Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

Ag.NektariosVeroias.2018.jpg

Ag.NektariosVeroias.2018.jpg

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα κατάμεστο Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος βγήκε την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία με τους Ιερόπαιδες του Ιερού Ναού.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.NektariosVeroias.2018-10.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Βλέπετε ον πς κριβς περι­πα­τετε, μή ς σοφοι, λλ ς σο­φοί, ξαγοραζόμενοι τόν και­ρόν, τι α μέραι πονηραί εσιν».

Μία προτροπή μς πευθύνει πρωτοκορυφαος πόστολος Πα­λος στό σημερινό ποστολικό νά­γνωσμα, μία παρότρυνση πού φορ τή ζωή μας καί τήν πορεία μας πρός τόν τελικό προορισμό μας. Διότι ζωή μας δέν εναι νας ριθμός τν, να χρονικό διά­στημα, μικρότερο μεγαλύ­τε­ρο, πού δωσε Θεός στόν καθένα μας γιά νά τό σπαταλήσουμε ­σκο­πα. Εναι μία περίοδος στήν ποία καλούμεθα νά προε­τοι­μα­σθομε γι ατό πού μς πε­ρι­μένει, γιά νά ζήσουμε, δηλαδή, α­ωνίως κο­ντά στόν Θεό.

Ατός εναι σκοπός τς ζως το κάθε νθρώπου, το καθενός πό μς, καί γι ατόν τόν σκοπό μς πλασε Θεός. ξαρτται μως καί πό μς, άν θά τόν πι­τύχουμε, άν θά θελήσουμε καί θά γωνισθομε νά βαδίσουμε τόν δρόμο πού δηγε πρός τόν Θεό θά πάρουμε τόν ντίθετο δρόμο, τόν δρόμο πού μς πομακρύνει πό κοντά του καί μς δηγε στήν πώλεια καί τόν αώνιο θά­να­το.

Καί πει­δή, δελφοί μου, ο πι­λο­γές μας εναι κρίσιμες καί μπο­ρε κάθε στιγμή νά μς παρασύ­ρουν σέ πι­κίνδυνα μονοπάτια πού μπορε νά μς πο­μακρύνουν πό τόν στόχο μας νά μς ρίξουν σέ παγίδες καί κα­κο­­τοπιές πού θά μς κάνουν νά πληγωθομε νά χάσουμε τόν προ­σανατολισμό μας καί νά σπα­ταλήσουμε τόν χρόνο μας, προ­σπα­θώντας κ τν στέ­ρων νά πι­στρέψουμε στόν σωστό δρόμο, γι ατό καί πόστολος Παλος μς συμβουλεύει: «Βλέπε­τε πς κριβς περιπατετε, μή ς σο­φοι λλ ς σοφοί». Βλέ­πετε, λέει, πς ­κρι­­βς βαδίζετε. Καί μήν βαδίζετε ς σοφοι λλά ς σο­φοί, ξιοποιώντας τόν χρό­νο σας, γιατί ο μέρες εναι πονη­ρές.

Τί ννοε μως πόστολος λέ­γο­ντας μή βαδίζετε ς σο­φοι λλά ς σοφοί, ξιοποιώντας τόν χρό­νο σας;

ννοε, δελφοί μου, τι, πως κάθε δοιπόρος γιά νά φθάσει στόν προορισμό του μέ ­σφά­λεια καί πιτυχία χρησιμο­ποιε λα τά μέσα καί τούς τρό­πους πού πάρ­χουν, χρησιμοποιε χάρτες, πυξί­δες, περιγραφές πα­λαιό­τερων λλά καί λεκτρονικά μέσα σάν ατά πού χει στή διάθεσή του σύγχρονος δοιπόρος, τσι καί μες τόσο στήν πορεία τς κα­θη­μερινς μας ζως σο καί στήν πο­ρεία τς πνευματικς μας ζως, κα­λούμεθα νά ξιοποιήσουμε τά νάλογα μέσα προκειμένου νά φθά­­­­σουμε μέ σφάλεια καί χωρίς ταλαιπωρίες καί στοχίες στόν προ­ορισμό μας, πού εναι Θεός καί σωτηρία τς ψυχς μας. Γιατί ατή εναι πραγματική σο­φία μέ τήν ποία μς καλε πόστολος Παλος νά βαδίσουμε, εναι ξιοποίηση τς μπειρίας σων χουν κάνει τήν δια πορεία μέ μς. Καί ατοί δέν εναι, δε­λφοί μου, λλοι πό τούς γίους τς κ­κλη­σίας μας πού ζησαν καί βάδι­σαν σ ατόν τόν κόσμο πρίν πό μς καί φθασαν στόν προ­ο­ρισμό τους καί πέτυχαν τόν στό­χο πού καί μες γωνιζόμεθα νά πιτύχουμε, δηλαδή τή βασιλεία τν ορανν.

νας πό ατούς εναι καί ορ­ταζόμενος καί τιμώμενος σή­με­ρα προστάτης τς νορίας σας, γι­ος Νεκτάριος, ρχιεπίσκοπος Πε­ντα­πόλεως, θαυματουργός.

ν διαβάσουμε τόν βίο του, ν με­λετήσουμε τή ζωή του, θά δια­πι­­­στώσουμε πόσα κοινά χει δι­κή του πί­γεια πορεία, ο δυσκο­λίες καί ντιξοότητες πού ντι­με­τώπισε, φτώχεια, κακία τν ν­θρώπων, ο συκοφαντίες καί ο δικίες, μέ τή δική μας ζωή καί μέ ατά πού καί μες καλούμεθα νά ντιμετωπίσουμε καθημερινά.

Θά δομε μως καί πς τά ντι­με­­τώ­πιζε λα ατά γιος Νεκτά­ριος. Θά δομε πς ντιμετώπιζε καί τούς πειρασμούς καί τήν δι­κία καί τή σκληρότητα τν ν­θρώ­­πων, χωρίς νά νταποδίδει τό κα­κό, λλά πομένοντας μέ ταπεί­νωση καί πίστη στόν Θεό.

Θά δο­με πς τά ντιμετώπιζε, προ­σπα­θώντας νά τά ξιοποιήσει γιά τό πνευματικό του φελος, γιά νά προ­οδεύσει στήν ρετή, γιά νά συνδεθε περισσότερο μέ τόν Θεό, γιά νά νωθε περισσότερο μαζί του μέ τήν προσευχή, μέ τήν νε­ξι­κακία, μέ τήν πομονή καί τήν καρτερία.

Καί μέσα πό λα ατά, μέσα πό τή ζωή το γίου Νεκταρίου, θά δι­δαχθομε καί μες πς πρέπει νά ντιμετωπίζουμε σα συμβαί­νουν στή δική μας ζωή, χωρίς νά χρει­ά­ζεται νά ατοσχεδιάζουμε νά κά­νoυμε λανθασμένες πιλο­γές, πού θά μς δηγήσουν σέ πε­ρι­πέ­τει­ες καί θά μς κάνουν νά πο­­κλί­νου­με πό τόν στόχο μας.

ν κολουθήσουμε τό παράδειγ­μα τς ζως του, ν μιμηθομε τόν τρόπο του, δελφοί μου, τότε δέν εμεθα σοφοι, λλά θά εμε­θα σοφοί, πως μς προτρέπει πόστολος Παλος. Καί τσι θά μπορέσουμε νά ξιο­ποιήσουμε τόν χρόνο τς ζως μας, στε μέ τή χάρη το Θεο καί τίς πρεσβεες το γίου Νεκταρίου, νά φθάσου­με καί μες στόν προορισμό μας καί νά κερδίσουμε τή βασιλεία το Θεο στήν ποία καί κενος να­παύ­ε­ται πολαμβάνοντας τά γα­θά, τά ποα «τοίμασεν Θεός τος γα­πσιν ατόν».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.NektariosVeroias.2018-20.jpg