ΚΔ΄ Παύλεια : «Στα χνάρια των Σταυραετών». Μουσικοθεατρική εκδήλωση στην Πατρίδα. (ΦΩΤΟ)

KDPaueliaPatrida.jpg

KDPaueliaPatrida.jpg

Στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων, την Κυριακή 24 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Αύλειο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας εκδήλωση με τίτλο «Στα χνάρια των Σταυραετών».

Η εκδήλωση περιελάμβανε Παιδική θεατρική παράσταση (στα ποντιακά) και πρόγραμμα παραδοσιακής μουσικής και χορών του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Δοβράς Πρωτ. Διονύσιος Συρόπουλος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Συνεχίζοντας τίς πολιτιστικές κ­δη­λώσεις τν ΚΔ´ Παυλείων ε­μεθα πόψε δ γιά νά παρακο­λουθήσουμε μία ξεχωριστή παρα­δοσιακή κδή­λωση, μία θεατρική παράσταση, τήν ποία τοίμασε Πολιτιστικός Σύλλογος τς Πα­τρί­δας «Εστάθιος Χωραφς», σέ συνερ­γασία μέ τόν ποο ερά μας Μητρόπολη συνδιοργανώνει τήν ποψινή κδήλωση, καί ποος συμμετέχει μέ τόν τρόπο ατό γιά πρώτη φορά στίς κδη­λώσεις τν Παυλείων.

Καί εναι πολύ σημαντικό τό γε­γονός ατό, γιατί Σύλλογος α­τός πού διαθέτει δη μία σημα­ντι­κή στορία καί πορεία καί εναι εφήμως γνωστός στό πανελλή­νιο, στηρίζει καί κρατ τίς παρα­δόσεις καί τόν πολιτισμό τν πα­τέ­ρων του. Προβάλλει καί μεταλα­μπα­δεύει καί στίς νεώτερες γενεές λο ατόν τόν πλοτο τς παρα­δό­σεως λλά καί τς πίστεως πού μετέφεραν ο πρόγονοί τους πό τόν Πόντο, πό τήν Καστα­μο­νή καί τά λλα χωριά. Γιατί παρά­δο­ση καί πίστη, πολιτισμός καί στο­ρία, ποτελον γιά τόν λ­ληνι­σμό που γς, λληλέν­δε­τες καί διαχώριστες ννοιες, πού δέν ξε­πουλιονται οτε προδίδο­νται να­ντι ποιουδήποτε νταλ­λάγ­μα­τος τιμήματος. Διότι εναι τόσο βαθειά ριζωμένες στήν ψυχή τν λλήνων πού εναι δύνατο νά τίς ξερριζώσει κανείς, σο καί ν προσπαθήσει.

Καί ατό θά πρέπει νά τό χουν πάντοτε πόψη τους φίλοι καί χθροί, γεί­τονες καί σύμμαχοι. Θά πρέπει νά τό χουν πόψη τους καί σέ ατές τίς κρίσιμες μέρες γιά τήν πατρίδα μας καί τή Μα­κεδονία μας, πού κάποιοι νόμισαν τι ρκε μία πογραφή, ρκε μία συμφωνία γιά νά κλείσει δθεν να θέμα πού κκρεμε χρόνια, τό θέμα το νόματος το γειτονικο μας κράτος. Ξέχασαν μως τι δέν κκρεμοσε μέ δική μας παιτιό­τητα, λλά μέ παιτιότητα τν γειτόνων μας, πού δέν θελαν νά ποχωρήσουν πό τίς παράλογες παιτήσεις τους νά φαρπάσουν τό νομα τς Μακεδονίας μας, νά κλέψουν τήν ταυτότητά μας, νά σφετερισθον τόν πολιτισμό μας· πού δέν θελαν νά παρνηθον τίς λυτρωτικές τους πιδιώξεις καί τίς παράδοξες θεωρίες γιά να δθεν μακεδονικό θνος.

Κάποιοι τά ξέχασαν λα ατά καί νόμισαν τι ξεχάσαμε καί μες τήν πατρίδα μας, τήν ταυτότητά μας, τήν στορία μας, τήν θνική μας ξιοπρέπεια, καί θά δεχθομε τή συμφωνία πού πέγρα­ψαν καί παραβιάζει κατάφορα τά δίκαιά μας, τά δίκαια τς Μακε­δο­νίας μας, γιά τά ποα γωνί­σθη­καν, θυσιάσθηκαν καί χυσαν τό αμα τους ο πατέρες μας.

μως δέν τά ξεχάσαμε λα ατά οτε πρόκειται νά τά ξεχάσουμε, πως δέν πρόκειται νά ξεχάσουμε καί σους τά παραχώρησαν μέ μία πογραφή πού βαλαν λαφρ τ καρδί, καί θά πρέπει νά τό δια­κη­ρύσσουμε μέ κάθε τρόπο καί πρός λες τίς κατευθύνσεις ατό.

Καί ποψινή κδήλωση μς πενθυμίζει τό χρέος μας πέ­να­ντι στήν πατρίδα, τήν στορία μας καί τόν πολιτισμό μας, νά προ­α­σπίσουμε τά δίκαιά μας ντιδρώ­ντας σέ κάθε δικη καί παράλογη καταπάτησή τους.

Γι ατό καί συγχαίρω τούς διορ­γανωτές τς παραδοσιακς ατς θεατρικς παραστάσεως πού βα­δί­ζουν πράγματι «Στά χνάρια τν Σταυραετν», τιμώντας τούς πα­τέ­ρες τους, τήν στορία τους καί τίς παραδόσεις τους, καί λους κείνους, πού σάν τόν Εστάθιο Χωρ­α­φ, δωσαν τόν αυτό τους καί τήν ψυχή τους γιά νά ζομε λεύθεροι, γιά νά πιστεύουμε στόν Χριστό λεύθεροι καί γιά νά μπο­ρομε νά χρησιμοποιομε τό νο­μά μας, τό νομα τς Μακε­δο­νίας μας, λεύθεροι καί χωρίς περιο­ρι­σμούς.

ξίζουν τό χειροκρότημά μας. ς τούς τό χαρίσουμε!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ