Ξεκίνησαν στην Παναγία Σουμελά οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. (ΦΩΤΟ)

Esperinos Soumela 2020 1

Esperinos Soumela 2020 1

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου το απόγευμα ξεκίνησαν στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τελέστηκε πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δράμας κ. Παύλος, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντώνιος, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στην προσφώνηση του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Δεῦτε ἅπαντα τά πέρατα τῆς γῆς τήν σεπτήν Μετάστασιν τῆς Θεομήτορος μακαρίσωμεν».

Κάτω ἀπό τoύς θόλους τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Πανα­γίας Σου­μελᾶ σπεύσαμε καί ἐμεῖς ἀπό­ψε, ἀνταποκρινόμενοι στήν προ­τροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπό­λεως Γερμανοῦ, νά μακαρίσουμε μαζί μέ τά πλήθη τῶν ὀρθοδόξων, πού συρρέουν τήν ἡμέρα αὐτή στά ἀναρίθμητα προσκυνήματα τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου, «τήν σεπτήν Μετάστασιν τῆς Θεομήτο­ρος». Σπεύσαμε γιά νά τιμήσουμε «τόν ἡλιοστάλακτον θρόνον … τοῦ Βασιλέως» καί νά ὑμνήσουμε τό ἀκατανόητο θαῦμα τῆς πανσέ­πτου Κοιμήσεώς της καί τῆς εἰς οὐρανούς ἐνδόξου Μεταστάσεώς της.

Καί μπορεῖ οἱ περιστάσεις καί οἱ πειρασμοί, οἱ ὁποῖοι πάντοθεν μᾶς ἐκύκλωσαν ἐξαιτίας τῆς πανδη­μίας τοῦ κορωνοϊοῦ νά μήν ἐπέ­τρε­ψαν σέ ὅλους τούς εὐσεβεῖς Ποντίους καί φιλοποντίους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν, ὅπως κάθε χρόνο, νά σπεύσουν ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς στόν ἱερό αὐτόν τόπο, ὁ ὁποῖος ἁγιάζεται ἀπό τή χάρη τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουργοῦ εἰκό­νος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ Ποντια­κοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιά νά τήν προ­σκυνήσουν καί νά τήν ἀσπασθοῦν καί νά τῆς ἀναθέσουν εὐλαβῶς τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν τους, ὅμως ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη τους πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν προστάτιδα τῶν Ποντίων, τούς μετέφερε νοερά πλησίον της, ἀνάμεσά μας, γιά νά τήν μακαρίσουν μαζί μας, μαζί μέ τούς παρισταμένους καί συμμε­τέχο­ντες στόν πανηγυρικό πολυ­αρ­χιερατικό Ἑσπερινό, τόν ὁποῖο λαμπρύνουν μέ τή σεπτή παρουσία τους οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπο­λίτες Δράμας κύριος Παῦλος, Ἄρτης κύριος Καλλίνικος, Γλυφά­δος κύριος Ἀντώνιος καί Τρίκκης καί Σταγῶν κύριος Χρυσόστομος, πρός τούς ὁποίους ἐκφράζω τή θερμότατη καί ὁλοκάρδια εὐχαρι­στία μου, γιατί παρά τίς πολλές ὑποχρεώσεις τους ἦλθαν στό Ἱερό αὐτό Προσκύνημα γιά νά συμπα­νη­­γυρίσουν μαζί μας τήν Ἁγνή Θεομήτορα, ἀλλά καί νά τιμήσουν τόν Ποντιακό Ἑλληνι­σμό στό ἱερό αὐτό κατοικητήριό της, μαζί μέ τούς ἄρχοντες τῆς πατρίδος μας.

Ἰδιαιτέρως ἐκφράζω τήν εὐχα­ριστία καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν Σεβασμιώτατο ἀδελφό Ἅγιο Ἄρτης, ὁ ὁποῖος χορο­στατεῖ τοῦ ἑορτίου πανηγυρικοῦ Ἑσπε­ρινοῦ καί τόν ὁποῖο παρα­καλῶ νά ἀπευθύνει λό­γον ἀγαθόν ἐκ τῆς ἀγαπώσης τήν Παναγία Μη­τέρα τοῦ Κυρίου μας καί μη­τέ­ρα στοργική πάντων τῶν ὀρθο­δόξων, πρός τούς εὐσεβεῖς λάτρεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Esperinos Soumela 2020 2

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ