ΚΔ´ Παύλεια: «εν χορδαίς και οργάνω». Μουσική εκδήλωση στην Νάουσα. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaMousikhEkdhlwshNaousa2018.jpg

KDPauleiaMousikhEkdhlwshNaousa2018.jpg

Tην Πέμπτη 14 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των ΚΔ´ Παυλείων, μουσική εκδήλωση στο «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα με τίτλο «εν χορδαίς και οργάνω».

Η εκδήλωση περιλάμβανε ύμνους και τραγούδια που αποδόθηκαν από την παιδική χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου και την χορωδία ενηλίκων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στήν ἀρχή τοῦ κύκλου τῶν ἐκ­δη­λώσεων τῶν ΚΔ´ Παυλείων εἴχαμε τή χαρά νά παρακολουθήσουμε στήν ὡραία καί φιλόξενη αὐτή αἴ­θουσα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέ­ντρου Πολιτισμοῦ «Παντάνασσα» τίς μαθητικές ἐπιδείξεις τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως πού πραγματοποιήθηκαν σέ δύο ἐκδηλώσεις ὑπό τόν τίτλο «Νέοι Σολίστες».

Σήμερα ἔχουμε τή χαρά νά πα­ρακολουθήσουμε μία διαφορετική συναυλία ἀπό τά ἐξαιρετικά χο­ρω­διακά σύνολα τοῦ Ὠδείου μας πού θά μᾶς παρουσιάσουν τό δικό τους πρόγραμμα «ἐν χορδαῖς καί ὀρ­γάνῳ».

Μέ τόν τρόπο αὐτό τό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως συμμετέ­χει καί φέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο, στίς καλλιτεχνικές ἐκδη­λώσεις τῶν Παυλείων, δίνοντας ἔτσι στούς μαθητές καί τίς μαθή­τριές του ἀλλά καί σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά τιμήσουμε τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο καί νά τοῦ ἐκφράσουμε τήν εὐ­γνωμοσύνη μας, γιατί μέ τήν ἐπί­σκεψή του στήν Ἠμαθία καί τό κή­ρυγμά του μᾶς ἄνοιξε τόν φω­τει­νό δρόμο τῆς πίστεως στόν Χριστό καί μᾶς χάρισε τήν προο­πτική τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Ἡ σημερινή συναυλία ὅμως προσ­φέρει καί μία ἄλλη διπλή εὐκαιρία: στούς μαθητές καί τούς καθηγητές νά δείξουν τό ἐξαιρε­τικό ἔργο πού γίνεται στό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί σέ μᾶς τήν εὐκαιρία νά τό ἀπο­λαύ­σουμε καί νά χειροκροτήσουμε τήν ὡραία προσπάθειά τους νά κα­τακτήσουν τόν εὐγενή κόσμο τῆς μουσικῆς πού ξεκουράζει τό πνεῦ­μα καί ἀνυψώνει τήν ψυχή καί πού τήν ὁδηγεῖ στόν ὕμνο τοῦ Θεοῦ «ἐν χορδαῖς καί ὀργάνῳ».

Θά ἤθελα, λοιπόν, πρίν νά παρα­κολουθήσουμε τό πρόγραμμα τῆς Συναυλίας νά συγχαρῶ θερμά ὅλους τούς συντελεστές της, μέ πρῶτο τόν Διευθυντή τοῦ Ὠδείου μας καί καλλιτεχνικό διευθυντή τῶν Παυλείων κ. Γεώργιο Ὀρδου­λίδη, τούς καθηγητές καί τίς κα­θηγήτριες καί ὅλα τά μέλη τῶν χορωδιακῶν συνόλων πού συμ­μετέχουν στή σημερινή συναυλία. Καί ἀκόμη νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς πού τιμᾶτε μέ τήν πα­ρουσία σας καί αὐτή τήν ἐκδή­λω­ση.

Καλή ἀκρόαση!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ