ΚΔ΄ Παύλεια: « Η Ελληνική Μουσική ανά τους αιώνες». Συναυλία των καθηγητών και των χορωδιακών συνόλων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaMousikhEkdhlwshTheatroNaousa2018.jpg

KDPauleiaMousikhEkdhlwshTheatroNaousa2018.jpg

Στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων, την Τετάρτη 20 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ναούσης με τίτλο « Η ελληνική μουσική ανά τους αιώνες».

Στην εκδήλωση οι καθηγητές και οι σπουδαστές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως παρουσίασαν μέσα από το πρόγραμμα μουσικών συνόλων την πορεία της ελληνικής μουσικής ανά τους αιώνες.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ναούσης Αρχιμ. Ιωακείμ Δεσπότης, ενώ τα μουσικά σύνολα και τους σολίστες προλόγιζε η κ. Δήμητρα Μητρέντση.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων απέδωσε το αναμνηστικό των ΚΔ΄ Παυλείων στον διευθυντή του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως και καλλιτεχνικό διευθυντή των Παυλείων κ. Γεώργιο Ορδουλίδη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Συνεχίζοντας τίς ἐκδηλώσεις τοῦ καλλιτεχνικοῦ προγράμματος τῶν ΚΔ´ Παυλείων ἔχουμε τή χαρά νά ταξιδεύσουμε ἀπόψε μέ τά φτερά τῆς μουσικῆς. Ἔχουμε τή χαρά νά ἀπολαύσουμε ἕνα ὄμορφο καί με­λωδικό ταξίδι στήν ἑλληνική μου­σική ὅλων τῶν ἐποχῶν μέσα ἀπό τά τραγούδια καί τίς μελωδίες πού ἐπέλεξαν καί θά μᾶς παρου­σιά­σουν τά χορωδιακά σύνολα τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως μαζί μέ τούς καθηγητές τους.

Ἔχουμε τή χαρά νά ἀπολαύ­σου­με ὅλοι μαζί τούς καρπούς μιᾶς συστηματικῆς προσπάθειας πού γί­νεται στό Ὠδεῖο μας ἀπό τούς κα­θηγητές μέ πρῶτο τόν διευθυντή του καί καλλιτεχνικό διευθυντή τῶν Παυλείων, ἄρχοντα μαΐστορα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκ­κλη­σίας, κύριο Γεώργιο Ὀρδουλίδη, ἀλλά καί ἀπό ὅλους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τοῦ Ὠδείου πού μέ ζῆλο καί ἀγάπη παρακολου­θοῦν τά μαθήματα καί συμμετέ­χουν σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τοῦ Ὠδείου μας.

Ἡ ἑλληνική μουσική εἶναι μία ἀπό τίς τέχνες γιά τήν ὁποία μπο­ροῦμε νά αἰσθανόμασθε πραγμα­τι­κά ὑπερήφανοι. Καί αὐτό ὄχι μόνο γιατί ἡ λέξη μουσική, μία λέξη πού εἶναι κοινή σέ ὅλες τίς γλῶσ­σες τοῦ κόσμου, εἶναι λέξη μέ ἑλ­ληνική καταγωγή, ἀλλά καί γιατί ἔχει μία μακρά ἱστορική διαδρομή, μία πλούσια παράδοση καί ἐξέλι­ξη, μία ἀνεπανάληπτη λεπτότητα ἤθους καί ἁρμονία.

Ἔτσι τό ταξίδι στήν ἑλληνική μου­σική πού θά μᾶς προσφέρουν τά χορωδιακά σύνολα τοῦ Ὠδείου μας καί οἱ καθηγητές του θά εἶναι χωρίς ἀμφιβολία ἕνα συναρπα­στι­κό ταξίδι στίς μελωδίες πού ἐμ­πνεύσθηκαν καί συνέθεσαν μεγά­λοι μουσικοί καί διακεκριμένοι ποιητές μας, ἀπό ἐκείνους πού τό­σο ἁπλόχερα χάρισε ὁ Θεός στήν πα­τρίδα μας· θά εἶναι μιά εὐχά­ρι­στη διαδρομή στούς δρόμους τῆς μουσικῆς ἀπό τό χθές μέχρι τό σή­μερα.

Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά εὐχα­ρι­στήσω θερμότατα καί νά συγχαρῶ ἀπό καρδίας ὅλους τούς συντελε­στές τῆς ἀποψινῆς συναυλίας, κα­θηγητές καί μαθητές τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε ἀπόψε, ἐδῶ στό Δημοτικό Θέατρο τῆς Ναούσης, τό ὁποῖο μᾶς παρα­χώρησε εὐγενῶς ἡ Δημοτική Ἀρχή τῆς ἡρωικῆς μας πόλεως, τήν ὁποία καί εὐχαριστῶ θερμά, γιά νά ἀπολαύσουμε τήν ὡραία αὐτή μου­­σική ἐκδήλωση, γιά νά χει­ρο­κροτήσουμε τούς συμμετέχο­ντες καί τούς συντελεστές της, καί νά τιμήσουμε καί μέ αὐτήν τόν πρω­το­κορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ