ΚΔ´ Παύλεια: «Με τα φτερά της μουσικής». Συναυλία Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής στην Χαλάστρα. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaMousikhEkdhlwshXalastra2018.jpg

KDPauleiaMousikhEkdhlwshXalastra2018.jpg

Tην Παρασκευή 15 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των ΚΔ´ Παυλείων, μουσική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού των Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου των Κουλακιωτών Χαλάστρας με τίτλο «Με τα φτερά της μουσικής».

Η εκδήλωση περιλάμβανε ύμνους και τραγούδια που αποδόθηκαν από την Βυζαντινή χορωδία του παραρτήματος Χαλάστρας του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του κ. Αντώνη Μεσιάρη και η χορωδία της ενορίας Ανατολικού υπό τη διεύθυνση του κ. Περικλή Μαυρουδή.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Μέ πολλή χαρά σᾶς καλωσορίζω στή σημερινή πρώτη ἐκδήλωση τῶν ΚΔ´ Παυλείων πού πραγ­μα­τοποιεῖται στήν Ἀρχιερατική περι­φέρεια τῆς Καμπανίας καί φιλο­ξενεῖ­ται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ἱε­ροῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Νεο­μαρ­τύ­ρων τῆς Χαλάστρας.

Ἡ σημερινή μουσική ἐκδήλωση εἶναι μία ἀπό τίς πολλές ἐκδη­λώ­σεις πού περιλαμβάνονται στό πρόγραμμα τῶν φετινῶν Παυ­λεί­ων, τά ὁποῖα διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας γιά εἰκοστή τέ­ταρ­­τη χρονιά, τιμώντας ἔτσι τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας, πού ἦρθε στή Μακεδονία, πού ἦρθε στόν τόπο μας, γιά νά εὐ­αγγελισθεῖ τόν Χριστό, γιά νά μᾶς με­ταφέρει τό μήνυμα τῆς πί­στεως καί μαζί τήν προτροπή τοῦ Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσα­τε πάντα τά ἔθνη». Αὐτήν τήν προτροπή ἡ Ἐκκλησία μας ἔκανε πράξη μεταδίδοντας στό Εὐαγγέ­λιο τοῦ Χριστοῦ στούς σλαβικούς λαούς μέ τούς ἁγίους αὐταδέλ­φους καί Θεσσαλονικεῖς ἁγί­ους Κύριλλο καί Μεθόδιο καί τόν ἅγιο Κλήμεντα, τούς ὁποίους δυστυχῶς κάποιοι ἐπιχειροῦν νά σφετερι­σθοῦν μαζί μέ τό ὄνομα τῆς Μα­κεδονίας μας, ἀλλά καί συνεχίζει τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς, τό ὁποῖο προσπαθεῖ ἡ Ἱερά Μη­τρό­πο­λή μας νά ἀνα­δεί­ξει καί μέ τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν ΚΔ´ Παυ­λείων πού ἔχουν ὡς θέμα: «Εὐ­­αγγελισμός καί Ἱερα­πο­στολή».

Καί ἕνα μέσο ἱεραποστολῆς καί εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων εἶ­ναι καί οἱ ὕμνοι. Ὕμνοι σάν αὐ­τούς πού θά ἀκούσουμε σήμερα ἀπό τή χορωδία τοῦ τοπικοῦ πα­ραρτήματος τῆς Σχολῆς βυ­ζα­ντι­νῆς καί παραδοσιακῆς μου­σι­κῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Θά ἤθελα, λοιπόν, νά συγχαρῶ ἀπό καρδίας καί νά εὐχαριστήσω τούς συντελεστές τῆς σημερινῆς συναυλίας, τούς μαθητές καί τούς καθηγητές τῆς Σχολῆς βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς, ἐδῶ στή Χαλάστρα, πού μέ τόσο ζῆλο καί τόση ἀγάπη πρός τόν πρω­το­κορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο προε­τοί­μασαν τό πρόγραμμα πού θά μᾶς παρουσιάσουν, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού σπεύσατε νά τι­μή­σετε τήν ἐκδήλωση καί νά ἐκ­φρά­σετε μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν σε­βασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη σας πρός τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ