Για ακόμη μια φορά η Ημαθία διαμαρτυρήθηκε για τα δίκαια της Μακεδονίας μας. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

MakedoniaVeria2019

MakedoniaVeria2019

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία του Δημαρχείου Βεροίας για ακόμη μια φορά η Ημαθία διαμαρτυρήθηκε για τα δίκαια της Μακεδονίας μας πραγματοποιώντας παλλαϊκό συλλαλητήριο για την υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας μας.

Στην αρχή του συλλαλητηρίου απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, οι Δήμαρχοι Βεροίας, Ναούσης και Αλεξανδρείας, ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων κ. Λάζαρος Κυρίζογλου και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής κ. Αντώνης Καγκελίδης.

 

Ομιλητές του Συλλαλητηρίου ήταν ο πρώην Δήμαρχος Βεροίας κ. Ανδρέας Βλαζάκης και ο διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών κ. Θεοφάνης Μαλκίδης.

Στο τέλος ο Μητροπολίτης Βεροίας τραγούδησε μαζί με όλους το «Μακεδονία Ξακουστή» και έψαλλε τον Εθνικό μας Ύμνο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Τόν περασμένο ανουάριο εχαμε κφράσει μέ ερηνικό λλά πο­φασιστικό τρόπο τή θέλησή μας νά μήν παραχωρηθεῖ μέ κανένα τρόπο τό νομα καί ἡ ταυτότητα τς Μα­κεδονίας μας στό γειτονικό μας κράτος. 

γνοηθήκαμε, κατηγορηθήκαμε, συκοφαντηθήκαμε, λλά δέν πο­χωρήσαμε.

Εμαστε σήμερα καί πάλι δ, γιά νά κφράσουμε μέ τόν πιό κατηγο­ρηματικό τρόπο τή θέλησή μας νά μήν παραχωρηθεῖ τό νομα καί ἡ ταυτότητα τς Μακεδονίας μας.

Εμαστε δ, γιά νά προειδοποιή­σουμε τι καμία συμφωνία πού δέν στηρίζεται στήν στορική λήθεια καί δέν χει τήν ποδοχή τοῦ λαοῦ δέν μπορεῖ νά σταθε.

Εμαστε δ, γιά νά κφράσουμε τήν ντίθεσή μας στούς γείτονές μας πού παρά τίς δθεν λλαγές στό Σύνταγμά τους συνεχίζουν νά νομάζουν τούς αυτούς τους «Μα­­κεδόνες», τόν λαό τους «μακε­δονικό» καί τή γλώσσα τους «μα­κε­δονική» πίσημα στό Σύνταγμα.

Εμαστε δ, γιά νά φωνάξουμε σέ κείνους πού κάνουν τι δέν καταλαβαίνουν τι δέν μπορομε νά νεχθομε τή χρήση ατν τν ρων, γιατί εναι τό χημα τν λυτρωτικν τους διεκδικήσεων καί μπορον νά ποτελέσουν τή νο­μική βάση γιά συγκρότηση «μα­κεδονικς μειονότητας» στήν λ­λάδα καί διεκδίκηση μειονοτι­κν δικαιωμάτων.

Εμαστε δῶ καί ρωτμε: Γιά ποιόν λόγο ἡ Συμφωνία τν Πρε­σπν ναφέρεται στή γλώσσα πού μιλον οἱ κάτοικοι τς γειτονικς χώρας, ν χι γιά νά τήν νομάσει «μακεδονική» μέ τήν πογραφή μας;

Γιά ποιόν λόγο ναφέρεται σέ «μα­κεδονικό» λαό μέσα καί ξω πό τά σύνορα τς χώρας, ν χι γιά νά τό χρησιμοποιεῖ καί μέ τήν γκρισή μας;

Γιά ποιόν λόγο ἡ πηκοότητα καί ἡ θαγένεια τν κατοίκων της δη­λώνεται ς σκέτα «μακεδονική», οτε κν βορειομακεδονική;

μες διαφωνομε πόλυτα μέ τήν παραχώρηση τοῦ ρου «Μακε­δονία» ἤ παραγώγου του, γιατί ἡ Συμφωνία τν Πρεσπν μς δεί­χνει τι, άν δεχθομε τό παρά­γωγο, χάνουμε καί τό νομα.

Διαφωνομε μέ τήν παραχώρηση τοῦ νόματος τς Μακεδονίας μας, γιατί ατή σημαίνει ταυτόχρονα καί παραχώρηση τς ταυτότητάς της. 

Δέν μς ρκον οἱ διαβεβαιώσεις τν γειτόνων μας τι ἡ δική τους τάχα «Μακεδονία» δέν χει σχέση μέ τήν ρχαία λληνική Μακεδο­νία καί τόν πολιτισμό της.

Ἡ Μακεδονία δέν ταν λληνική μόνο στήν ρχαιότητα, ταν καί στό Βυζάντιο καί στά νεότερα χρό­νια, καί δέν πάρχει λλος μακε­δο­νικός πολιτισμός κτός πό τόν λληνικό μακεδονικό πολιτισμό, ,τι καί ν λένε, ποιοι καί ν τό λένε.

Δέν εναι δυνατόν νά δεχθομε μιά συμφωνία πού παραχωρεῖ μέ τήν πογραφή μας στούς γείτονες ατό πού θελαν, τό νομά μας, τό νομα τς Μακεδονίας μας.

Ἡ Συμφωνία τν Πρεσπν δέν εναι οτε πωφελής οτε δίκαιη γιά τήν πατρίδα μας. Εναι πιζή­μια καί καταστροφική.

Μόνοι κερδισμένοι εναι ογεί­τονές μας πού δέν ποχώρησαν σέ τίποτε.

Μόνοι χαμένοι εμαστε μες, πού δίνουμε τό νομά μας καί μάλιστα μέ τό πατηλό πιχείρημα τι κερ­δίζουμε τήν καλή γειτονία καί τήν κτίμηση τν λλων κρατν. 

Μόνοι χαμένοι εμαστε μες, για­τί φήσαμε τούς γείτονές μας νά καθορίσουν τούς ρους τς Συμ­φωνίας καί δέν διεκδικήσαμε, νεχαμε τή δυνατότητα, λόγω τς πιθυμίας τους νά νταχθον στό ΝΑΤΟ καί τήν Ερωπαϊκή νωση, μιά πραγματικά βιώσιμη λύση, πού θά βασίζεται στήν στορική λή­θεια.

Δέν εμαστε ντίθετοι οτε στήν εσοδο τοῦ γειτονικοῦ κράτους στούς διεθνες ργανισμούς οτε στήν ερηνική συνύπαρξη μαζί τους. λλά ρνούμεθα νά δεχθο­με μιά συμφωνία πού δυναμιτίζει τό θνικό συμφέρον καί στήν ποία εναι ντίθετη ἡ πλειονό­τη­τα τοῦ λληνικοῦ λαο

χουμε χρέος νά προστατεύσου­με τή Μακεδονία μας.

Ἡ Μακεδονία μας δέν εναι διο­κτησία κανενός, καί τό νομά της δέν μπορεῖ νά παραχωρεται μέ τήν ψφο μις σχνς πλειοψηφίας βου­λευτν καί παρά τή θέληση τοῦ λληνικοῦ λαο.

Ζητομε πό τούς βουλευτές λων τν κομμάτων νά μήν πι­κυ­ρώσουν μέ τήν ψφο τους τή Συμφωνία τν Πρεσπν καί νά μήν παραχωρήσουν τό νομα καί τήν ταυτότητα τς Μακεδονίας στή γειτονική χώρα, διαφορώ­ντας γιά τίς τραγικές συνέπειές της γιά τήν πατρίδα μας.

 Νά ναλογισθον στω καί τήν στατη ατή στιγμή τήν εθύνη τους γιά τό παρόν καί τό μέλλον τς πατρίδος μας καί νά πράξουν τό καθκον τους.

Γιατί ἡ κρίση τοῦ λληνικοῦ λαοῦ καί τς στορίας θά εναι μείλικτη γιά σους τήν ψηφί­σουν, γιά σους θά πληγώσουν μέ τήν ψφο τους τή Μακεδονία καί διχάσουν τόν λαό μας. 

άν τολμήσουν νά ψηφίσουν τή Συμφωνία σέ λίγο θά δομε τούς γείτονές μας νά ζητον τή διά­σπαση τς Μακεδονίας καί τή δη­μιουργία τς «Μακεδονίας τοῦ Αγαίου». 

Σέ λίγο θά τούς δομε νά διεκ­δι­κον τίς Αγές, τή Βεργίνα, τήν Πέλλα καί τό Δίο.

Δέν εναι δυνατόν οτε νά τό πι­τρέψουμε οτε νά τό νεχθομε.

παιτομε νά γίνει δημοψήφισμα γιά νά μιλήσει ὁ λαός καί χι μόνο οἱ 151 βουλευτές.

λοι μες πού γωνιζόμεθα γιά τά δίκαια τς πατρίδος μας καί τς Μακεδονίας μας δέν εμαστε οτε φασίστες οτε θνικιστές. γαπο­με τόν τόπο μας καί γωνιζόμεθα γιατόν.

ς προβληματισθον κενοι πού γωνίζονται γιά τά συμφέροντα τό­σο τά δικά τους σο καί ξένων δθεν συμμάχων μας. 

ς προβληματισθον ατοί πού θά ψηφίσουν καί ς παντήσουν στόν αυτό τους κατά πόσο γα­πον τήν πατρίδα τους, ψηφίζο­ντας νά­ντια στά δίκαια τς Μακε­δονίας καί νοί­γοντας νέες κερκό­πορ­τες στήν λλάδα μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ