πού μέ ἡρωισμό καί αὐτοθυσία ξεσηκώθηκαν καί ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεώς μας καί τῆς Μακεδονίας μας, ὀφείλουμε ἀπέραντη τιμή καί εὐγνωμοσύνη, γιατί ἔθεσαν πάνω ἀπό τό προσωπικό τους συμφέρον τό κοινό καλό καί πάνω ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ τους τήν ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί τούς συνανθρώπους τους. Ξεκινώντας ἀπό τήν ἀφετηρία τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς κατόρθωσαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τή βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τίς πρεσβεῖες ὅλων τῶν ἁγίων νά ἐπιτύχουν τόν σκοπό τους καί νά μᾶς χαρίσουν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία.

Γι᾽ αὐτό καί σήμερα, ἡμέρα τῶν ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας, δοξάζουμε πρωτίστως τόν Θεό γιά τό μεγάλο δῶρο τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς ἔδωσε,ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στήν Παναγία Παρθένο, τήν προστάτιδα τοῦ Γένους μας, καί σέ ὅλους τούς ἁγίους προστάτες μας, καί ὑποκλινόμεθα μέ τιμή στούς χιλιάδες ἀγωνιστές, ἥρωες καί μάρτυρες, κληρικούς καί λαϊκούς, πού θυσιάσθηκαν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς μας.

Ὁ φετινός ἑορτασμός τῶν Ἐλευθερίων μπορεῖ νά μήν εἶναι τόσο λαμπρός ὅσο τά προηγούμενα χρόνια, ἐξαιτίας τῶν περιορισμῶν πού ὑφίστανται πρός ἀποφυγή τῆς διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν θά πρέπει ὅμως σέ καμία περίπτωση νά ἐπιτρέψουμε νά ἀτονίσει στήν ψυχή καί στή συνείδησή μας ἡ σημερινή ἐπέτειος ἑορτή τῶν Ἐλευθερίων μας. Δέν θά πρέπει νά ἐπιτρέψουμε νά ἀτονίσουν τά αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης μαςπρός τόν Θεό καί πρός τούς ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά καί τοῦ χρέους ἀπέναντι στούς πατέρες μας καί στή θυσία τους γιά τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία. Δέν θά πρέπει νά ἐπιτρέψουμε στόν χρόνο, τή συνήθεια καί τήν καθημερινότητα νά ἀμαυρώσουν τή μνήμη καί τήν καλῶς ἐννοούμενη ἐθνική ὑπερηφάνεια, γιατί τό Ἔθνος μας, ἕνα ἔθνος μικρό, ἀλλά μέ βαθειά πίστη στόν Θεό καί μέ ἀπέραντη δύναμη ψυχῆς, ἐπέτυχε αὐτό πού φαινόταν ἀκατόρθωτο: τήν ἀπελευθέρωσή του μετά ἀπό αἰῶνες σκλαβιᾶς. Καί δέν θά πρέπει νά τό ξεχνοῦμε, καθώς ζοῦμε σέ μία ἐποχή γεμάτη προκλήσεις στά ἐθνικά μας θέματα καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί καθώς ἑτοιμαζόμεθα νά ἑορτάσουμε σέ λίγους μῆνες τήν 200ή ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί νά τιμήσουμε τόν ἀγώνα τῶν πατέρων μας, τόν ἀγώνα τοῦ λαοῦ μας, κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀνεξαρτησία τοῦ Ἔθνους μας.

Τό χρέος ἔναντι τῶν πατέρων μας καί τῆς ἱστορίας μας εἶναι μεγάλο ἀλλά πρέπει καί ἀξίζει νά φανοῦμε μέ τή στάση μας ἀντάξιοί τους.

 

Διάπυρος πρός τόν ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς Θεόν εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων