Εορταστική εκδήλωση του Ιεραποστολικού Συλλόγου «Ιερός Φώτιος» Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

Ekd.Ag.FwtiouVeria2020 2

Ekd.Ag.FwtiouVeria2020 2

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο «Ιερός Φώτιος» Βεροίας, με αφορμή την εορτή του Μεγάλου Φωτίου.

 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό. 

 

Στην εκδήλωση η θεολόγος κ. Ιουλία Χατζηδάκη ανέπτυξε το θέμα: «Άρνηση και θέση στη χρι­στι­α­νι­κή ζωή», ενώ συμμετείχε η Χορωδία της Ορθόδοξης Αδελφότητας Θεσσαλονίκης «Χριστιανική Ελπίς».

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο πρόεδρος του Ιεραποστολικού Συλλόγου «Ιερός Φώτιος» Βεροίας και περιφερειακός σύμβουλος Ημαθίας κ. Στέργιος Μουρτζίλας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ σή­με­ρα ἕνα μεγάλο της Ἱεράρχη, τόν Μέ­γα καί ἅγιο Φώτιο, τόν πα­τρι­άρ­χη Κωνσταντινουπόλεως καί ἰδι­αίτερο προστάτη τοῦ ὁμωνύμου Συλλόγου τῆς πόλεώς μας.

Ἡ τιμή τῶν ἁγίων στήν Ἐκ­κλη­σία μας δέν συνίσταται σέ κο­σμι­κές ἐκδηλώσεις καί πανηγυρι­σμούς, ἀλλά στήν μελέτη καί ἐν­τρύφηση τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τους, τῶν ἀρχῶν καί τῶν διδαγμά­των τους, ὅπως συστήνει ὁ ἱδρυ­τής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, πρωτο­κορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος, λέγοντας «μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλά­λη­σαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεω­ροῦντες τήν ἔκ­βασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν».

Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀξιέπαινη ἡ πρω­­τοβουλία τῶν ὑπευθύνων τοῦ Συλ­λόγου Ἅγιος Φώτιος νά ἑορ­τά­σει τή μνήμη τοῦ προστάτου της, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θεολόγου καί Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ὡς εὔηχος σάλπιγξ τοῦ Λό­γου ἐκήρυξε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ «τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν», μέ μία πνευματική ἐκδήλωση, μέ τήν ὁμιλία τῆς θεολόγου κυρίας Ἰου­λίας Χατζηδάκη, ὑπευθύνου τῆς Χρι­στιανικῆς Ἀδελφότητος «Ἐλ­πίς», ἡ ὁποία θά παρουσιάσει τό θέ­μα «Ἄρνηση καί θέση στή χρι­στι­α­νική ζωή».

Ἡ ζωή τοῦ καθενός μας μᾶς κα­λεῖ καθημερινά νά πάρουμε θέ­ση, ἀρνητική ἤ θετική, ἀπέναντι σέ χιλιάδες πράγματα, ἀπόψεις, λό­γους καί καταστάσεις. Μᾶς ζητᾶ νά δεχθοῦμε ἤ νά ἀπορρίψουμε προκλήσεις καί προσκλήσεις τίς ὁποῖες δεχόμεθα. 

Μέ ποιό κριτήριο ἀπο­φα­σίζουμε; Ποιά σημασία ἔχουν γιά ἐμᾶς, γιά τίς ἀποφάσεις μας, γιά τή ζωή μας οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γιά τίς ὁποῖες κάποιοι λένε ὅτι εἶναι μία ἄρνηση καί ἄλλοι ὅτι εἶναι κατάφαση, εἶ­ναι μία θέση πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν «καινή ζωή», στήν ἐν Χριστῷ ζωή;

Ὁ τιμώμενος σήμερα μέγας ἱε­ράρ­­χης καί Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας  ἔζησε μία ζωή μεταξύ ἀρνή­σε­ως καί θέσεως, καί προχώρησε στή ζωή του ἀπό τήν ὑπηρεσία τοῦ αὐτοκράτορος στή διακονία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων μέσα ἀπό μία ἄρνηση, αὐτή τῆς κοσμικῆς στα­διοδρομίας, σέ μία θέση, στήν κατάφαση στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, καί συνέχισε μέ τόν ἴδιο τρό­­πο μέχρι τέλους. Καί ἀνεδείχθη ἅγιος καί μέγας.

«Ἄρνηση καί θέση στή χρι­στι­α­νι­κή ζωή» εἶναι, λοιπόν, τό θέμα τῆς ἀποψινῆς διαλέξεως τῆς κ. Ἰου­λί­ας Χα­τζη­δάκη, στήν ὁποία, ἀφοῦ τήν καλω­σο­ρίσω στήν Ἱερά μας Μη­τρό­­πολη καί ἀφοῦ συγχαρῶ καί πά­λι τούς διορ­γα­νω­τές τῆς ἐκ­δηλώσεως γιά αὐτή τήν πρω­το­βουλία τους, θά παραχωρήσω τό βῆ­μα, γιά νά ἀκούσουμε ὅσα ἐν­δια­φέροντα καί ὠφέλιμα θά μᾶς πεῖ.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekd.Ag.FwtiouVeria2020