Εορτάστηκε η 105η επέτειος της απελευθέρωσης της Ναούσης. (φωτο)

EleytheriaNaousa2017-2.jpg

EleytheriaNaousa2017-2.jpg

Την Τρίτη 17 Οκτωμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης με την ευκαρία του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλεως.

Στο τέλος τελέστηκε η Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και ακολούθησε τρισάγιο πεσόντων στο ηρώο της πόλεως και κατάθεση στεφάνων.

Να αναφερθεί ότι στον Ιερό Ναό φιλοξενείται αυτές τις ημέρες το αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Τριχερούσας από την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά με την ευκαιρία των ελευθερίων της πόλεως.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

Ἡμέρα χαρᾶς ἀλλά καί δοξολογίας πρός τόν Θεό, τήν ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς πολυαρίθμους ἁγίους τῆς ἡρωικῆς πόλεώς μας ἡ σημερινή ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεως. 

Καί ὅπως κάθε ἐπέτειος ἀποτελεῖ ἀφορμή γιά νά θυμηθοῦμε τά γεγονότα καί νά τιμήσουμε τούς πρωταγωνιστές τους, ἔτσι καί ἡ σημερινή ἐπέτειος τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ γεγονότος στήν ἱστορία τῆς Ναούσης ἀποτελεῖ εὐκαιρία νά ἀναλογισθοῦμε καί ἐμεῖς πῶς φθάσαμε στήχαρμόσυνη ἡμέρα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεώς μας καί πῶς κερδίσαμε τήν ἐλευθερία πού ἀπολαμβάνουμε σήμερα, τιμώντας ὅσους ἀγωνίσθηκαν γιά νά μᾶς τήν χαρίσουν καί εὐγνωμονώντας τόν Θεό καί τήν Παναγία μας, ἡ ὁποία μέ τή σεπτή της εἰκόνα συνεορτάζει μαζί μας τά Ἐλευθέρια τῆς Ναούσης.

Σέ δύο βασικά στοιχεῖα πού ἀπαντοῦν στά ἐρωτήματα πού προανέφερα θά ἤθελα νά σταθῶ καί νά ὑπογραμμίσω σήμερα, ἀδελφοί μου.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ σημασία καί τό νόημα τῆς ἐλευθερίας. Οἱ πατέρες μας δέν γεννήθηκαν ἐλεύθεροι, γεννήθηκαν ὑπόδουλοι σέ ἕνα σκληρό καί ἀλλόθρησκο κατακτητή πού γιά αἰῶνες διαφέντευε τόν τόπο τους. Ὅμως αὐτό δέν τούς ἐμπόδιζε νά αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη γιά ἐλευθερία· νά ἔχουν συνείδηση τῆς ἀξίας της καί τῆς σημασίας της καί νά τήν ἐπιδιώκουν.

Καί αὐτό συνέβη γιατί ἡ ἐλευθερία δέν ἔννοια καί κατάσταση ἄγνωστη γιά τόν ἄνθρωπο· εἶναι στοιχεῖο σύμφυτο μέ τήν ὕπαρξη καί τή φύση του. Ἐλεύθερο ἔπλασε τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός καί τήν ἐλευθερία πού τοῦ χάρισε, τήν σέβεται καί ὁ ἴδιος. 

Βεβαίως, πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐπικαλοῦνται τήν ἐλευθερία στό ὄνομα πολλῶν ἰδεολογικῶν, φιλοσοφικῶν καί πολιτικῶν συστημάτων, ἀλλά ἡ ἐλευθερία πού ἐπαγγέλονται δέν εἶναι ἀληθινή. Εἶναι ψεύτικη καί προσωρινή. Εἶναι χωρίς ἀντίκρυσμα καί χωρίς διάρκεια. Εἶναι φαινομενικά ἐλευθερία, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι σκλαβιά, ἀπό τήν ὁποία εἶναι πιό δύσκολο νά ἐλευθερωθεῖ κανείς ἀπό ὅ,τι ἀπό τή φυσική σκλαβιά.

Κι ἄν οἱ πρόγονοί μας κατόρθωσαν στούς πέντε αἰῶνες πού παρέμειναν σκλαβωμένοι νά διατηρήσουν στήν ψυχή τους ζωντανό τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία, εἶναι γιατί κατόρθωσαν νά διατηρήσουν ζωντανή τήν πίστη τους στόν Χριστό· καί μαζί μέ τήν πίστη τους αὐτή καί τή βοήθειά της κατόρθωσαν νά μήν ἀφομοιωθοῦν, νά μήν ἀλλοτριωθοῦν μέ τόν ἀλλοεθνῆ καί ἀλλόθρησκο κατακτητή, καί νά μήν ξεχάσουν τήν καταγωγή τους, τήν ἱστορία τους καί τή γλώσσα τους. 

Τό δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ θέλησή τους νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἐλευθερία, ὄχι γιά τήν προσωπική τους ἐλευθερία μόνο ἀλλά γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος, γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους. Καί αὐτή ἡ θέλησή τους συνδυαζόταν μέ τήν ἀπόφαση νά θυσιασθοῦν γιά τό κοινό καλό, ἄν οἱ περιστάσεις τό ἀπαιτήσουν, γιατί γνώριζαν ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐλευθερία μπορεῖ νά ἔχει κόστος τή θυσία τῆς δικῆς τους ζωῆς, καί ἔτσι νά μήν μπορέσουν νά ἀπολαύσουν οἱ ἴδιοι τήν ἐλευθερία γιά τήν ὁποία ἀγωνιζόταν. 

Καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό πιό σημαντικό στοιχεῖο στοιχεῖο τῆς ἀρετῆς τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας μας πού τιμοῦμε σήμερα. Γιατί, ἐάν ὁ καθένας ἀπό αὐτούς ἐπέλεγε τό προσωπικό του συμφέρον καί ἐνδιαφερόταν μόνο γιά τόν ἑαυτό του καί δέν ἔβαζε τό συμφέρον τῆς πατρίδος καί τοῦ Ἔθνους πάνω ἀπό τόν ἑαυτό του, ἐμεῖς δέν θά εἴμασταν τώρα ἐλεύθεροι, γιατί ἡ ἐλευθερία ἀπαιτεῖ θυσία, ἀπαιτεῖ αὐτοθυσία καί προσφορά τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά τούς ἄλλους.

Αὐτά τά δύο στοιχεῖα, ἡ συνείδηση τῆς ἀξίας καί τοῦ νοήματος τῆς ἐλευθερίας καί ἡ διάθεση τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας γιά τό κοινό καλό πού μᾶς χάρισαν τήν ἐλευθερία, εἶναι αὐτά πού ἀπαιτοῦνται, ἀδελφοί μου, καί γιά νά διατηρήσουμε τήν ἐλευθερία μας. Γιατί, ἐάν δέν ἔχουμε συναίσθηση ποιά εἶναι ἡ ἀξία καί ποιό τό νόημά της, ἄν δέν ἔχουμε συναίσθηση ὅτι πηγή τῆς ἐλευθερίας μας εἶναι ὁ Θεός καί μακριά ἀπό αὐτόν δέν ὑπάρχει πραγματική ἐλευθερία, τότε δέν μποροῦμε καί νά τήν διατηρήσουμε.

Ἡ διατήρησή της ὅμως χρειάζεται καί προσπάθεια, γιατί πολλοί εἶναι αὐτοί πού τήν ἐπιβουλεύονται μέ διάφορους τρόπους, καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο νά εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά ὑπερβοῦμε τόν ἑαυτό μας γιά χάρη τῆς πατρίδος καί τοῦ συμφέροντος τοῦ συνόλου, νά εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά διατηρήσουμε αὐτή τή μεγάλη καί πολύτιμη κληρονομία  πού μᾶς χάρισαν οἱ πατέρες μας θυσιάζοντας τήν ἴδια τή ζωή τους, ἀποδίδοντάς τους μέ τόν τρόπο αὐτό τήν τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη πού τούς ἀξίζει.

Καί εὔχομαι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Παρθένου νά εἴμαστε πάντοτε ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EleytheriaNaousa2017.jpg