Εκδήλωση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως αφιερωμένη στους Τρεις Ιεράρχες και στον Αγ. Νεκτάριο Πενταπόλεως. (ΦΩΤΟ)

Ekd.TriwnIerarxwnFrontisthrioMhtr.Verias2020 4

Ekd.TriwnIerarxwnFrontisthrioMhtr.Verias2020 4

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρo στη Βέροια πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας για την εορτή των Τριών Ιεραρχών με θέμα: «Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, 1920-2020: 100 χρόνια από την κοίμηση του».

 

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως και Υπεύθυνος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής, ο οποίος και κάλεσε τον Συντονιστή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κ. Λάμπρο Παγούνη να αναλάβει την παρουσίαση της εκδήλωσης. 

 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα : «Η προσφορά της Εκκλησίας στην Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ως διευθυντή στην Ριζάρειο σχολή με την ευκαιρία επετείου 100 ετών από την κοίμηση 1920-2020».

 

Εν συνεχεία μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου μίλησαν για τη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία τόσο των προστατών της παιδείας Αγίων Τριών Ιεραρχών, όσο και του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε το μουσικό σύνολο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου υπό τη διεύθυνση του μουσικού κ. Αλεξάνδρου Σολάκογλου. 

 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, καθώς και οι τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες και πλήθος κόσμου. 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και εξέφρασε τις ευχαρίστησε προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο για την ανταπόκριση στην πρόσκληση του, καθώς προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και δώρισε και στους δύο από μία εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekd.TriwnIerarxwnFrontisthrioMhtr.Verias2020 3

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑόρτασε τούς τρεῖς μεγί­στους φωστῆρες της, ἑόρτασε καί τίμησε τούς τρεῖς Ἱεράρχες ὄχι μό­νο γιά τήν προσφορά τους στήν Ἐκ­κλη­σία καί τό πολύπλευρο θεο­λογικό, κηρυκτικό, πνευματικό καί κοινω­νικό ἔργο τους ἀλλά καί γιά τήν ἀνεκτίμητη συμβολή τους στήν παιδεία τοῦ Γένους καί γενικό­τε­ρα τοῦ ἀνθρώπου.

Ὑπῆρξαν διδάσκαλοι μέ τόν λό­γο καί τή βιοτή τους, γιατί δια­κρι­νόταν γιά τήν θύραθεν καί τήν κατά Θεόν σοφία καί γνώση τους, ἀλλά κυρίως γιατί διέθεταν δύο ἀκόμη σημαντικές ἀρετές πού πρέ­πει νά χαρακτηρίζουν κάθε διδά­σκα­λο: τή διά­κριση καί τήν ἀγάπη.

Αὐτές τίς δύο μεγάλες ἀρετές, τίς ὁποῖες διέθεταν σέ μέγιστο βαθμό οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, διέθετε καί ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὁ θαυματουργός, στόν ὁποῖο ἔχει ἀφι­­ερώσει ἡ Ἐκκλησία μας τό ἔτος 2020, καθώς φέτος συμπληρώ­νο­νται ἑκατό χρόνια ἀπό τήν κοίμη­σή του.

Χάρη σέ αὐτές τίς ἀρετές δέν διέπρεψε καί δέν διακρίθηκε μόνο ὡς κληρικός καί ὡς Ἱεράρχης, δέν ὑπῆρξε ἁ­πλῶς πόλος ἕλξεως γιά χιλιάδες ψυχές πού εὕρισκαν ἀνά­παυση κο­ντά του, ἀλλά διακρίθη­κε καί ὡς καθηγητής καί μάλιστα ὡς διευ­θυντής τῆς Ριζαρείου Σχο­λῆς, σέ χρόνια δύσκολα καί κρί­σιμα γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔ­θνος μας, σέ χρόνια κατά τά ὁποῖα οἱ ἀντιθέσεις καί οἱ ἀλληλο­συγκρου­­ό­μενες ἀπό­ψεις γιά πολλά σημα­ντι­κά θέματα ἀλλά καί γιά τήν ἐξέ­λιξη τῆς παι­δείας στήν πα­τρίδα μας, τήν ἔκα­ναν νά κλυδω­νίζεται σάν ἕνα ἐλα­φρύ σκαρί στά κύματα τοῦ Αἰ­γαίου.

Ὅμως ἡ λαμπρή θεολογική μόρ­φωση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου σέ συν­δυασμό μέ τή διάκριση καί τήν ἀγάπη του τόν ἀνέδειξαν πρό­τυ­πο κα­θηγητοῦ καί παιδαγωγοῦ, ὁ ὁποῖ­ος ἄφησε ἀνεξίτηλο ἴχνος δια­βάσεως ἀπό τή Ριζάρειο καί μόρ­φωσε Χριστό στίς ψυχές τῶν μαθητῶν του.

Γι᾽ αὐτό καί εἴμεθα ἐξαιρετικά εὐ­τυ­χεῖς, πού φέτος ἡ ἑορτή τῶν τριῶν μεγίστων Ἱεραρχῶν, τῶν προ­στατῶν τῆς Παιδείας μας, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται σήμερα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας μέ πρω­τοβουλία τοῦ Κοινωνικοῦ Φρο­ντιστηρίου καί τῶν συνερ­γα­τῶν του, εἶναι ἀφιερωμένη στόν μεγάλο αὐτό ἅγιο Ἱεράρχη καί διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας μας, στόν ἅγιο Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος ἀκο­λούθησε τά βήματα τῶν τριῶν με­γίστων φωστήρων, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεο­λόγου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Καί εἴμεθα ἰδιαιτέρως εὐγνώμο­νες στόν Σεβασμιώτατο καί προσ­φι­λέστατο ἐν Χριστῷ ἀδελφό, τόν Μη­τροπολίτη Σύρου, Τήνου, Ἄν­δρου, Κέας, Μυκόνου καί Μήλου, κύριο Δωρόθεο, τόν διακεκριμένο καί ἐκλεκτό αὐτόν Ἱεράρχη τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, τόν στοργικό ποιμε­νάρ­χη καί ἀκάματο ἐργάτη τοῦ Εὐ­αγ­γελίου, ὁ ὁποῖος δέν φείδεται κό­που καί μόχθου, ἀλλά μέ πολλή ἀγά­πη καί προθυ­μία σπεύδει νά ἀντα­ποκριθεῖ στίς ἀνάγκες ὄχι μό­νο τῆς εὐλογημένης ἐπαρχίας του ἀλλά καί ὅπου τόν καλοῦν, με­τα­δίδοντας μέ τόν λόγο του καί μέ τήν παρουσία του τόν ἐνθου­σια­σμό τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης του στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλη­σία μζσ.  

Ἔτσι σήμερα ἀνταποκρίθηκε καί στή δική μας πρόσκληση καί σάν, ὅπως μοῦ ἀρέσει νά τόν ἀποκαλῶ, θαλασσοπούλι καί αὐτός πέταξε μέ­χρι τήν πόλη μας καί τήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας μέ πολλή ἀγάπη καί παρά τίς πολλαπλές ὑποχρεώ­σεις του καί τό βεβαρυμένο πρό­γραμ­­μά του, γιά νά μᾶς μιλήσει γιά τόν ἅγιο αὐτόν Ἱεράρχη, τόν ἅγιο Νεκτάριο, τόν μιμητή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἐπιτρέψτε μου, Σεβασμιώτατε, νά σᾶς ἐκφράσω τίς ὁλοκάρδιες καί θερμότατες εὐχαριστίες μου καί τήν εὐγνωμοσύνη ὅλων μας γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη σας νά εἶστε σήμερα κοντά μας καί νά μᾶς μιλήσετε γιά τόν τόσο προσφιλῆ καί μεγάλο αὐτόν ἅγιο, ἀλλά καί νά συγχαρῶ τούς συνεργάτες τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱε­­ρᾶς μας Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν ὡραία ἰδέα νά ἀφιερώ­σουν στόν ἅγιο Νεκτάριο τήν ἐκ­δή­­λωση γιά τούς τρεῖς Ἱεράρχες, ἰδιαιτέρως ὅμως νά εὐχαριστήσω τόν θεολόγο κ. Λάμπρο Παγούνη, καθώς καί ὅλα τά παιδιά, καί τόν μουσικό κ. Ἀλέ­ξανδρο Σολάκογλου πού μέ τό μουσικό σύνολο τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου πλαισιώνει τήν ἐκδήλωσή μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekd.TriwnIerarxwnFrontisthrioMhtr.Verias2020