Εκδήλωση με θέμα: «Τα Νέα Θρησκευτικά στο Νέο Σχολείο» στον Χώρο Τεχνών Βεροίας. (φωτο)

EkdhlwshMathimaThrhskeutikwn2018.jpg

EkdhlwshMathimaThrhskeutikwn2018.jpg

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου το απόγευμα στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Τα Νέα Θρησκευτικά στο Νέο Σχολείο».

Την εκδήλωση πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βεροίας, ενώ συνδιοργανωτές ήταν επίσης η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας, η Ενωμένη Ρωμηοσύνη, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Βεροίας, με τη στήριξη Μορφωτικών Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Νομού Ημαθίας.

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής της Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ και Πρόεδρος της Π.Ε.Θ. κ. Ηρακλής Ρεράκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα « Η Θεολογικοπνευματική διάσταση των αλλαγών της πολιτείας στην παιδεία και στην κοινωνία».

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Θεολόγος κ. Θεόδωρος Κουτσιώρας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Φάκελοι θρησκευτικών Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τι δεν γνωρίζουμε».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από μέλη της Χορωδίας του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βεργίνας “ΑΙΓΕΣ” υπό την διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου.

Μετά το πέρας των ομιλιών υπήρξε ολιγόλεπτη συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος. Η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το τραγούδι «Μακεδονία Ξακουστή» και τον Εθνικό Ύμνο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Συνεχίζοντας ερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας τήν νημέρωση λων τν νδια­φε­ρομένων γιά τό σημαντικό θέμα τς νέας μορφς το μαθήματος τν Θρησκευτικν, πως ατή προσδιορίζεται μέ τούς λεγομέ­νους φακέλους το μαθήματος πού χει ποστείλει τό πουργεο Παιδείας, ρευνας καί Θρησκευ­μά­των στά σχολεα, καί συγχρό­νως θέλοντας νά νισχύσει τή φωνή διαμαρτυρίας τόσο τν θεο­λόγων σο καί τν γονέων τν μα­θητν καί λων τν συμπο­λι­τν μας, πού νησυχον γιά τίς συνέπειες τς λλαγς στό περιε­χό­μενο καί στήν λη το μαθή­μα­τος τν Θρησκευτικν, χι μόνο στήν μόρφωση καί τήν πνευμα­τική καί θρησκευτική καλλιέργεια τς νέας γενις, λλά καί στήν θνική μας διοπροσωπία, διοργα­νώ­νει σέ συνεργασία μέ τήν νω­ση Γονέων καί Κηδεμόνων Πρω­το­βάθμιας κπαίδευσης Βεροίας τήν ποψινή κδήλωση μέ θέμα: «Τά νέα Θρησκευτικά στό νέο σχο­λεο».

Στήν κδήλωσή μας συμμετέχουν μέ τίς εσηγήσεις τους δύο εδικοί στό θέμα πού μς πασχολε, καθένας πό τή δική του πλευρά: λλογιμώτατος κα­θηγητής το Τμήματος Ποιμα­ντικς καί Κοινωνικς Θεολογίας τς Θεολογικς Σχολς το ρι­στο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νίκης καί Πρόεδρος τς Πανελ­ληνίου νώσεως Θεολόγων κύ­ρι­ος ρακλς Ρεράκης, πού θά μς ναπτύξει τό θέμα: « θεολογικο­πνευ­ματική διάσταση τν λλα­γν τς πολιτείας στήν παιδεία καί στήν κοινωνία», καί λλογιμώτατος θεο­λό­γος, καθηγητής τς Δευτερο­βαθμίου­ κπαιδεύσεως στή Λάρισα κύ­ρι­ος Θεόδωρος Κουτσιώρας, ­πο­ος θά μς μιλήσει μέ θέμα: «Φά­­κε­λοι Θρησκευτικν Δημο­τι­κο –  Γυ­μνασίου – Λυκείου. Τί δέν γνω­ρί­­ζουμε».

Τούς εχαριστ καί τούς δύο πό καρδίας, γιατί βρίσκονται πόψε στήν πόλη μας καί συμμετέχουν στήν κδήλωσή μας προκειμένου νά μς διαφωτίσουν σχετικά μέ τό φλέγον θέμα τν Θρησκευτικν καί τς διδασκα­λίας τους στά σχο­λεα τς πατρί­δος μας.

Γιατί τό θέμα τν Θρησκευτικν καί τς διδασκαλίας τους εναι να μεζον καί σοβαρό θέμα, καί ο λλαγές σέ ατό δέν μπορε νά γί­νο­νται αθαίρετα καί σκόπιμα, προκειμένου νά λλοιώσουν τό χα­­­ρακτήρα τους καί νά ποβα­θμί­σουν τόν ρόλο καί τή σημασία τους.

Καί ς μήν θεωρηθε τι ντί­δρα­ση τς κκλησίας στό θέμα α­­­­τό φείλεται στό γεγονός τι θί­γονται, πως ν­δεχομένως σχυρί­ζο­νται κά­ποιοι, τά συμφέροντά της.

κ­κλησία ντιδρ γιατί χει χρέος καί εθύνη πέναντι στόν λαό το Θεο, πέναντι στά νέα παιδιά, λλά καί πέναντι στήν πατρίδα, νά ποδείξει θαρραλέα τούς κιν­δύ­νους πού λλοχεύουν γιά τούς μαθητές, τό μέλλον α­το το τό­που, μέ τήν λ­λαγή πού συντελεται στό μάθημα τν Θρη­σκευτικν.

Γιατί ο μαθητές ζώντας δη μέ­σα στή σύγχυση πού προκαλε τό ρευστό δεολογικά καί πνευματικά περιβάλλον μέσα στό ποο με­γα­λώνουν, ζώντας μέσα σέ να διό­τυ­πο συγκρητισμό πού καλλιερ­γε­­­­ται γενικότερα, καλονται πρίν νά ξεκαθαρίσουν μέσα τους τί πι­στεύουν ς χριστιανοί ρθό­δο­ξοι, πρίν νά γνωρίσουν τίς ρχές καί τήν πνευματικότητα τς πίστεώς μας, νά μάθουν μέ τούς νέους φα­κέλους τν Θρησκευτικν να συμ­πίλημμα τερόκλητων στοι­χεί­ων γιά διάφορες θρησκεες, χωρίς νά γίνεται καμία διάκριση, γεγο­νός πού πιτείνει τή σύγχυση σέ να σημαντικό τομέα τς ζως καί τς προσωπικότητός τους καί δι­αιτέρως σέ μία κρίσιμη λικία, στήν φηβική καί νεανική λικία.

Γι ατό καί ερά Μητρόπολή μας μέ τίς κδηλώσεις α­­τές πι­διώκει νά εαισθητο­ποιή­σει τούς πάντες γιά τήν καταλληλότητα καί τήν πικιν­δυ­νότητα τν λ­λαγν στό μάθη­μα τν Θρησκευ­τικν, στε νά κουσθε φωνή μας μέχρι τό πουργεο Παιδείας καί σους μπνεύσθηκαν ατές τίς λλαγές, καί νά τίς ποσύρουν, πρίν νά εναι ργά γιά τά παιδιά μας.

Καί γι ατό θέλω νά εχαρι­στή­σω θερμά γιά τή συνεργασία καί τήν κινητοποίηση τήν νωση Γο­νέων, τούς κλεκτούς μιλητές μας καί λους σς πού δίνετε σή­μερα τό παρόν στήν κδήλωση α­τή καί νώνετε τή φωνή σας μέ τή φωνή τς κκλησίας μας γιά τό κρίσιμο ατό θέμα τν Θρη­σκευ­τικν.

Σύντομα θά σς καλέσουμε καί πάλι γιά νά νώσουμε τή φωνή μας, λοι μαζί, κκλησία καί λαός το Θεο, γιά να λλο φλέγον θέ­μα, γιά να θέμα πού μς ν­δια­φέρει καί μς πον λους, για­τί εναι θνικό, γιατί φορ τήν ταυ­τότητά μας, τήν στορία μας, τήν παρξή μας.

Θά σς καλέσουμε γιά νά νώ­σου­­με τή φωνή μας γιά τή Μα­κε­δο­νία μας, γιά νά διακηρύξουμε τι δέν εναι δυνατόν νά παραχω­ρή­σουμε τό νομα ατό, τό νομα τς Μακεδονίας μας, πού τίμη­σαν μέ τούς γνες καί τίς θυσίες τους καί γίασαν μέ τά μαρτυρικά α­μα­­­τά τους ο γιοί μας καί ο πατέ­ρες μας, λλά οτε καί παράγωγό του, σέ ποιονδήποτε λλο λαό, οτε νά πι­τρέψουμε χρήση του πό λλους νά ποτελε φορμή λυ­τρω­τικν βλέψεων καί πετα­κτι­κν τάσεων ες βάρος τς α­μα­το­βαμμένης καί ρωικς μας γς, πού γιά τή διατήρηση τς λ­λη­νικότη­τός της θυσιάσθηκαν πλ­θος κλη­ρι­κν καί λαϊκν.

Θά σς καλέσουμε γιά νά διακη­ρύ­­ξουμε λοι μαζί τι Μακε­δο­νία μας εναι μία καί λληνική, ε­ναι ρθόδοξη καί εναι δική μας.

Καί εμαι βέβαιος τι θά εμασθε καί πάλι λοι δ, νταποκρι­νό­με­νοι στήν πρόσκληση τς κ­κλη­σίας μας, καί φωνή μας θά κου­σθε καί θά γίνει σεβαστή πό τούς πευθύνους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ