Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας. Χειροτονία Διακόνου. (ΦΩΤΟ)

Ag.AlexandroyAlexandreiaHmathias2019 3

Ag.AlexandroyAlexandreiaHmathias2019 3

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου.

 

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Διάκονον Χειροτονία του κ. Γεωργίου Ζέπη,εγγάμου, ο οποίος και έλαβε το όνομα Αλέξανδρος.

 

Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων τέλεσε μνημόσυνο εις μνήμη του κατά σάρκα αδελφού του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου Καλπακίδη.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

«Τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάτης διά τῆς πίστεως τῶν ἐντολῶν ἐδείχθης τοῦ Χριστοῦ, Θεοφόρε Ἀλέξαν­δρε».

Ἀπό τή χορεία τῶν ἁγίων Ἀρχι­επισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, τούς ὁποίους τιμᾶ καί γεραίρει ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἀλε­ξάνδρεια ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ πρώτου καί παλαιοτέρου, τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, στόν ὁποῖο ἔχει ἀφιερώσει καί τόν μεγαλο­πρε­πῆ αὐτόν ἱερό ναό. 

Τόν τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας, διότι ὅπως ψάλλει καί ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος στό τροπάριο τῶν Αἴνων, ἐδείχθη «τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάτης διά τῆς πίστεως τῶν ἐντολῶν» καί γι᾽ αὐτό ἔλαβε «βασιλείας τῆς ἄνω … μυστικῶς τό δηνάριον». 

Καί ὄντως ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Ἀλε­ξάνδρου ἦταν μία ζωή ἀφιερω­μένη στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλός καί ταπεινός στό φρόνημα καί στούς τρόπους ὁ ἅγιος Ἀλέ­ξαν­δρος διακόνησε μέ συνέπεια καί πιστότητα στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, χωρίς νά κάμπτεται ἀπό τίς πολλές δυσκολίες πού ὑπῆρχαν τήν ἐποχή ἐκείνη ἐξαιτίας τῆς αἱ­ρέ­σεως τοῦ Ἀρείου, χωρίς νά ἀπο­γοητεύεται ἀπό τήν κακία καί τή μοχθηρία τῶν ἐχθρῶν τῆς πί­στεως, ἀλλά ὑπερασπιζόμενος στα­θερά καί ἀκλόνητα τήν ἱερά πα­ρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας καί τή θεότητα τοῦ δευτέρου προσώ­που τῆς Παναγίας Τριάδος τήν ὁποία ἀμφισβητοῦσε καί συκοφα­ντοῦσε ὁ Ἄρειος, ὀνομάζοντας τόν Χριστό κτίσμα καί ὄχι ὁμοούσιο τῷ Πατρί.

Μέ τήν πίστη του αὐτή κατόρ­θωσε μαζί μέ τούς ἄλλους Πατέρες ὄχι μόνο νά κατατροπώσει τόν Ἄρειο, ἐκπροσωπώντας τόν πα­τρι­άρ­χη Κωνσταντινουπόλεως ἅγιο Μητροφάνη, ἀλλά καί μέ μεγάλο ζῆλο νά περιοδεύσει σέ πολλές ἐπαρ­χίες τοῦ Βυζαντίου, ὥστε νά ἐνημερώσει τούς πιστούς γιά τίς ἀποφάσεις τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τήν καταδίκη τοῦ Ἀρείου.

Στή διάρκεια, μάλιστα, αὐτῆς τῆς περιοδείας του ἐκοιμήθη ὁ ἅγιος Μητροφάνης, καί ἡ Ἐκκλησία τόν ἀνέδειξε ὡς διάδοχό του στόν θρό­νο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιά νά συνεχίσει ἀπό αὐτή τήν ὑψηλή καί περίοπτη θέση νά ἐργάζεται ὡς πιστός καί ἀφοσιωμένος ἐργά­της τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, μέ ἀπόλυτη ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος καί τόν ἀντάμειψε γιά τήν πίστη καί τήν ὑπακοή του χαρίζοντάς του τήν αἰώνιο ζωή καί βασιλεία του.

Αὐτή τήν ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό καί τήν ὑπακοή στό θέλημά του γιά τίς ὁποῖες διεκρίνετο σέ ὅλη του τή ζωή, καί ὡς διάκονος καί ὡς πρεσβύτερος ἀλλά καί ὡς ἐπίσκοπος ὁ τιμώμενος σήμερα ἅγιος Ἀλέξανδρος, ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, καλεῖσαι καί σύ, παιδί μου, νά μιμηθεῖς ἰδιαιτέρως ἀπό σήμε­ρα, πού εὑρίσκεται πρό τῶν θυρῶν τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου καί αἰτεῖ­σαι τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερω­σύ­νης. Καλεῖσαι νά μιμηθεῖς τήν πί­στη καί τήν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, στόν ναό τοῦ ὁποίου μεγάλωσες, διακόνησες καί ἀγάπησες καί διακονοῦσες μέ­χρι σήμερα ὡς λαμπαδάριος. 

Καί ἐάν μέχρι τώρα ἡ πίστη καί ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία διδάχθηκες ἀπό τούς εὐσε­βεῖς γονεῖς σου καί ἀπό τούς πνευ­μα­τικούς σου πατέρες, καί δή ἀπό τόν π. Διονύσιο Ἀνθόπουλο, μέσα στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, ὑπῆρξαν τό εὔφορο ἔδαφος στό ὁποῖο καλ­λι­έρ­­γησες τήν ἀγάπη καί τόν πόθο σου γιά τήν ἱερωσύνη, ἀπό σήμερα πού θά λάβεις μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χει­ρῶν τοῦ Ἐπισκόπου σου τόν πρῶτο βαθμό της, συγκαταριθμού­με­νος στούς διακόνους τοῦ Κυρίου τοῦ ἀμπελῶνος, ἡ πίστη καί ἡ ὑπα­κοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν ἐλάχιστη ἀνταπόδοση τῆς μεγάλης δωρεᾶς πού σοῦ προσφέρει ἡ ἀγάπη του. Διότι δέν μπορεῖς νά εἶσαι διά­κονος τοῦ Χριστοῦ, δέν μπορεῖς νά εἶσαι ἐργάτης στόν ἀμπελώνα του, χωρίς πίστη στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία, χωρός βαθειά καί ἀλη­θινή ὑπακοή, οὐσιαστική καί ὄχι ἐπιφανειακή.

Ἡ πίστη εἶναι, ἄλλωστε, αὐτή πού θά σέ κρατᾶ κοντά σέ Ἐκεῖνον τοῦ ὁποίου θέλησες νά γίνεις διά­κο­νος. Εἶναι αὐτή πού θά σέ στη­ρίζει στίς δυσκολίες τίς ὁποῖες θά ἀντιμετωπίσεις, γιατί ἡ ζωή καί ἡ διακονία τοῦ κληρικοῦ εἶναι πο­ρεία ἀνωφερής καί κοπιαστική. Εἶναι σταυρός καί μαρτύριο. Καί συγχρόνως ἡ ὑπακοή στήν Ἐκκλη­σία, στόν Ἐπίσκοπό σου καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι αὐτή πού θά καθιστᾶ τή διακονία σου εὐά­ρε­στη στόν Θεό. Εἶναι αὐτή πού θά σέ βοηθᾶ νά διατηρεῖς τήν ψυχή σου ἀλλά καί τήν ὕπαρξή σου κα­θαρή καί ἁγνή ἀπό τοῦ κόσμου, ὥστε νά διακονεῖς κατά τό δυνα­τόν «ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεώς» σου καί νά ἔχεις πάντοτε τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Στή νέα σου αὐτή ζωή θά σέ συνο­δεύουν καί θά σέ στηρίζουν οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές τοῦ Ἐπι­σκόπου σου, τοῦ πνευματικοῦ σου πατρός, π. Διονυσίου, καί ὅλων τῶν συμπροσευ­χο­μένων κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν οἰκείων σου, τῆς συζύγου σου, μέ τήν ὁποία καί θά συμπορευ­θεῖ­τε στόν δρόμο τῆς ἱερωσύνης, ἀλ­λά καί τῶν φίλων σου, καί ἀκόμη οἱ πρεσβεῖες τοῦ ἑορτα­ζο­μένου σήμερα ἁγίου Ἀλεξάνδρου, στόν ναό τοῦ ὁποίου λαμβάνεις τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, οὕ­τως ὥστε νά καταστεῖς ἄξιος αὐ­τῆς τῆς χάριτος, ἄξιος διάκονος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀξιωθεῖς καί τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης, ὅταν σέ καλέσει ὁ Θεός.

Εἴσελθε, παιδί μου, στήν χαρά τοῦ Κυρίου, ἵνα λάβῃς τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.AlexandroyAlexandreiaHmathias2019