ΚΔ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

(Βέροια, 26 – 28 Ἰουνίου 2018)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

EVANGELIZATION AND MISSION

ACCORDING TO ST. PAUL

(Veria, June 26 – 28,  2018)

PROGRAMME

ΠΡΟΝΟΙΑι

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ


ΤΡΙΤΗ  26  ΙΟΥΝΙΟΥ   TUESDAY, JUNE 26th

11:00 – 12:15  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Official opening

                        Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Pauls hymns

                        Χαιρετισμοί  Greetings

                        Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο                                 Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

                        Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon

                        of Veria, Naoussa and Kampania

Α΄ Συνεδρία  1st SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

12:15 – 12:35   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ,

                        Ἀν. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

                        Ἰησοῦς Χριστός, Ἀπόστολος Παῦλος, εὐαγγελισμός καί ἱεραποστολή

                        Jesus Christ, St. Paul, evangelization and mission

12:35 – 12:55   Συζήτηση  Discussion

Β΄ Συνεδρία  2nd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς

Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

18:00 – 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages Greetings

18:20 – 18:40  ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ

                        Διδάκτωρ Θεολογίας, Διδάσκων (ΕΔΙΠ) Α.Ε.Α.Α.

Ἀπό τίς Αἰγές στά Παλατίτσια. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὡς κοσμοκράτωρ καί ἡ διάδοση τῆς λατρείας τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ

From Aiges to Palatitsia. Alexander the great as a cosmocrator and the dissemination of the only real God’s worship

18:40 – 19:00  Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Ἐπ. Καθηγητής Α.Ε.Α.Α.

Ρωμαϊκή ἐξουσία καί Εὐαγγέλιο κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο

Roman power and the Gospel according to the Apostle Paul

19:20 – 19:40  Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ   WEDNESDAY, JUNE 27th      

Γ΄ Συνεδρία  3rd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ἀν. Καθηγητής Χαράλαμπος Ἀτματζίδης

09:30 – 09:50  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages Greetings

09:50 – 10:10  Μητροπολίτης Ναΐσσοῦ κ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Τό ἱεραποστολικό ἔργο τῶν Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί τῶν μαθητῶν τους

The missionary work of St. Cyril and Methodius and their students

10:10 – 10:30  Συζήτηση Discussion

10:30 – 10:50  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ

ΦιλόλογοςἘρευνητής

Ὁ κηρυγματικός λόγος τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στά ὀθωμανοκρατούμενα δυτικά βαλκάνια (1760-1779)

The sermons of St Cosmas of Aetolia in the Ottoman-held West Balkans (1760-1779)

10:50 – 11:10  Συζήτηση  Discussion

11:10 – 11:40  Διάλειμμα  Break

Δ΄ Συνεδρία  4th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ἐπ. Καθηγήτρια Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη

11:40 – 12:00  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

                        Ἀν. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ..

                        Ἡ ἱεραποστολή ὡς ὄργανο διπλωματίας καί ἰμπεριαλισμοῦ

                        The mission as an instrument of diplomacy and imperialism

12:00 – 12:20  Συζήτηση  Discussion

12:20 – 12:40  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διδάκτωρ Θεολογίας, Διδάσκων (ΕΔΙΠ) Α.Ε.Α.Α.

Ἡ ἱεραποστολή: ἔργο ἤ ἐαυτός τῆς Ἐκκλησίας;

Ἡ παράδοξη διαλεκτική εὐθανασίας καί ἀθανασίας

Mission: The work or the very self of the Church?

The strange dialectic between euthanasia and immortality

12:40 – 13:00  Συζήτηση  Discussion

13:00 – 13:20  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

Ε΄ Συνεδρία  5th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς & Ποιμαντικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.

18:00 – 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages Greetings

18:20 – 18:40  Ἀρχιμανδρίτης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Ἐπανευαγγελισμός τοῦ συγχρόνου κόσμου ὡς εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας

Re-evangelization of the modern world as a responsibility of the Church

18:40 – 19:00  Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

Πολιτικός Ἐπιστήμων – Ἀρχισυντάκης τοῦ περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τό ραδιόφωνο, ἡ τηλεόραση καί τό διαδίκτυο στήν ὑπηρεσία τοῦ Εὐαγγελίου

Radio, television and the Internet in the service of the Gospel

19:20 – 19:40  Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

20:00 – 20:30  Διάλειμμα  Break

20:30 – 22:00  «Ἁγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός», Θεατρική Παράσταση 

                        “St. Luke”, Theatrical Play

ΠΕΜΠΤΗ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ   THURSDAY, JUNE 28th  

Στ΄ Συνεδρία  6th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος

09:30 – 09:50  ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Δίκτυο καί ἱεραποστολή στίς παύλειες χριστιανικές κοινότητες

Network and mission in Pauline Christian communities

09:50 – 10:10  Συζήτηση Discussion

10:10 – 10:30  ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διδάκτωρ Θεολογίας, Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ) Α.Ε.Α.Θ.

ἀφομοίωση τῶν αὐτόχθονων στοιχείων τῶν πολιτισμῶν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Τέχνη

The assimilation of native cultural elements from Christian Orthodox Art

10:30 – 10:50  Συζήτηση  Discussion

10:50 – 11:20  Διάλειμμα  Break

Ζ΄ Συνεδρία  7th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος

11:20 – 12:20   ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μέ θέμα :  

                        Σύγχρονη Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή 

                        Modern Orthodox Mission.

                        Συμμετέχουν :

            Μητροπολίτης  Κορέας  κ. Ἀμβρόσιος

Μητροπολίτης Κινσάσας  κ. Νικηφόρος

12:20 – 12:40  Συζήτηση Discussion

12:40 – 13:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

13:00 – 13:20  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν               ΚΓ΄ Παυλείων (Ἰούνιος 2017)

                        Presentation of the Proceedings Volume of the 23rd  Pavleia (June 2017) International                               Congress

                        Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη                              Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

                        Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of                  Veria, Naoussa and Kampania

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ   THURSDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου μέ τή συμμετοχή τῶν ἈρχιερέωνἘκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

                        Great Hierarchichal Vespers in the old Cathedral presiding over His Beatitude Pope and

Patriarch of Alexandria and all Africa Theodoros with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  FRIDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:00  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου  καί συλλειτουργούντων τῶν ἈρχιερέωνἘκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

                        Matins and Hierarchical Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral presiding over His Beatitude Pope and Patriarch of Alexandria and all Africa Theodoros with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

19:00 – 21:00  Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μτοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου μέ τή συμμετοχή τῶν Ἀρχιερέων Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchichal Vespers presiding over His Beatitude Pope and Patriarch of Alexandria and all Africa Theodoros with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ORGANISING COMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMIC COMMITEE

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής – Πρόεδρος Α.Ε.Α.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  SECRETARY

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης, Ἀρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης

Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος

Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος, Λάμπρος Παγούνης

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E, Παύλειος Λόγος 90,2 FM