ΚΔ΄ Παύλεια. Η Βέροια υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βηματάρισσας». (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaPanagiaVhmatarissa2018-2.jpg

KDPauleiaPanagiaVhmatarissa2018-2.jpg

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου το απόγευμα, η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας υποδέχθηκε την θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της «Βηματάρισσας» από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

Το ακριβές αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας κόμισε από τον Άγιον Όρος ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ.

Την Ιερά Εικόνα της Παναγίας υποδέχθηκε στον αύλειο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων παρουσία και άλλων Αρχιερέων οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Ιερά Μητρόπολη ενόψει των ΚΔ΄ Παυλείων.

Η Ιερά Εικόνα τοποθετήθηκε στο μέσο του Ιερού Ναού, όπου στη συνέχεια τελέστηκε Δοξολογία.

Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ για την μεγάλη ευλογία που επεφύλαξε στον πιστό λαό της Ημαθίας, ενώ τίμησε με το χρυσό μετάλλιο του Αποστόλου Παύλου τον δωριτή της Ιεράς Εικόνος κ. Μιχαήλ Νεμπόισκ Γιάβκοβιτς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaPanagiaVhmatarissa2018.jpg

Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Μέ αἰσθήματα βαθυτάτης συγκι­νή­σεως καί εὐγνωμοσύνης ὑποδε­χθήκαμε πρό ὀλίγου στή Bέροια καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τήν ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βη­ματάρισσας, πιστό ἀντίγραφο τῆς ἱστορικῆς καί ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, τήν ὁποία μέ πολλή ἀγάπη μετέφερε ἀπό τό Ἁγιώνυμο Ὄρος καί τήν περίπυστη Μονή τοῦ Βατοπεδίου ὁ πανοσιολογιώτατος Καθηγού­με­νός της, ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ, μεταφέροντας συγχρόνως καί τήν εὐλογία καί τή χάρη τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Ἐφόρου καί προ­στάτιδος τῆς Μονῆς καί ὁλο­κλή­ρου τοῦ Ἄθωνος.

Καί ἀποτελεῖ ὄντως μεγάλη εὐ­λο­γία γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τόν εὐσεβῆ λαό της ὅτι ἀπό σήμερα μαζί μέ τίς ἄλλες ἱερές εἰκόνες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τίς ὁποῖες θησαύρισε στούς ἱερούς ναούς καί τῆς ἱερές Μονές τῆς Ἠμαθίας ἀνά τούς αἰῶνες ἡ εὐ­λάβεια τῶν προγόνων μας καί μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας ὡς ἀδιάψευστη ἀπόδειξη τῆς ὀρθοδό­ξου πίστεως τους καί τῆς ἰδιαιτέ­ρας τιμῆς πού ἀπέδιδαν πρός τό προσφιλέστατο καί ὑπερύμνητο πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου καί μητέρας πάντων τῶν χριστια­νῶν, ἀλλά καί τῆς ἑλληνικότητος αὐτοῦ τοῦ τόπου, θά ἔχει καί μία ἀκόμη ἱερή καί θαυματουργή εἰκό­να τῆς Θεομήτορος νά τήν προ­στα­τεύει καί νά ἀπαρτίζει μαζί τους «τεῖχος καί ὀχύρωμα» πού θά ἀποτρέπει κάθε προσβολή ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν· θά ἔχει μία ἀκόμη ἱστορική καί χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας Παρθένου, πού θά εἶναι «καταφυγή καί κρα­ταί­ωμα» γιά ὅλους ὅσους θά προσ­φεύγουν σέ αὐτή καί θά αἰτοῦνται τή χάρη της· θά ἔχει μία ἀκόμη σε­πτή καί γλυκυτάτη εἰκόνα τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου πρός τήν ὁποία θά μποροῦν οἱ πιστοί νά προσφεύγουν καί νά ἐμπιστεύ­ο­νται τίς χαρές καί τίς θλίψεις τους, τίς ἀγωνίες καί τίς λαχτάρες τους, τούς πόνους τους καί τίς δυ­σκολίες πού ἀντιμετωπίζουν στήν καθημερινότητά τους.

Γι᾽ αὐτό καί ἐκφράζουμε τήν ὁλό­θυ­μη εὐχαριστία μας καί τήν ἀπέ­ρα­ντη εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου γιά τή μεγάλη αὐτή προσφορά τῆς Ἱε­ρᾶς Μονῆς του πρός τήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας, γιά τήν προσφορά τοῦ πιστοῦ ἀντιγράφου τῆς ἐφε­στίου εἰκόνος τῆς Μονῆς, τῆς εἰ­κό­νος τῆς Παναγίας ἡ ὁποία εἶναι ἐνθρονισμένη στό σύνθρονο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ. Εἶναι τοποθετημένη ἐκεῖ, ὅπως ἔγρα­φε ὁ μακαριστός Γέρων Μωϋ­σῆς ὁ Ἁγιορείτης, «ὡς ἡγουμένη, ἀρχόντισσα, βασίλισσα καί κυρία», ὥστε νά τῆς ἀποδίδεται πάντοτε ἡ ὀφειλόμενη τιμή ὡς Κτιτόρισσα καί Βηματάρισσα, διότι ἡ εἰκόνα αὐτή ὑπῆρξε ἐκείνη, ἡ ὁποία «ἡ­τοίμασε τόπον», προκειμένου νά κτισθεῖ στό σημεῖο ὅπου εὑρίσκε­ται σήμερα ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Βατο­πεδίου, ἀλλά καί ὑπῆρξε αὐτή πού μέ θαυμαστό τρόπο διασώθηκε, ὅταν ὁ ἱεροδιάκονος Σάββας, ὁ βη­μα­τάρης τῆς Μονῆς, κατά τή διάρ­κεια μιᾶς ἐπιδρομῆς Ἀράβων πει­ρα­τῶν τόν 10ο αἰώνα, προκειμέ­νου νά τήν σώσει ἀπό τή βέβηλη μανία τῶν ἀλλοθρήσκων τήν ἔρι­ξε μαζί μέ μιά λαμπάδα πού ἔκαιε πάντοτε ἐνώπιόν της, ἀλλά καί τόν Σταυρό τοῦ Μεγάλου Κων­στα­ντίνου, πού φυλασσόταν στό Ἱερό Βῆμα, μέσα στό πηγάδι, ἐνῶ ὁ ἴδι­ος συνελήφθη αἰχμάλωτος ἀπό τούς πειρατές καί πωλήθηκε ὡς σκλάβος στούς Ἄραβες πού εἶχαν καταλάβει τήν Κρήτη.

Ἑβδομήντα χρόνια ἀργότερα, ὅταν ἡ Κρήτη ἐλευθερώθηκε ἀπό τούς Ἄραβες καί ὁ βηματάρης ἐπέ­στρεψε καί πάλι στή Μονή, δια­πίστωσε ὅτι οἱ πατέρες δέν εἶχαν βρεῖ ἀκόμη τήν εἰκόνα καί ἔτσι ἀποκάλυψε στόν ἡγούμενο Νικό­λαο ὅτι πρίν νά μποῦν οἱ πειρατές στό Καθολικό εἶχε προλάβει καί τήν εἶχε ρίξει μαζί μέ τόν Σταυρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου στό πηγάδι. Ὁ ἡγούμενος ἔδωσε ἐντο­λή νά ἀνοίξουν τό κάλυμμα τοῦ πηγαδιοῦ καί νά δοῦν ἄν ὑπῆρχε κάτι μέσα. Καί τότε βρῆκαν πρός μεγάλη ἔκπληξή τους ὄχι μόνο τήν εἰκόνα καί τόν Σταυρό ὄρθια ἐπάνω στό νερό ἀλλά ἀκόμη καί τή λαμπάδα ἀναμμένη μπροστά τους, ὅπως ἔκαιε πρίν νά τή ρίξει ὁ εὐσεβής βηματάρης στό πηγάδι.

Τό διπλό αὐτό θαῦμα τῆς διασώ­σεως τῆς εἰκόνος καί τῆς διατηρή­σεως τῆς λαμπάδος ἀναμμένης ἐπί τόσα χρόνια συγκίνησε ἰδιαιτέρως τούς μοναχούς τῆς Μονῆς Βατο­πεδίου, καί ἔτσι ἡ εἰκόνα τιμᾶται ἀπό τούς πατέρες τῆς Μονῆς τόσο κατά τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου ὅσο καί κάθε Δευτέρα, ὁπότε καί ψάλλεται Ἱερά Παράκληση πρός τήν Κυρία Θεοτόκο.

Αὐτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος πολύ­τι­μο ἀντίγραφο θά ἔχουμε τήν εὐλο­γία νά φυλάσσεται στό ἑξῆς στόν Ἱερό Μητροπολιτικό ναό τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Βεροίας, γιά νά ὑπενθυ­μίζει καί σέ μᾶς τά ὑπέρ νοῦν καί ἔννοιαν θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί νά μᾶς παρακινεῖ στήν πίστη ὅτι «πάντα ὅσα θέλει καί βούλεται» πραγματοποιεῖ ἡ παντευλόγητη Δέσποινα τοῦ κό­σμου, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μένουμε πά­ντοτε κοντά της καί νά ἐμπιστευ­ό­μεθα στήν ἀγάπη της τή σωτηρία μας.

Γιά τή μεγάλη αὐτή δωρεά τῆς δικῆς σας ἀγάπης, Ἅγιε Καθηγου­μένε, ἐκφράζω καί πάλιν καί πολ­λάκις τίς ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες μου, εὐχόμενος ταπεινῶς ἡ παν­σθε­νουργός χάρη τῆς Κυρίας Θεο­τό­κου νά συνοδεύει καί νά κατευ­θύνει τά διαβήματά σας καί τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητός σας πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν πρός σωτη­ρίαν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaPanagiaVhmatarissa2018-3.jpg