ΚΔ΄ Παύλεια : «Ιεραποστολή ἐν συγγραφαῖς » Bιβλιοπαρουσίαση των εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaVivlioparousiash2018.jpg

KDPauleiaVivlioparousiash2018.jpg

Στο πλαίσιο των ΚΔ´ Παυλείων, την Δευτέρα 11 Ιουνίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα πραγματοποιήθηκε η βιβλιοπαρουσίαση των εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως μας με τίτλο : «Ιεραποστολή ἐν συγγραφαῖς ».

 

Πρώτος ομιλητής της εκδηλώσεως ήταν ο κ. Παύλος Σαββίδης, θεολόγος- εκπαιδευτικός, ο οποίος παρουσίασε τα βιβλία κηρυκτικού περιεχομένου: Κυριακός λόγος, Ω Πανύμνητε Μήτερ, Φως Χριστού φαίνει πάσι, Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, Δογματικά Σαλπίσματα, Το σύμβολον της πίστεως, Πνευματικές τομές στη διδασκαλία του Αγίου Συμεών του νέου θεολόγου.

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. Διονύσιος Διαμαντόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως Ημαθίας, o οποίος παρουσίασε βιβλία αγιολογικού περιεχομένου : Μυρίπνοα άνθη Θεσσαλονίκης, Μεθ’ ημών ο χαριτόβρυτος Δημήτριος, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Θεοφάνης, Αγία Ιερουσαλήμ, Άγιος Αρσένιος Βεροίας, Ευεργετών και ιώμενος, ενώ χρέη προέδρου ανέλαβε η κ. Βασιλική Κώστα, καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ.

Στην συνέχεια η νεανική χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου απέδωσε τραγούδια από το ορατόριο του κ. Δημήτρη Μπρούχου για τον Άγιο Λουκά, ενώ την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, κ. Παντελεήμων, ο οποίος ευχαρίστησε τους ομιλητές και απένειμε τα αναμνηστικά των ΚΔ΄ Παυλείων

Την εκδήλωση παρουσίασε με επιτυχία ο Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

Όλα τα βιβλία τα οποία έχει συγγράψει ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων μπορείτε να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, τηλ. 23310 20951.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Ὁ γραπτός λόγος ὑπῆρξε γιά τήν Ἐκκλησία μας ἀνέκαθεν ἕνα μέσο διαδόσεως τῶν ἀληθειῶν τῆς πί­στεώς της, ἕνα εἶδος κηρύγματος ἀπό τό ὁποῖο οἱ πιστοί θά μπο­ροῦ­σαν νά διδάσκονται χωρίς τήν ζωντανή παρουσία τοῦ κήρυκος, πού θά μποροῦσαν νά μελετοῦν κατ᾽ ἰδίαν γιά τήν πνευματική τους ὠφέλεια. Καί ἐάν αὐτό ἐπε­κρά­τησε σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες ἡ ἀνάγνωση καί ἡ ἀπόκτηση βι­βλίων ἦταν προνόμιο λίγων μόνο ἀνθρώπων, στήν ἐποχή μας πού τά βιβλία ἔγιναν ἕνα προσιτό ἀγαθό σέ ὅλους καί ἡ ἀνάγνωση τους αὐτονόητη δυνατότητα, ὁ ἀριθμός τῶν βιβλίων θρησκευτικοῦ περιε­χο­μένου αὐξήθηκε ἐντυπωσιακά. Ἔτσι στίς ἡμέρες μας κυκλοφο­ροῦν κάθε εἴδους βιβλία, πού πε­ριλαμβάνουν ἀφενός ἔργα τῶν πα­τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφετέρου νεωτέρων καί συγχρό­νων θεολόγων καί συγγραφέων, τά ὁποῖα προσφέρουν στούς εὐσε­βεῖς ἀναγνῶστες τους πλούσια πνευματική τροφή.

Ἴσως κάποιος θά μποροῦσε νά διερωτηθεῖ: ἐφόσον ὑπάρχουν τό­σα πολλά πνευματικά βιβλία τί χρειάζονται καί οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἱε­ρᾶς μας Μητροπόλεως;

Στό ἐρώτημα αὐτό θά ἀρκοῦσε ὡς ἀπάντηση καί μόνο ὁ λόγος τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο τιμοῦμε καί μέ αὐτή τήν ἀποψινή ἐκδή­λω­ση: «οὐαί μοι ἐάν μή εὐαγγελί­ζω­μαι».

Ὅμως ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά προσ­θέσω λίγα λόγια ἀκόμη, κάποιες σκέψεις ἀπό αὐτές πού κατά και­ρούς διατύπωσα καί στούς προ­λόγους αὐτῶν τῶν βιβλίων, πού ἀπόψε παρουσιάσθηκαν σέ δύο ὁμάδες: στήν πρώτη τά ἁγιολο­γι­κά καί στή δεύτερη τά κηρυκτικά.

Οἱ ἅγιοί μας ἀποτελοῦν τούς ἐν οὐρανοῖς πρωτοτόκους ἀδελφούς μας, ἀποτελοῦν πρότυπα ζωῆς γιά κάθε πιστό ἀλλά καί μεσίτες καί πρεσβευτές γιά ὅλους μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει τήν εὐλογία νά ἔχει πολλούς ἁγίους. Ἁγίους πού εἴτε κατάγονται ἀπό τήν περιοχή μας εἴτε ἔζησαν, ἀσκή­τευσαν ἤ μαρτύρησαν ἐδῶ, εἴτε ἀκόμη συνδέθηκαν μέ αὐτήν γιά κάποιους λόγους. Ὅλους αὐ­τούς αἰσθανθήκαμε χρέος μας νά τούς προβάλλουμε, νά τούς τιμή­σουμε καί νά κάνουμε γνωστή τήν ἁγία βιοτή τους σέ ὅλους τούς πι­στούς, ὥστε νά διδαχθοῦν ἀπό τή ζωή τους, νά ἐμπνευσθοῦν ἀπό τούς ἀγῶνες τους, νά προσευχη­θοῦν πρός αὐτούς μέ τίς ἀκολου­θίες τους. Δυστυχῶς δέν μᾶς σώ­ζονται πολλά στοιχεῖα γιά ὅλους τούς τοπικούς μας ἁγίους. Ἀλλά προσπαθήσαμε νά συγκεντρώ­σου­με ὅσα ὑπῆρχαν γιά ὅσους ἁγίους ὑπῆρχαν. Καί ὑπῆρξαν μάλιστα περιπτώσεις, ὅπως αὐτή τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, τοῦ προστά­του τῆς Βεροίας, πού ἦλθε στό φῶς, μετά τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ Βίου καί τῶν ἐγκωμίων του, γιά πρώτη φορά ἡ μοναδική βυ­ζα­ντινή ἀκολουθία, ἄγνωστη μέχρι τότε, σάν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος νά ἤθελε νά ἐπευλογήσει μέ αὐτό τόν τρόπο τήν ταπεινή προσπάθειά μας.

Καί ἐάν μέ τίς ἁγιολογικοῦ πε­ριεχομένου ἐκδόσεις προσφέραμε στούς εὐσεβεῖς ἀναγνῶστες τήν ἐν Χριστῷ ζωή ἐφαρμοσμένη στή ζωή τῶν τοπικῶν ἁγίων μας, οἱ ἐκδόσεις κηρυκτικοῦ περιεχομέ­νου προῆλθαν ἀπό τήν ἀνάγκη τῆς διακονίας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι, ὅπως ἀκούσατε, κηρύγμα­τα καί ὁμιλίες πού εἶχαν ὡς σκοπό νά ἀναπτύξουν τά νοήματα καί τά μηνύματα τῶν ἀποστολικῶν καί εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων τῆς θείας Λατρείας, ἀλλά καί νά με­ταδώσουν μέ σαφῆ καί κατανοητό τρόπο τή διδασκαλία τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά δόγματα τῆς πίστεώς μας καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Μέ τήν ἔκδοσή τους θελή­σαμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν πα­ράκληση πολλῶν ἀδελφῶν μας πού δέν εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουν τίς ὁμιλίες ἤ ἤθελαν νά ἔχουν σύντομα κηρύγματα πού θά τούς βοηθοῦσαν στόν προσωπικό τους ἀγώνα γιά τήν πνευματική ζωή.

Δέν θά ἤθελα νά σᾶς κουράσω περισσότερο, γιατί ἤδη ἀκούσατε πολλά ἀπό τούς τρεῖς ἐκλεκτούς ὁμιλητές μας πού παρουσίασαν τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως. Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστή­σω θερμά ὅλους σας γιά τήν πα­ρουσία σας στήν ἀποψινή ἐκδήλω­ση. Ἰδιαιτέρως ὅμως θέλω νά εὐ­χαριστήσω τούς ὁμιλητές μας πού ὑποβλήθηκαν στόν κόπο νά δια­βάσουν τά βιβλία καί εἶχαν τήν κα­λωσύνη νά τά παρουσιάσουν τόσο ἐμπεριστατωμένα καί γλα­φυ­ρά.

Εὐχαριστῶ, λοιπόν, ἀπό καρδίας τόν κ. Διονύσιο Διαμαντόπουλο, Διευθυντή τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκ­παι­δεύσεως Ἠμαθίας, πού παρου­σίασε τά ἁγιολογικά, τόν θεολόγο κ. Παῦλο Σαββίδη, πού παρουσίασε τά κηρυκτικά, καί τήν ὁμότιμη κα­θηγήτρια τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­σαλονίκης, κυρία Βασιλική Κώστα, πού συντόνισε τήν ἀποψι­νή ἐκδήλωση καί παρουσίασε κά­ποιες ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Τήν ἐκδήλωσή μας πλαισίωσε ἡ χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἀπέδωσε κάποια ἀπό τά τραγούδια τοῦ Δημήτρη Μπρούχου, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστῶ, ἀπό τό Ὁρα­τόριο γιά τόν ἅγιο Λουκᾶ, τή μνή­μη τοῦ ὁποίου ἑορτάσαμε σήμερα. Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα κλείνοντας νά εὐχαριστήσω θερμότατα τόσο τά μέλη τῆς χορωδίας μας ὅσο καί τήν κυρία Μαρία Πέτκου, πού τή διηύθυνε.

Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι ὅλους θερμά.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaVivlioparousiash2018-2.jpg