Κοπή Βασιλόπιτας της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας από τον Σεβασμιώτατο. (ΦΩΤΟ)

VasilopitaFiloptwxouKyriwnVerias2019

VasilopitaFiloptwxouKyriwnVerias2019

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ευλόγησε την Βασιλόπιτα της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας στη Λέσχη Αξιωματικών Βεροίας και απηύθυνε χαιρετισμό.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Σέ μία δελφότητα, πως ἡ Φι­λό­πτωχος δελφότης κυριν Βε­ροίας, τς ποίας ἡ στορία χει ξεπεράσει τά 110 χρόνια, εναι δύσκολο νά βρεῖ κανείς τί νά πεῖ στήνρχή νός νέου χρόνου.

μως ὁ νέος χρόνος καί ἡ κοπή τς καθιερωμένης βασιλόπιτας μς δίδει πάντοτε μία εκαιρία να­­σκοπήσεως τοῦ χρόνου πού πέρασε καί τν δράσεων μέσα σέ ατόν τόν χρόνο, λλά κυρίως μία εκαιρία γιά νά νανεώσουμε τή διάθεσή μας νά προσφέρουμε σο μπορομε περισσότερο τή νέα χρο­νιά στό κοινωνικό σύνολο καί στήν πόλη μας.

κφράζω, λοιπόν, τή χαρά μου, γιατί βρίσκομαι σήμερα κοντά σας γιά νά κόψουμε τή βασιλόπιτα, νά νταλλάξουμε εχές καί νά ρχί­σει ἡ νέα χρονιά καί τό ργο σας μέσα σέ ατήν μέ τήν ελογία τς κκλησίας μας.

Τό γνωρίζετε, λλωστε, ,τι καί ν κάνουμε, τό κάνουμε μέ τή δύ­ναμη καί μέ τή χάρη τοῦ Θεο. Καί ατή, πιστεύω, τι εναι καί ἡ δική σας πεποίθηση καί πίστη. Γιατί χω­ρίς τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ ὁ νθρωπος, κόμη καί ν κάνει κάποια ργα φιλανθρωπίας καί εποιίας, δέν μπορεῖ νά χουν τόση διάρκεια καί τέτοια ποτελέ­σματα, σα χει τό δικό σας ργο, πού εναι ργο ελι­κρινος καί νι­­διοτελος γά­πης πρός τόν συ­νάνθρωπο, καί προσ­φορς πρόςσους δελφούς μας χουν νά­γκη.

Εχομαι, λοιπόν, πατρικά καί γκάρδια, φοῦ σς συγχαρῶ θερ­μό­τατα γιά τό ργο τς γάπης πού προσ­φέρατε τόν περασμένο χρό­νο, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σς στηρίζει καί νά σς νδυναμώνει καί τή νέα χρονιά στό ργο σας, γιά νά προσφέρετε πάντοτε μέ κα­λή διά­θεση καί γάπη, γιατί ὁ Θεός, ὁ ποος μς δίδαξε τήν γά­πη, στέλ­­νοντας τόν Υό του ς ν­θρωπο στή γ, καί ὁ ποος μάλιστα διλθε τήν πίγεια ζωή του «εεργετν καί ώμενος» καί δίδοντας χι μόνο μέ τόν λόγο του λλά καί μέ τή ζωή του τό παρά­δειγμα τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, γαπᾶ ατόν πού προσφέρει χωρίς πολογι­σμούς καί χωρίς κρατού­με­να, γα­πᾶ «τόν λαρόν δότην» καί σέ ατόν νταποδίδει πολλα­πλάσια τή χάρη του καί τά γαθά του γιά σα προσφέρει.

Ατά εχομαι νά χαρίζει πλούσια σέ λες σας, δίδοντας σας γεία καί δύναμη, λλά καί τή χάρη καί τήν ελογία του, καί σέ σς καί στούς οκείους σας, γιά νά συνεχί­σε­τε νά νακουφίζετε μέ τήν γά­πη σας καί τήν προσφορά σας τούς δελφούς μας πού χουν νάγκη πό νίσχυση καί στήριξη.

Σέ λους εχομαι μιά καλή, ε­λο­γημένη καί καρποφόρα χρό­νια καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σς προ­στατεύει καί νά ελογεῖ καί τήν πόλη μας καί τήν πατρίδα μας καί λο τόν κόσμο.

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ