Εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως στη Νάουσα. Ομιλία από τον π. Γρηγόριο Γρηγοριάτη με θέμα: «Το μυστήριο του γάμου». (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

EsperinosStayroproskynhsewsNaousa2019 2

EsperinosStayroproskynhsewsNaousa2019 2

Το Σάββατο 30 Μαρτίου το απόγευμα o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Στο τέλος του Εσπερινού ομίλησε ο ιερομόναχος π. Γρηγόριος Γρηγοριάτης με θέμα: «Το μυστήριο του γάμου».

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Σάββατο τῆς Γ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοίμασε ἤδη μέ τούς ὕμνους τοῦ Ἑσπερινοῦ γιά τή μεγάλη ἑορ­τή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τῆς προσκυνήσεως δηλαδή τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, τόν ὁποῖο θά ὑψώσει αὔριο στούς ναούς μας. 

Καί θά τόν ὑψώσει γιά δύο λό­γους, ἀφενός γιά νά μᾶς ἐνθαρ­ρύνει καί νά μᾶς ἐνισχύσει στόν πνευματικό ἀγώνα τόν ὁποῖο διε­ξά­γουμε, ἰδιαιτέρως κατά τήν πε­ρίο­δο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί ἀφετέρου γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει τήν πρόσκλη­ση πού ἀπευθύνει ὁ Χριστός σέ ὅσους θέλουν νά εἶναι μαθητές του καί νά τόν ἀκολουθοῦν, σέ ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι θέλουμε νά εἴμαστε ἐνεργά μέ­λη τῆς Ἐκκλη­σίας του, καί μέ τήν ὁποία μᾶς κα­λεῖ νά σηκώ­σου­με τόν σταυρό μας καί νά τόν ἀκο­λουθήσουμε. «Ὅ­στις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρ­νησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολου­θεί­τω μοι».

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τόν δικό του σταυρό, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἄλλος παρά ἡ ζωή του, οἱ ἐπιλογές του, οἱ καταστάσεις μέσα ἀπό τίς ὁποῖ­ες θά πορευθεῖ, οἱ ἄνθρωποι μέ τούς ὁποίους θά συμπορευθεῖ, εἶναι οἱ δυσκολίες καί τά προ­βλή­ματα τά ὁποῖα θά ἀντιμετωπίσει στήν πορεία του. 

Ὁ σταυρός δέν εἶναι μόνο γιά τούς μοναχούς ἤ τούς κληρικούς, δέν εἶναι μόνο γιά ὅσους ὑπό­σχο­νται ὁλοκληρωτική ἀφιέρωση στόν Χριστό, ἀλλά γιά ὅλους τούς πιστούς, καί γιά ὅσους ζοῦν στόν κόσμο καί γιά ὅσους ζοῦν μέσα στόν γάμο καί στήν οἰκογένεια. Γιά τούς ἀδελφούς μας αὐτούς, πού ἀποτελοῦν καί τούς περισ­σοτέ­ρους μέσα στήν Ἐκκλη­σία, αὐτός εἶναι ὁ σταυρός τους. Εἶναι ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια, γιατί μέσω αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος αὐ­τός κα­λεῖται νά πορευθεῖ καί νά φθά­σει στόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκ­κλησία μας θεωρεῖ τόν γάμο μυ­στήριο. Καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς τό μυ­στήριο θά μᾶς μιλήσει ὁ σημε­ρινός ἐκλεκτός μας προσκεκλη­μένος, καί ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός, ὁ πανοσιολογιώτατος ἱερο­μό­ναχος π. Γρηγόριος Γρηγοριά­της, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Τό μυστήριο τοῦ γάμου».

Τόν εὐχαριστοῦμε θερμά, γιατί εἶχε τήν καλωσύνη νά ἐγκατα­λεί­ψει γιά λίγο τήν ἡσυχία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Ἱερᾶς του Μονῆς στήν κατανυκτική αὐτή πε­ρίοδο καί νά βρεθεῖ στήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας γιά νά μᾶς μιλήσει τόσο σήμερα ἐδῶ στή Νάουσα, ὅσο καί αὔριο στή Βέροια. Τόν εὐχα­ρι­στῶ ἀπό καρδίας, εὐχαριστῶ συγχρόνως καί τόν Ἅγιο Καθηγούμενο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τήν εὐλογία νά βρίσκεται ἐδῶ κοντά μας, καί τόν παρακαλῶ νά ἔρθει στό βῆμα καί νά λά­βει τόν λόγο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosStayroproskynhsewsNaousa2019