Παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου «Όσιος Θεοφάνης της Ναούσης πατήρ και διδάσκαλος». (ΦΩΤΟ-BINTEO)

EkdhlwshAg.TheofanisNaousa2019 2

EkdhlwshAg.TheofanisNaousa2019 2

Την Δευτέρα 19 Αυγούστου το πρωί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα παρουσιάστηκε μια νέα παραγωγή του Θεατρικού Εργαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως προς τιμή του Οσίου Θεοφάνους με τίτλο «Όσιος Θεοφάνης της Ναούσης πατήρ και διδάσκαλος».

 

Στην εκδήλωση το Θεατρικό Εργαστήρι παρουσίασε το μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα, το οποίο μετέφερε τους παρευρισκόμενους στην εποχή του Οσίου Θεοφάνους και τους έκανε συνοδοιπόρους της ζωής και του έργου του. 

 

Στα αναλόγια ερμήνευσαν ο Μοναχός Γεράσιμος Μπεκές, ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ και οι κυρίες Ευθυμία Χατζηκυριακίδου, Σωτηρία Χαλδαιοπούλου και Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, ενώ συμμετείχε Βυζαντινός χορός υπό την διεύθυνση του Άρχοντα Μαΐστορα της ΜΧΕ κ. Γεωργίου Ορδουλίδη και οι μουσικοί κ. Δημήτρης Δούτσης και Σταύρος Παζαρέντζης. 

 

Το έργο συνέγραψε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ο οποίος παρουσίασε και την εκδήλωση, ενώ την σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου Μοναχός Γεράσιμος Μπεκές.

 

Στη αρχή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και επέδωσε τον χρυσό Σταυρό του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. Δωρόθεο και Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, για την συμμετοχή τους στους εορτασμούς για τον Πολιούχου της Ναούσης.

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

 

Ἡ Νάουσα ἑορτάζει σήμερα τόν πολιοῦχο της. Ἑορτάζει τόν πατέ­ρα καί διδάσκαλό της. Καί μαζί της ἑορτάζει καί ὁλόκληρη ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολή μας, γιατί ὁ ὅσιος Θεοφά­νης συνδέθηκε στενά ὄχι μόνο μέ τή Νάουσα ἀλλά καί μέ τή Βέροια καί τή Σκήτη της. 

Ὅμως ἡ Νάουσα ἔχει τό προνό­μιο νά τόν τιμᾶ ὡς πολιοῦχο, γιατί σέ αὐτόν ὀφείλει, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τήν ἵδρυση της. Σέ αὐ­τόν ὀφείλει τίς ἐκκλησίες καί τά μοναστήρια της. Σέ αὐτόν ὀφεί­λει τήν εὐσέβεια τῶν κατοί­κων της ἀλλά καί τούς ἁγίους νεομάρ­τυρές της. 

Ὑπείκοντας στήν προτροπή τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύ­λου  «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμέ­νων ὑμῶν … ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μι­μεῖσθε τήν πίστιν», ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας θέλησε νά τιμήσει φέτος τήν ἑορτή τοῦ πολιούχου τῆς Ναούσης ἀναθεω­ρῶντας «τήν ἔκβασιν τῆς ἀνα­στρο­φῆς» του μέ­σα ἀπό τό μουσικοθεατρικό ἀνά­γνω­σμα μέ τίτλο «Ὅσιος Θεοφά­νης τῆς Ναούσης πατήρ καί διδά­σκαλος», πού παρουσίασε τό Θεα­τρικό Ἐργαστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, σέ κείμενα τοῦ π. Ἀρσενίου Χαλδαιοπούλου καί σέ σκηνοθετική ἐπιμέλεια τοῦ π. Γε­ρα­σίμου Μπεκέ, μέ τή σύμπραξη καί τῆς βυζαντινῆς χορωδίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, καί μόλις παρακο­λου­θήσαμε.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ ζωή τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, ὅπως παρουσιά­σθηκε καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν ὡραία παράσταση μᾶς δίδαξε ὅλους πολλά. Γιατί ἡ ζωή καί τό πα­ρά­δειγμα διδάσκουν περισσό­τε­ρο ἀπό τούς λόγους. Καί ἐμεῖς μπο­ρεῖ νά μήν ἔχουμε τούς λόγους τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, ἔχουμε ὅμως τήν ἀναστροφή του, ἔχουμε τό πα­ράδειγμα τῆς θυσια­στικῆς του ἀγάπης, τῆς πίστεως, τῆς συγ­χω­ρη­τικό­τητος, τῆς ἀνεξικακίας, τό ὁποῖο δικαιολογεῖ ἀπόλυτα καί τόν τίτλο τῆς μουσικοθεατρικῆς πα­ραστάσεως πού παρακολουθή­σα­με: «Ὅσιος Θεοφάνης τῆς Να­­ούσης πατήρ καί διδάσκαλος».

Θά ἤθελα, λοιπόν, στό τέλος αὐτῆς τῆς ὡραίας ἐκδηλώσεως πρός τιμήν τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, νά εὐχαριστήσω θερμότατα καί νά συγχαρῶ ὅλους τούς συντελεστές της, πού ἀξίζουν πράγματι τό πιό θερμό χειροκρότημά μας.

Θά ἤθελα ὅμως νά ἐκφράσω τίς ὁλοκάρδιες εὐχαρι­στίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τούς δύο παρισταμένους Σεβασμιωτάτους Ἀρ­χιερεῖς, τόν Σεβασμιώτατο  Μη­τρο­πο­λίτη Σύρου, Τήνου, Ἄν­δρου, Κέας, Μυκόνου καί Μήλου κύριο Δωρόθεο καί τόν Σεβασμιώτατο  Μη­­τρο­πο­λίτη Ἰωαννίνων κύριο Μάξιμο, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ λάμπρυ­ναν μέ τήν παρουσία τους καί τή συμμετοχή τους τίς λατρευ­τικές ἐκδηλώσεις γιά τόν ὅσιο Θεοφάνη, τίμησαν μέ τήν πα­ρουσία τους καί αὐτή τήν ἐκδή­λωση. 

Ἐπιτρέψτε μου μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας σας καί τῆς ἐπε­τείου τῶν εἰκοσιπέντε ἐτῶν στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, πού συμ­πλη­ρώθηκαν φέτος νά σᾶς ἀπο­νείμω τό χρυσό με­τάλ­λιο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, στόν Σεβασμιώτατο Μητροπο­λί­τη Ἰωαννίνων κύριο Μάξιμο, διό­τι εἶναι ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς πατρίδος τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, ὁ ὁποῖος τιμᾶ μέ τήν παρουσία του τήν πανήγυρη τοῦ ὁσίου, καί στόν Σεβασμιώτατο Μητρο­πολίτη Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μυκόνου καί Μήλου κύριο Δωρόθεο, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένα ἔχει δείξει τήν πολλή του ἀγάπη πρός τήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται τόσο μέ τήν παρουσία του ὅσο καί μέ τήν εὐλογία του γιά τή μεταφορά ἱε­ρῶν λειψάνων ἀπό τήν Ἱερά Μη­τρό­πολή του στήν Ἐπαρχία μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EkdhlwshAg.TheofanisNaousa2019