Εορτάστηκαν τα Εισόδια της Θεοτόκου και η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

EisodiaTheotokouEnoplwnDynamewnVeria2019

EisodiaTheotokouEnoplwnDynamewnVeria2019

Το διήμερο 20  και 21 Νοεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η Θεομητορική Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου και η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Την Τετάρτη  20 Νοεμβρίου το απόγευμα στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της 1ης  Μεραρχίας Πεζικού Βεροίας με θέμα «1919-2019 : Ι Μεραρχία Πεζικού, 100 χρόνια από την απόβαση στη Σμύρνη. Ιστορική διαδρομή από το παρελθόν στο παρόν», ενώ συμμετείχε η χορωδία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας και η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Βεροίας.

 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Διοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού Υποστράτηγος Σάββας Κολοκούρης, ο οποίος και προσέφερε στον Σεβασμιώτατο την πλακέτα της 1ης Μεραρχίας Πεζικού και του ευχήθηκε με την ευκαιρία της εορτής του Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύνης του.

 

Ανήμερα της εορτής το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου εντός του στρατοπέδου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ» στη Βέροια, όπου και εδρεύει η 1η Μεραρχία Πεζικού, ενώ στο τέλος χειροθέτησε σε Πνευματικό τον Στρατιωτικο Ιερέα Παν. Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο Καμπούρογλου.

 

Στη συνέχεια τελέστηκε Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων του στρατοπέδου, ενώ στο τέλος έγινε επίδειξη οπλικών συστημάτων στο πλαίσιο του θεσμού «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ», που υλοποιεί το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εἶναι ἀναμφίβολα μεγάλο προ­νό­­μιο νά κατοικεῖ ἕνα Ἔθνος σέ ἕνα τόσο σημαντικό σταυροδρόμι λαῶν καί πολιτισμῶν, παραδό­σεων καί θρησκειῶν, ὅπως αὐτό στό ὁποῖο ζοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες χιλιάδες χρόνια τώρα. Καί εἶναι μεγάλο προνόμιο, παρότι ἡ στρα­τη­γική καί γεωπολιτική θέση τῆς πατρίδος μας ἔκανε πολλούς λα­ούς ἀνά τούς αἰῶνες νά τήν διεκ­δικοῦν μέ κάθε τρόπο. 

Εἶναι ὅμως ἀκόμη μεγαλύτερο προ­­νόμιο γι᾽ αὐτή τή χώρα, γι᾽ αὐ­τή τήν πατρίδα, γι᾽ αὐτό τό Ἔθνος, τό ἡρωικό καί πο­λύ­παθο ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, νά ἔχει Ἔνοπλες Δυ­νάμεις πού σέ κάθε ἐποχή ὑπε­ραμύνθηκαν τοῦ πα­τρίου ἐδάφους μέ γενναιότητα καί αὐτοθυσία, πού σέ κάθε κάλε­σμα τῆς πατρίδος ἔδωσαν τό πα­ρόν μέ ἐνθουσιασμό καί ἔκαναν ὅλο τόν κόσμο νά τίς θαυμάζει καί νά ὑποκλίνεται μέ σεβασμό ἐνώ­πιόν τους.

Καί αὐτές τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τιμοῦμε σήμερα. Τίς τιμοῦμε μαζί μέ τήν προστάτιδά τους, τήν Ὑπε­ραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρ­μα­χο Στρα­τηγό τοῦ Γένους μας, Ἐκείνη πού ὑπῆρξε καί ὑπάρχει ἡ ἀκα­ταί­σχυντη προστασία καί δύναμη σέ ὅλη τήν ἱστορική διαδρομή τοῦ Ἑλ­ληνισμοῦ καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἄρ­ρηκτα συνδεδεμένη μέ τίς Ἔνο­πλες Δυνάμεις τῆς πατρίδος μας πού τήν τιμοῦν καί ἐπικα­λοῦνται πά­ντοτε τή βοήθεια καί τήν προ­στασία της.

Ἡ σημερινή ὅμως ἐκδήλωση γιά τήν Ἡμέρα τῶν Ἐνό­πλων Δυνά­με­ων ἔχει ἕνα ἰδιαί­τερο θέμα καί περιεχόμενο, καθώς τιμοῦμε τήν ἐπέτειο τῶν ἑκατό χρόνων ἀπό τήν ἀπόβαση τῆς 1ης Μεραρχίας στή Σμύρνη τόν Μάιο τοῦ 1919. 

Ἡ ἐπέτειος αὐτή δέν μπορεῖ νά ἀφή­σει κανέναν Ἕλληνα ἀσυγκί­νητο, ἔστω καί ἄν τά τραγικά γε­γο­νότα πού ἀκολούθησαν μέ τήν καταστροφή τοῦ 1922 καί τή γε­νο­κτονία τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλ­λη­νισμοῦ ἔχουν ἀφήσει ἀνεξίτη­λες πληγές στίς ψυχές ὅλων τῶν Ἑλ­λήνων.

Ἡ ἀπόβαση τῆς 1ης Μεραρχίας, τήν ὁποία σεῖς ἐκπροσωπεῖτε σή­με­ρα, στή Σμύρνη καί ἡ ἀπε­λευ­θέ­ρωσή της ἀπό τήν Τουρκική κα­τοχή μετά ἀπό σχεδόν ἑξακόσια χρόνια, σέ ἐκτέλεση τῶν ἀποφά­σεων τῆς συνθήκης τοῦ Μούδρου, ἦταν αὐτό πού περίμεναν ὅλοι οἱ Ἕλληνες, «χωρίς ποτέ νά ἀπελ­πι­σθῶμεν, οὔτε ἐν τῷ μέσῳ τῶν με­γαλυ­τέ­ρων συμφορῶν», ὅπως ἔγραφε τότε ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλά­δος  Ἐλευθέριος Βενιζέλος πρός τόν διοικητή τῆς 1ης Μεραρ­χίας. 

Μέ τήν ἀπόβαση τῆς «Σι­δη­ρᾶς» Μεραρχίας «αἱ με­γά­λαι ἐλπί­δες τοῦ γένους μας, ὁ ἀνύστακτος, ὁ σφο­δρός, ὁ μύχιος, ὁ θερμός, ὁ καί­ων καί φλογίζων ὡς πεπυρα­κτω­­μένος σίδηρος τά σπλάγχνα μας πόθος πρός ἕνωσιν μετά τῆς μητρός μας Ἑλλάδος … γίνεται πρᾶγμα καί γεγονός τετε­λεσμέ­νον», θά πεῖ ὁ μάρτυρας Μητρο­πολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, διερμηνεύοντας τά αἰσθήματα τοῦ κάθε Ἕλληνα, αἰσθήματα πού ἔμει­­ναν γιά πάντα χαραγμένα στήν ψυχή τῶν Σμυρνιῶν.

Καί μπορῶ νά σᾶς διαβεβαιώσω προσωπικά, καθώς φέρνω στό νοῦ μου τίς διηγήσεις τοῦ πατέρα μου, ὁ ὁποῖος μικρό παιδί τότε στή Σμύρνη εἶχε κατέβει μαζί μέ δι­κούς του καί ὅλους τούς Ἕλληνες στήν προκυμαία γιά νά ὑποδε­χθοῦν τήν 1η Μεραρχία, γιά νά ὑποδεχθοῦν τούς στρατιῶτες της ὡς ἀπελευθερωτές. 

Ὁ ἐνθουσια­σμός, ἡ χαρά ἀλλά καί ἡ εὐγνω­μοσύνη πρός τούς ἐλευθερωτές ἔμειναν στή μνήμη καί στήν ψυχή τοῦ πατέρα μου πού ἀναπολοῦσε τίς στιγμές ἐκεῖ­νες σέ ὅλη του τή ζωή.

Ἔζησε ὅμως καί τήν καταστροφή τῆς Σμύρνης τοῦ 1922, τότε πού πάλι στήν ἴδια προκυμαία ἔχασε τούς δικούς του, τά ἀδέλφια του, καί βρέθηκε μόνος σέ ἕνα πλοῖο πού τόν ἀνέβασαν κάποιοι γείτο­νες. Μόνος καί ἐγκατελελειμένος ἔφθασε στόν Πειραιᾶ. Καί ὅταν ὅλοι κατέβηκαν ἀπό τό πλοῖο καί ἔμεινε μόνος του, χωρίς νά ξέρει ποῦ νά πάει, ἦρθε μία οἰκογένεια ἀπό τήν Ὕδρα καί τόν πῆρε γιά παιδί της. Μεγάλωσε μαζί τους μέ­χρι πού ἔγινε παλληκάρι καί ἦρθε στόν Πειραιᾶ γιά νά ἐργασθεῖ στό κατάστημά τους. Ἀλλά μέσα του ἔκαιε ὁ πόθος νά βρεῖ τούς δικούς του, νά βρεῖ τά ἀδέλφια του. Καί κάποια ἡμέρα πῆρε τό πλοῖο ἀπό τόν Πειραιᾶ καί ἔφθασε στή Θεσ­σαλονίκη μέ τήν ἀγωνία νά βρεῖ τά ἀδέλφια του. 

Ἐπί μία ἡμέρα παρακολουθοῦσε σέ ἕνα κα­φενεῖο κοντά στόν ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅπου σύχνα­ζαν Μι­κρα­­σιάτες τούς ἀνθρώπους, μή­πως καί ἀναγνωρίσει κάποιον. 

Καί ὄντως, ὤ τοῦ θαύματος, τό ἀπόγευμα πέρασε ἕνα πελώριο κά­ρο μέ ἕνα ἄλογο πού τό ὁδη­γοῦ­σε ὁ μεγάλος του ἀδελφός. Ἐκεῖνος τόν ὁδήγησε στήν ἀδελφή του, ὅπου ἔμεινε μέχρι πού δημιούρ­γη­σε τή δική του οἰκογένεια. 

Καί ὁ μι­κρός Βασίλης ἔδωσε στήν Ἐκ­κλη­­σία καί τήν πατρίδα τά δύο του παλληκάρια. Ἔδωσε δύο ἀρ­χιε­ρεῖς γιά νά διακονήσουν τήν πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία.

Γι᾽ αὐτό καί συγκινοῦμαι καί ἐγώ ἰδιαιτέρως, ὡς ἀπόγονος Σμυρ­νι­ῶν, χαιρετίζοντας τήν ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση τῆς 1ης Μεραρ­χί­ας μέ ἕδρα τήν Βέροια, στήν ὁ­ποία μέ κατέστησε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ Ἐπίσκοπο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνά­μεων, τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὅμως, ὅπως ἐσεῖς γνωρίζετε κα­λύ­τερα ἀπό ὅλους μας, ἡ τόλμη καί ἡ ἀνδρεία τοῦ στρατοῦ πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό περίσκεψη καί γνώση, στήν ὁποία συμβάλλει καί ἡ μελέτη τῆς ἱστορίας καί τοῦ παρελθόντος καί τά διδάγματα πού προκύπτουν ἀπό αὐτήν.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως καί τῆς Ἡμέρας τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός ὅλους ἐσᾶς πού ὑπηρετεῖτε μέσα ἀπό τόν θεσμό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τήν πατρίδα μας ἀλλά καί πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρ­μαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, τῆς ὁποίας τήν προστασία καί τή βοήθεια ἐπικαλοῦμαι γιά ὅλους σας καί γιά τήν πατρίδα μας.

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας».

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μη­τέ­ρας ὅλων τῶν χριστιανῶν καί προστάτιδος τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων καί στό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα ἀκούσαμε τό ἐγκώμιό της ἀπό τά χείλη μιᾶς γυναίκας. Μιᾶς γυναίκας, ἡ ὁποία εὑρισκόμενη μέσα στό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού ἄκουαν τό κήρυγμα τοῦ Χρι­στοῦ ἐξέφρασε ἔμμεσα τόν θαυ­μα­σμό της πρός Ἐκεῖνον καί τόν λόγο του ἐπαινώ­ντας τήν Παναγία Μη­τέρα του. 

«Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βα­στάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθή­λασας».

Δέν εἶναι γνωστή ἡ γυναίκα πού τολμᾶ καί ἀναφωνεῖ, ὅμως αὐτό ἔχει μεγαλύτερη ἀξία καί σημασία, γιατί μέ τήν ἀνωνυμία της ἐκπρο­σωπεῖ τήν κοινή γνώμη καί ἐκ­φράζει τήν κοινή πεποίθηση ὅλων τῶν ἀνθρώπων γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Καί ἄν ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυ­ρίου μας εἶναι καί θεωρεῖται μα­καρία, εἶναι καί θεωρεῖται εὐ­τυ­χής, γιατί ἀξιώθηκε νά φέρει στόν κόσμο τόν Σωτήρα τοῦ κό­σμου, γιατί ἀξιώθηκε νά δανεί­σει τήν ἀν­θρώπινη σάρκα σέ Ἐκεῖνον πού τήν ἔπλασε καί τή δημιούργησε, γιατί ἀξιώθηκε νά προσφέρει τή ζωή σέ Ἐκεῖνον πού τή χάρισε στόν ἄνθρωπο, ἐμεῖς εἴμαστε ἐξίσου εὐ­τυχεῖς καί μακάριοι, ὄχι μόνο γιατί ἀπολαμβάνουμε τά ἀγαθά τά ὁποῖα προῆλθαν ἀπό τή δική της ἀπό­φα­ση νά ὑπακούσει στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά δεχθεῖ νά γίνει Μη­τέρα τοῦ Υἱοῦ του, ἀλλά καί γιατί ἔχουμε τήν Ὑπεραγία Θεο­τό­κο ὡς βοηθό καί σκέπη, ὡς ὑπέρ­μαχο Στρα­τηγό καί προστά­τιδα τοῦ Ἔθνους μας καί ἰδιαι­τέ­ρως τῶν Ἐνόπλων μας Δυνά­μεων, οἱ ὁποῖες σεμνύνονται καί καυ­χῶνται γιά τή Θεομητορική προστασία της καί τήν εὐλαβοῦνται καί τίς ἀποδίδουν τίς ἁρμόζουσες τιμές.

Καί τοῦτο διότι ἡ Παναγία Παρ­θέ­νος ὑπῆρξε διαχρονικά καί ἀποδε­δειγμένα μέ τά ἀναρίθμητα θαύμα­τα καί τίς πολυάριθμες ἐμφανίσεις της ἡ προστά­τιδα τοῦ Γένους μας καί ἡ προ­στά­τιδα ὅσων ἀγωνίζονται γιά τήν προ­άσπιση τῆς ἐλευ­θε­ρίας καί τῶν δικαίων του, ὅσων πολεμοῦν μέ αὐτοθυσία γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος μας.

Γι᾽ αὐτό καί δικαίως ὁρίσθηκε ὡς Ἡμέρα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος μας ἡ ἡμέρα τῆς ἑορ­τῆς της, ἡ ἡμέρα τῶν Εἰσοδίων της στόν ναό τοῦ Θεοῦ, ἡ ἡμέρα τῆς ἀφιερώσεώς της στόν Θεό καί τῆς ἀρχῆς τῆς προετοιμασίας της γιά τή μεγάλη ἀποστολή τήν ὁποία ἐπρόκειτο νά ἀναλάβει.

Ἔτσι ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία σεῖς τιμᾶτε ὡς προστάτιδά σας, ἔχει ἕνα ἰδιαίτερο μήνυμα καί γιά σᾶς. Καί τό μήνυμα αὐτό εἶναι ὅτι τά μεγάλα ἔργα καί οἱ μεγάλες ἀπο­στολές ἀπαιτοῦν ἀφοσίωση καί προ­­ετοιμασία. 

Καί αὐτή ἡ ἀφο­σί­ω­ση καί προ­ε­τοιμασία εἶναι οἱ ἀπα­ραίτητες προ­ϋ­ποθέσεις στίς ὁποῖες ἀποβλέ­πει καί ἡ δική σας ἄσκηση καί διαρ­κής ἐκπαίδευση, ὅπως καί ὅλων ὅσων ὑπηρέτησαν πρίν ἀπό ἐσᾶς στίς Ἔνο­πλες Δυνά­μεις τῆς πατρίδος μας, καί ἰδιαιτέ­ρως στήν ἔνδοξη  πρώτη Με­ραρχία, στήν ὁποία ὑπη­ρετεῖτε καί τῆς ὁποίας χθές τιμή­σαμε τήν ἱστο­ρική ἐπέ­τειο τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπό­βασή της στή Σμύρ­­νη.

Γι᾽ αὐτό καί ὅλος ὁ ἑλληνικός λα­ός, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἐκφράζουμε τήν ἐκτίμησή μας πρός τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτέλεσε καί ἐπιτελεῖ ὁ ἑλληνικός στρατός, ὄχι μόνο σέ και­ρούς πολέμου ἀλλά καί σέ και­ρούς εἰρήνης, ἔχοντας ἕνα εὐ­ρύ­τατο κοινωνικό καί ἀνθρω­πιστικό ἔργο, ἕνα ἔργο προσφορᾶς καί συμ­παραστάσεως στόν ἑλλη­νικό λαό καί ὄχι μόνο. 

Γι᾽ αὐτό τόν λόγο τιμώντας σή­με­ρα τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπε­­ραγίας Θεοτόκου, τιμοῦμε καί τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας καί ἑνώνουμε μαζί σας τή φωνή τῆς εὐ­χαριστίας μας πρός τήν ὑπέρ­μα­χο Στρατηγό τοῦ Γένους μας γιά τήν προστασία καί τή βοήθεια πού ἐπεδαψίλευσε καί ἐπι­δαψιλεύει πάντοτε στόν στρα­τό μας καί στήν πατρίδα μας.

Ἑνώνουμε ὅμως μαζί σας καί τή φωνή τῆς ἱκεσίας μας καί παρα­καλοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά συνεχίσει νά σκέπει καί νά προ­στατεύει τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας μας, πού τήν τιμοῦν καί τήν εὐλαβοῦνται, νά τίς προφυ­λάτ­­­τει ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους κινδύνους καί ἐχθρούς, νά ἐνι­σχύει τά στελέχη καί τό προ­σωπικό τους στό δύσκολο ἔργο τους καί νά χαρίζει στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο τήν εἰρήνη καί τή σύνεση πού ἀπαιτεῖται γιά τή διατήρησή της, ἀπομακρύνοντας ἀπό τή χώρα μας «πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον», ὥστε νά μποροῦμε νά τήν τιμοῦμε ἐλευθέροι πάντοτε καί νά ἐπα­να­λαμβάνουμε καί ἐμεῖς τούς λόγους τοῦ ἱεροῦ πατρός· «μα­κάριοι ἐσμέν καί ἡμεῖς, προ­στα­σίαν σε ἔχοντες· ἡμέρας γάρ καί νυκτός πρεσβεύεις ὑπέρ ἡμῶν».

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ