Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ekdhlwsh25MartiouVeroia2019 3

Ekdhlwsh25MartiouVeroia2019 3

Την Κυριακή 24 Μαρτίου το πρωί στο Παύλειο Πολιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την εθνική και θρησκευτική εορτή της 25ης Μαρτίου.

 

Κεντρικός ομιλητής της εκδηλώσεως ήταν ο Διευθυντής Θρησκευτικού του Γ.Ε.Σ. Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Κουράκλης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η συμβολή του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους».

 

Την εκδήλωση πλαισίωσε η Βυζαντινή και Παραδοσιακή Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής τής Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή.

 

Xαιρετισμό απηύθυνε o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Σωσίπατρος Πιτούλιας.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον π. Μελέτιο που ανταποκρίθηκε για ακόμη μία φορά στο κάλεσμα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, καθώς και την χορωδία η οποία έψαλλε και τραγούδησε επίκαιρους ύμνους και τραγούδια.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekdhlwsh25MartiouVeroia2019

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, ἀλλά καί παραμονή τῆς μεγάλης ἐθνικῆς ἐπετείου, τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπαναστάσεως τῶν πατέρων μας γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, σήμερα. 

Ὁ διπλός αὐτός ἑορτασμός δέν ἀπο­τελεῖ σύμπτωση οὔτε ἐπι­λογή τῶν πα­τέρων μας πού ἤθελαν νά δώσουν ἕνα συμβολισμό στήν ἀπόφασή τους νά ξεσηκωθοῦν καί νά ἀγωνισθοῦν ἐναντίον τῶν κατακτητῶν. Ἀποτελεῖ περίτρανη ἀπόδειξη τῆς διαχρονικῆς σχέσεως καί τοῦ ἀκαταλύτου συνδέ­σμου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου μέ τό Γένος μας. Γιατί ὁ ἱερός κλῆρος ἦταν καί εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός» τοῦ Ἔθνους μας, καί τό Ἔθνος μας ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ἀφο­σι­ω­μένο στήν ὀρθόδοξη πίστη καί στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι ἡ συνάντηση στήν Ἁγία Λαύρα ὅσων εἶχαν ἀποφασίσει νά ἀρχίσουν τήν ἐπανάσταση καί νά ὑψώσουν τό λάβαρό της καί ἡ εὐλογία τοῦ ἐπι­σκόπου τῶν Παλαιῶν Πατρῶν Γερ­μα­νοῦ ἦταν μία αὐτονόητη πράξη. Γιατί οὔτε οἱ ἀγωνιστές τῆς ἐλευ­θε­ρίας θά ξεκινοῦσαν χωρίς νά ζητή­σουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ οὔτε ἡ Ἐκκλησία καί ὁ ἱερός της κλῆρος δέν θά ἐμψύχωναν τούς ἀγωνιστές προσ­φέροντάς τους τήν εὐχή τῆς Ἐκκλη­σίας καί τήν εὐλογία του Θεοῦ, πρίν νά πάρουν μερικές φορές καί ἐκεῖνοι τά ὅπλα καί νά βρεθοῦν στό πλευρό αὐτῶν πού ἀγωνιζόταν «γιά τοῦ Χρι­στοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Ἡ σύζευξη αὐτή δέν εἶναι ἐξωραϊ­σμός τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἱστορίας, ὅπως κάποιοι πιστεύουν ἤ ἰσχυρί­ζο­νται. Εἶναι ἀδιαμφισβήτητη πραγμα­τι­κό­τητα πού τεκμηριώνεται ὄχι μό­νο ἀπό ἕνα περιστατικό ἀλλά ἀπό πλῆθος τεκμηρίων, μαρτυριῶν καί ἀποδείξεων πού ἀφοροῦν στή συμ­βολή τοῦ ἱεροῦ κλήρου στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους.

Γι᾽ αὐτό καί ἀποτελεῖ γιά μᾶς μεγά­λη χαρά τό γεγονός ὅτι στή σημερινή ἑόρτια ἐκδήλωση ἔχουμε ὁμιλητή τόν Διευθυντή Θρησκευτικοῦ τοῦ Γε­νικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, πανοσιο­λο­γιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Μελέτιο Κουράκλη, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ἀναπτύ­ξει αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα: «Ἡ συμ­­βολή τοῦ ἱεροῦ Κλήρου στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους».

Τόν εὐχαριστῶ καί τόν εὐγνωμονῶ ἀπό καρδίας γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεώς μας καί τόν παρακαλῶ νά ἔλθει στό βῆμα καί νά λάβει τόν λόγο καί νά μᾶς μεταφέρει ὅλες αὐτές τίς ὡραῖες εἰκόνες τῆς συμμετοχῆς τοῦ κλήρου μας στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekdhlwsh25MartiouVeroia2019 2