Η Παναγία Σουμελά στη Λεβαία Φλωρίνης. (ΦΩΤΟ)

PanagiaSoumelaFlwrina2019

PanagiaSoumelaFlwrina2019

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη και άλλα μέλη του Δ.Σ. μετέφεραν στη Λεβαία Φλωρίνης την ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα των τοπικών φορέων και πρόσκληση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητο.

 

Πραγματοποιήθηκε παλλαϊκή υποδοχή με τη συμμετοχή κλήρου, αρχών και λαού σε κεντρική πλατεία και ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στα προπύλαια του οποίου την ιερά Εικόνα υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος.

 

Ακολούθησε αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο και συγχοροστατούντος του επιχώριου Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου.

 

Στο τέλος του Εσπερινού έγιναν χαιρετισμοί από τοπικούς φορείς και απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες, επίσης ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης ανακοίνωσε ότι πιστό αντίγραφο της Εικόνος θα παραμείνει για πάντα στη Λεβαία προς αγιασμό και ευλογία του λαού, που στην συντριπτική του πλειονότητα προέρχεται από περιοχές του Πόντου και της Μ. Ασίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

H ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμ­πρυν­θῶ­μεν τῇ πανηγύρει». 

Καί τήν ἀναστάσιμη αὐτή πανή­γυρη λαμπρύνει σήμερα ἀκόμη πε­ρισσότερο ἡ ἔλευση τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, τῆς Πα­ναγίας τῶν Ποντίων, ἐδῶ στόν πα­νηγυρίσαντα πρό ὀλίγων ἡμε­ρῶν ναό τοῦ ἁγίου μεγαλομάρ­τυ­ρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, κατόπιν εὐλαβοῦς παρακλήσεως τοῦ Συλλόγου Ποντίων Λεβαίας πρός τό Ἵδρυμα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί εὐλογίας τοῦ Σεβα­σμι­ωτάτου ποιμενάρχου σας, Μη­τροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ἀγαπητοῦ καί σεβα­στοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κυρίου Θεο­κλήτου, ὁ ὁποῖος καί τήν ὑπο­δέχθηκε πρό ὀλίγου εὐλαβῶς μαζί μέ τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ τοπικοῦ Συλλόγου Ποντίων.

Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμ­βου­λίου τοῦ Ἱδρύματος «Παναγία Σουμελᾶ» καί τοῦ ὁμωνύμου Ἱε­ροῦ Προσκυ­νή­ματος, πού ἀποτε­λοῦν τούς ἀ­κοί­μητους φύλακες καί διακό­νους τῆς ἱερᾶς καί χα­ρι­τοβρύτου εἰ­κό­νος τῆς Παναγίας τῆς Σου­με­λιώτισσας καί ὅ,τι αὐτή ἐνσαρκώ­νει γιά τόν Ποντιακό Ἑλλη­νισμό ἀνά τήν οἰκουμένη, μερικά ἀπό τά ὁποῖα συνοδεύουν τό ἱερό αὐτό κειμήλιο καί ἀγλάι­σμα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλ­ληνισμοῦ στήν Κοινότητα τῆς Λε­βαίας, ἀνταποκρίθηκαν μέ προ­θυ­μία στό αἴτημα τοῦ τοπικοῦ Συλ­λόγου Πο­ντίων, πού ὑποβλήθηκε μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή φοβερή γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ στίς πατρογονικές ἑστίες του καί ὄχι μόνο, γνωρίζοντας ὅτι οἱ περισσό­τε­ροι ἀπό σᾶς κατάγεσθε ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες, τόν Πόντο, τή Μικρά Ἀσία καί τή Ἀνατολική Θράκη καί κρατᾶτε τή μνήμη τους ἄσβεστη στήν ψυχή σας, ὅπως τήν κληρονομήσατε ἀπό τούς πατέρες καί τίς μητέρες σας, πού ἦρθαν ἐδῶ μεταφέροντας ὅλη τήν εὐλά­βεια πρός τήν Παναγία μας, ἡ ὁποία εἶναι προστάτις καί φύλα­κας καί φρουρός τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας. Εἶναι αὐτή πού πάντο­τε μᾶς ἔσωζε καί θά μᾶς σώσει καί πάλι, ἐάν χρειασθεῖ, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μήν ἐγκαταλείπουμε ποτέ.

Ἀποτελεῖ μάλιστα εὐλογημένη συγ­κυρία τό γεγονός ὅτι ἡ ἔλευση τῆς θαυματουργοῦ καί ἱστορικῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στόν τόπο σας πραγματοποιεῖται κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Καί μπορεῖ ἡ ἱστο­ρική αὐτή εἰκόνα νά μήν εἶναι στόν τύπο τῆς εἰκόνος τῆς Ζωο­δό­χου Πηγῆς, ὑπῆρξε ὅμως ἡ εἰκόνα αὐτή πάντοτε γιά τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό, γιά ὅλους τούς Πο­ντίους, ἡ Ζωοδόχος Πηγή τους. Γιατί ἀπό αὐτή τήν ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου, τῆς Πα­ναγίας πού μέ θαυμαστό τρόπο ἔφθα­σε στό ὄρος Μελᾶ, γιά νά καταστήσει τό μοναστήρι της γιά αἰῶ­νες προπύργιο τοῦ Ἑλληνι­σμοῦ καί τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀντλοῦσαν οἱ πατέρες μας καί οἱ πρόγονοί μας δύναμη καί ζωή. Δύναμη, γιά νά φυλάγουν Θερμο­πύ­λες, τίς Θερμοπύλες τῆς πί­στε­ως καί τῆς πατρίδος, καί νά ἀπο­τρέπουν ὅσους ἐπιβουλεύοντο τήν παρουσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Πόντο καί ἐπο­φθαλ­μιοῦσαν τίς περιοχές ἐκεῖνες, ὅπου ἄκμαζε γιά χιλιετίες ὁ Ἑλλη­νισμός. 

Δύναμη, γιά νά ἀντιστέκονται μέ ὑψηλό τό φρόνημα σέ κάθε εἴδους ἐχθρούς, γιά νά κτίζουν μοναστή­ρια καί σχολεῖα, γιά νά φιλοτε­χνοῦν ἱερά κεντήματα καί ἱερά σκεύη, γιά νά λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους, μέ τήν παιδεία τους, μέ τόν πολιτισμό τους τά δύσβατα καί δυσπρόσιτα μέρη τοῦ Πόντου καί νά τόν μετατρέπουν σέ φῶς τῆς οἰκουμένης.

Ἀντλοῦσαν ὅμως καί ζωή ἀπό τή θαυματουργό καί ἱστορική εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, γιατί ἡ παρουσία της ἦταν αὐτή πού κρατοῦσε μέσα τους ζωντανή τήν πίστη, τήν ἐλπίδα καί τή διά­θεση νά ἀγωνισθοῦν γιά νά φυλά­ξουν ὄχι μόνο τόν τόπο τους, ἀλ­λά καί τίς παραδόσεις τους, τή γλώσσα τους, τήν πίστη τους, τήν ἱστορία τους καί τόν πολιτισμό τους.

Ἀντλοῦσαν καί ζωή, γιατί ἡ ζωή τους εἶχε σημεῖο ἀναφορᾶς τό ἱστο­ρικό Μοναστήρι της στόν Πό­ντο, ἐκεῖ ὅπου ἔσπευδαν οἱ πιστοί γιά νά ἀναθέσουν στήν Παναγία μητέρα τους, ἐνώπιον τῆς θαυμα­τουρ­γῆς της εἰκόνος τίς χαρές καί τίς λύπες τους, τούς καημούς καί τούς πόνους τους, καί νά ζητή­σουν τήν προστασία καί τή βοή­θειά της.

Αὐτό κάνουν οἱ Πόντιοι καί σή­με­ρα, προστρέχοντας στό ἱερό Προ­σκύ­νημά της στό ὄρος Βέρμιο, ἀπό ὅλη τήν οἰκουμένη, προκειμέ­νου νά ἀντλήσουν δύναμη ζωῆς ἀπό τή ζωηφόρο χάρη τῆς θαυ­μα­τουργοῦ εἰκόνος της.

Αὐτό κάνατε ἀπόψε καί σεῖς πού ἤρθατε γιά νά τήν ὑποδεχθεῖτε, γιά νά τήν προσκυνήσετε, γιά νά τήν τιμήσετε ἀλλά καί γιά νά τῆς ἐμ­πιστευθεῖτε τά αἰτήματα τῶν καρ­διῶν σας, τά αἰτήματά σας γιά τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τόν καθένα μας ἀλλά καί ὅλο τόν κό­σμο, γιά τά ζητήματα πού ἀπα­σχολοῦν τήν πατρίδα μας καί τό Ἔθνος μας.

Καί μήν ἀμφιβάλλετε, ἀδελφοί μου, ἡ Παναγία δέν ἀδιαφορεῖ γιά κανένα αἴτημά μας, ἀλλά ἀκούει καί δέχεται ὅλα τά αἰτήματα τῶν τέκνων της μέ μητρική στοργή καί ἀγάπη, ἀρκεῖ καί ἐμεῖς νά ἀκοῦμε πάντοτε τίς συμβουλές καί τίς ὁδη­γίες της στή ζωή μας καί νά μένουμε κοντά στόν Υἱό της καί προσηλωμένοι στήν πίστη μας καί στήν Ἐκκλησία μας. Καί τότε θά ἔχουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία μας στή ζωή μας, ἡ ὁποία ταπεινά εὔχομαι νά συνοδεύει πάντοτε καί τή δική σας ζωή.

Ἐπιτρέψτε μου, κλείνοντας τίς λίγες αὐτές σκέψεις νά εὐχαριστή­σω πρωτίστως τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη σας, τόν Ἅγιο Φλω­ρί­νης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κύ­ριο Θεόκλητο ἀλλά καί ὅλους σας γιά τή συμμετοχή σας στήν ὑπο­δο­χή τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουρ­γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμε­λᾶ καί νά ἐπικαλεσθῶ καί πάλι τή βοήθειά της γιά τόν τόπο σας, γιά τίς οἰκογένειές σας καί τόν καθένα σας προσωπικά.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ