Εκδήλωση προς τιμήν της 25ετούς προσφοράς του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. (ΦΩΤΟ)

Ekd.ErythrouStayroyMhtropolithsVerias2019

Ekd.ErythrouStayroyMhtropolithsVerias2019

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιστικό Κέντρο στη Βέροια, πραγματοποιήθηκε, παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εκδήλωση από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βεροίας προς τιμήν της 25ετούς εθελοντικής προσφοράς και διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ως πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ε.Ε.Σ. Βεροίας.

 

Για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που πρόσφερε ο Σεβασμιώτατος, ομίλησαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βεροίας κ. Παύλος Πυρινός και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος απέδωσε και την τιμητική διάκριση στον Σεβασμιώτατο.

 

Ο Σεβασμιώτατος με την σειρά του εξέφρασε τις ευχαριστίες του και απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το οποίο παρέλαβε ο πρόεδρος κ. Αντώνιος Αυγερινός. Επίσης απένειμε αναμνηστικά του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στον  κ. Παύλο Πυρινό και στην διδάσκουσα κ. Χρυσούλα Λιούλια, η οποία παρουσίασε και την εκδήλωση.

 

Συμμετείχε η Βυζαντινή και Παραδοσιακή χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας γιά τήν τιμητική αὐτή ἐκδήλωση καί τήν ἀκόμη πιό τιμητική βράβευσή μου μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλη­ρώ­σεως εἰκοσιπενταετοῦς ταπει­νῆς δια­κονίας ὡς προέδρου τοῦ Πα­ραρτήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυ­θροῦ Σταυροῦ ἐδῶ στή Βέροια. 

Σᾶς εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως, γιατί ἡ ἐκδήλωση αὐτή τιμῆς πρός τό πρόσωπό μου πραγματοποιεῖται σέ μία ἡμέρα ἐξαιρετικά σημαντική γιά μένα, κατά τήν ἡμέρα τῆς εἰς Διάκονο χειροτονίας μου πρίν ἀπό ἀκριβῶς πενήντα χρόνια. Σάν σήμερα, τό 1969, χειροτονήθηκα διάκονος στό Λονδίνο. 

Καί καθώς ἡ ἱερωσύνη εἶναι ἕνας Σταυρός, καί ὁ Σταυρός εἶναι τό σύμβολο τῆς ἀγάπης καί τῆς θυ­σίας γιά τόν ἄνθρωπο, δέν χρει­ά­ζεται, νομίζω, πολλά λόγια γιά νά ἐξηγήσω ποιά εἶναι ἡ θέση καί ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Ἐπισκό­που στήν προεδρία ἑνός τοπικοῦ Παραρτήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυ­θροῦ Σταυροῦ, ἑνός ἱστορικοῦ Ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος προσέφερε στά 140 χρόνια τῆς πορείας του πο­λύτιμες ὑπηρεσίες στό Ἔθνος καί στήν πατρίδα μας ἀλλά καί πέρα ἀπό τά σύνορά της.

Ὅμως ἐκτός ἀπό τόν Σταυρό, πού γιά τόν Ἐπίσκοπο δέν εἶναι ἁπλῶς σύμβολο ἀλλά τρόπος ζωῆς καί διακονίας, ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη κοινό, ἕνα κοινό πρό­τυπο: ὁ καλός Σαμαρείτης τῆς εὐαγγελικῆς παρα­βολῆς καί ἡ στοργική μέριμνα τῆς ἀγάπης του γιά τόν πάσχοντα καί ἐν ἀνάγκῃ εὑρισκόμενο συνάν­θρω­πο.

Ἔτσι γιά τόν Ἐπίσκοπο ἡ θέση τοῦ προέδρου τοῦ Παραρτήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ τῆς πόλεώς μας τά εἰκοσιπέντε αὐτά χρόνια δέν ἦταν ἁπλῶς μία θέση τιμητική, ἀλλά ἦταν μία εὐ­καιρία συμπράξεως τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό πού δραστηριοποιεῖται στήν πόλη μας, τόσο στόν τομέα τῆς προ­λη­πτικῆς ἰατρικῆς καί τῶν πρώτων βοηθειῶν ὅσο καί στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας καί συμπαρα­στά­σεως στούς ἀνθρώπους, ἰδιαίτερα στήν περίοδο αὐτή τῆς κρίσεως.

Οἱ κοινές δράσεις τοῦ τοπικοῦ Παραρτήματος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ­ροῦ καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἦταν πολλές καί ἡ συνεργασία πάντοτε ἄριστη. Θά μποροῦσα νά ἀναφέρω πολλά παραδείγματα, ἀλλά ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά περιο­ρι­σθῶ μόνο σέ ἕνα, στήν πρόσφατη συνεργασία μας στό πλαίσιο τῶν ΚΕ´ Παυλείων γιά τή διοργάνωση μιᾶς Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος ἐνημε­ρώ­σεως τῶν συμπολιτῶν, ἀφιερω­μένης στόν ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, πού πραγματοποιήθηκε σέ συνερ­γασία καί μέ τά Νοσοκομεῖα τῆς Βεροίας καί τῆς Ναούσης, καί εἶχε ἐξαιρετική ἐπιτυχία καί μεγάλη ἀνταπόκριση.

Γιά ὅλη αὐτή τήν ἀγαστή συνερ­γασία τά εἰκοσιπέντε χρόνια πού πέρασαν ἀλλά καί γιά τήν ἀπο­ψινή τιμητική βράβευση, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ στήν Ἐκκλησία μας, αἰσθάνομαι βαθύτατα συγκινη­μέ­νος καί θέλω νά ἐκφράσω τήν εὐ­γνωμοσύνη καί τίς ὁλόθερμες εὐ­χαριστίες μου, τόσο στόν πρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, κύριο Ἀντώνιο Αὐγερινό, ὅσο στόν πρόεδρο τοῦ τοπικοῦ Πα­ραρτήματος κύριο Παῦλο Πυρινό, ἀκάματο συνεργάτη ἐπί 25 χρόνια καί στό Συμβούλιο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο καί στόν πολιοῦχο μας ἅγιο Ἀντώνιο. Ἀλλά καί σέ ὅλα τά μέλη τοῦ τοπικοῦ Παραρτή­ματος θέλω νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά τή συνεργασία πού εἴχαμε ὅλα αὐτά τά χρόνια καί νά εὐχηθῶ ὁ ἅγιος Θεός νά σᾶς βοηθᾶ ὥστε πράγματι νά ἐπιτελεῖτε τό ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης πού ἐπιδιώκει ὁ Ἐρυθρός Σταυρός.

Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι θερμά καί εὔχομαι ἀπό καρδίας καλή δύναμη στό ἔργο σας. Εὑχαριστῶ θερμά καί τούς ἐκπροσώπους ἀπό τά Παραρτήματα τόσο τῆς Ἀλεξανδρείας ὅσο καί τῆς Ναούσης καί εὔχομαι ἐπιτυχία στό ἔργο σας.

  

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekd.ErythrouStayroyMhtropolithsVerias2019 7