Εορτασμός της Περιτομής του Κυρίου και του Μεγάλου Βασιλείου και Δοξολογία για το νέο έτος στη Βέροια. Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς. (ΦΩΤΟ)

PrwtoxroniaVeria2020 1

PrwtoxroniaVeria2020 1

Την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου το πρωί, εορτή του Αγίου Βασιλείου και πρώτη του νέου έτους 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας.

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο Αρχιερατικός Επίτροπος Περιχώρων Βεροίας και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου Βεροίας Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας ανέγνωσε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο του νέου έτους.

Στο τέλος τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο η επίσημη Δοξολογία για το νέο έτος με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

«Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».

 

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά βήματά μας στήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου, στήν ἀρχή μιᾶς νέας περιόδου τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη του γιά νά συνεχίσουμε τά ἔργα μας ὡς ἄτομα καί ὡς κοινωνία, ἀλλά καί γιά νά συνεχίσουμε τήν προσπάθειά μας νά τόν πλησιάσουμε καί  νά τόν ἀγαπήσουμε περισσότερο. Διότι γιά μᾶς πού πιστεύουμε στόν Χριστό, γιά μᾶς πού εἴμαστε τέκνα τῆς Ἐκκλησίας του, σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνο τά πρόσκαιρα ἀγαθά, πού ὅλοι ἐπιθυμοῦμε νά ἀποκτήσουμε, οὔτε οἱ ἐφήμερες ἐπιτυχίες πού ἐπιδιώκουμε, ἀλλά εἶναι νά ἐπιτύχουμε τόν θεῖο προορισμό μας, νά ἐπιτύχουμε νά ζήσουμε αὐτό στό ὁποῖο μᾶς προτρέπει ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος. «Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».

Ἄς μήν ἀρκεσθοῦμε στήν ἁπλῆ ἀλλαγή τοῦ χρόνου. Ἄς μήν περιορισθοῦμε στίς εὐχές γιά τόν καινούργιο χρόνο στόν ὁποῖο εἰσήλθαμε. Γιατί αὐτά δέν ἔχουν ἀξία καί σημασία, ἐάν δέν συνδυάζονται μέ τήν ἀνακαίνιση τῆς ψυχῆς μας καί τῆς ζωῆς μας καί μέ τήν προσπάθεια νά τήν ἐπιτύχουμε νεκρώνοντας «τόν παλαιόν ἄνθρωπον» καί ἀποφασίζοντας νά ζήσουμε τήν νέα ζωή, τήν καινή ζωή, τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Αὐτός ἄς εἶναι ὁ στόχος μας, αὐτή ἄς εἶναι ἡ προσπάθειά μας, αὐτός ἄς εἶναι ὁ ἀγώνας μας τόν καινούργιο χρόνο, νά βαδίσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς». Νά ἀφήσουμε ὅτι παλαιό ἔχουμε μέσα μας καί νά ἐπιδιώξουμε νά ζήσουμε τή νέα ζωή πού μᾶς ἔδειξε καί μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός. Διότι μόνο ἔτσι ὁ καινούργιος χρόνος θά παύσει νά εἶναι μία τυπική ἀλλαγή στό ἡμερολόγιο καί νά παραμένει κενός, ἄδειος ἀπό κάθε τι πνευματικό καί ὠφέλιμο, ἀλλά θά εἶναι πραγματικά καί οὐσιαστικά καινούργιος πού θά ἀνακαινίζει καί ἐμᾶς κατ᾽εἰκόνα τοῦ πλάστου καί Δημιουργοῦ μας Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς χαρίζει γι᾽ αὐτόν τόν λόγο καί τό νέο ἔτος.

Καί ἄν ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀγωνισθεῖ νά περιπατήσει «ἐν καινότητι ζωῆς», τότε καί ὁ κόσμος θά ἀλλάξει προοδευτικά προσανατολισμό, καί θά παύσει νά εἶναι ἕνας κόσμος ταραγμένος ἀπό τίς συγκρούσεις καί τούς πολέμους, ἕνας κόσμος στόν ὁποῖο ἐλλοχεύουν παγίδες καί κίνδυνοι γιά τούς ἀνθρώπους, ἕνας κόσμος ὁ ὁποῖος μᾶς δημιουργεῖ φόβους καί ἀγωνίες. Καί θά παύσει ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος νά βλέπει τόν συνάνθρωπό του ἀνταγωνιστικά, καχύποπτα, ὠφελιμιστικά· θά παύσει νά τόν θεωρεῖ ἐχθρό ἤ νά προσπαθεῖ νά τοῦ κάνει κακό καί νά τόν ἐξοντώσει γιά νά ἀποκομίσει κέρδος, χωρίς τελικά νά ἐπιτυγχάνει τίποτε.

Ἀδελφοί μου, καθώς εἰσήλθαμε ἤδη στό νέο ἔτος ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τή μεγάλη αὐτή δωρεά πού μᾶς χάρισε. Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά εἶναι ὁ νέος χρόνος ἥσυχος καί εἰρηνικός γιά τήν πατρίδα μας καί ὁλόκληρο τόν κόσμο. 

Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά προστατεύει τό Γένος μας καί τή χώρα μας ἀπό κάθε ἀπειλή καί ἀπό κάθε ἀόρατο καί ὁρατό ἐχθρό πού ἐπιβουλεύεται τά δίκαιά μας. 

Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά φωτίζει τούς ἄρχοντες μας καί τούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου, γιά νά ἐργάζονται μέ σύνεση καί σοφία γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν. 

Ἄς τόν παρακαλέσουμε γιά τήν Ἐκκλησία μας, γιά τούς ποιμένες της καί τό πλήρωμά της, γιά νά συνεχίσουν νά δίδουν καί αὐτόν τόν χρόνο τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν τή μαρτυρία τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Ἄς τόν παρακαλέσουμε γιά τούς ἀδελφούς μας πού εἶναι ἐμπερίστατοι, πού εἶναι ἀσθενεῖς καί ἐνδεεῖς, γιά ὅσους ὑποφέρουν καί δοκιμάζονται ἀπό τίς συνέπειες τῶν πολέμων καί τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καί ἄς δείξουμε πρός αὐτούς καί ἐμεῖς ἔμπρακτα τήν ἀγάπη καί τή στοργή μας.

Ἄς τόν παρακαλέσουμε ἰδιαιτέρως γιά τά παιδιά καί τούς νέους μας, γιά ὅσους τόν ἔχουν ἀνάγκη, ἔστω καί ἄν δέν τό γνωρίζουν ἤ δέν θέλουν νά τό παραδεχθοῦν.

Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά εὐλογεῖ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τήν ἐπαρχία μας καί νά φωτίζει καί νά κατευθύνει τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί τόν πιστό λαό της γιά νά περιπατοῦμε ὅλοι «ἐν καινότητι ζωῆς» καί νά ζοῦμε σύμφωνα μέ ἦθος πού τό Εὐαγγέλιο μᾶς διδάσκει καί τό ὁποῖο ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί ἡ κοινωνία μας. Αὐτή ἡ σχέση Εὐαγγελίου ἤθους θά ἀποτελέσει τό θέμα τῶν φετινῶν ΚΣΤ´ Παυλείων μέ σκοπό νά δείξει σέ ὅλους μας τό ἦθος τῆς καινῆς ζωῆς πού διαμορφώνει τό Εὐαγγέλιο σέ ὅσους τό ἀκολουθοῦν. 

Καί εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός νά μᾶς χαρίσει τό νέο ἔτος πλούσιες τίς εὐλογίες καί τίς δωρεές του σέ ὅλους σας, στήν Ἐκκλησία μας, στήν πατρίδα μας καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί νά μᾶς ἀξιώσει νά τό διέλθουμε «ἐν καινότητι ζωῆς». 

Διάπυρος πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό εὐχέτης

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

PrwtoxroniaVeria2020 2