Δοξολογία στην Νάουσα για την 106η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλεως. (ΦΩΤΟ)

EleytheriaNaoushs2018.jpg

EleytheriaNaoushs2018.jpg

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου το πρωί με την ευκαρία του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλεως της Ναούσης, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης τελέστηκε Δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Aκολούθησε τρισάγιο πεσόντων στο ηρώο της πόλεως και κατάθεση στεφάνων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

νενήντα χρόνια χρειάσθηκε νά περάσουν πό τή φοβερή μέρα το λοκαυτώματος τς Ναούσης γιά νά πανηγυρίσουν ο Ναουσαοι τήν πελευθέρωσή τους πό τόν δυσβάστακτο τουρκικό ζυγό. Ε­χαν ξεσηκωθε, εχαν γωνισθε, ε­χαν θυσιάσει τά πάντα, χρήματα, περιουσίες, προνόμια καί τήν δι τους τή ζωή, γιά νά παλλαγον πό τή σκλαβιά πού βάραινε στούς μους τους τόσα χρόνια. Εχαν ποδείξει ,τι δέν πολογίζουν τί­ποτε, προκειμένου νά ποκτήσουν τήν λευθερία τους, καί εχαν δεί­ξει μέ τόν γώνα τους καί τή θυ­σία τους τι πάνω πό λα βαζαν τήν πατρίδα τους. Ατή καί λευ­θερία της ταν ψιστη προ­τε­ραιότητα τς ζως τους. Ατή ταν μεγαλύτερη γάπη πού θέρ­μαινε τήν ψυχή τους, καί πόθος τς λευθερίας τό σχυρό­τερο κίνητρο γιά νά παλέψουν, γιά νά πολεμήσουν, γιά νά θυσια­σθον. Μπορε πόλη νά κατα­στρά­φηκε, μπορε νά θρήνησε τά παιδιά της πού πεσαν πέρ πί­στεως καί πατρίδος, γέμισε μως τόν ορανό μέ νεομάρτυρες καί θνομάρτυρες, καί γραψε τά νόματα τν ρωικν τέκνων της στό θάνατο βιβλίο τς στορίας μέ χρυσά γράμματα.

ρωική Νάουσα εχε σπείρει μέ τόν ξεσηκωμό της τόν δικό της σπό­ρο τς λευθερίας καί τόν εχε ποτίσει μέ τό κριβό αμα τν παι­διν της, λλά καί δέν παυσε νά τόν ποτίζει μέ τά δάκρυα καί τίς προσευχές τους γιά νά ρθει πι­τέλους καί γι ατούς μέρα πού δέν θά σκιαζε τά πάντα φο­βέρα καί δέν θά τά πλάκωνε σκλα­βιά.

Καί τό θαμα γινε! Θεός καί περαγία Θεοτόκος κουσαν τίς προ­σευχές τους, κουσαν τίς δεή­σεις καί τίς πρεσβεες τν γίων της, το πολιούχου της σίου Θεο­φάνους καί λων τν γίων νεο­μαρ­τύρων, κουσαν τούς στεναγ­μούς τν δίκως σφαγιασθέντων γωνιστν της καί τς χάρισαν τήν λευθερία.

Ατή τήν πέτειο τς πελευθε­ρώ­σεως τς ρωικς μας πόλεως ορτάζουμε καί μες σήμερα καί πανηγυρίζουμε, μνημονεύοντας τήν πέροχη θυσία τν πατέρων μας, λων σων γωνίσθηκαν καί πολέμησαν γιά νά διώξουν τόν λ­λόθρησκο κατακτητή λλά καί λων κείνων ο ποοι μέ ατα­πάρ­νηση καί ατοθυσία γωνί­σθη­καν καί συνέβαλαν, γιά νά μήν λλοιωθε θνική συνεί­δη­ση καί θνική ταυτότητα, γιά νά μήν λησμονηθε πίστη τν νθρώ­πων στόν Θεό καί τήν ρθόδοξη κκλησία, γιά νά μήν ξεχασθον ο παραδόσεις καί πολιτισμός τν προγόνων μας.

Τιμομε ατούς πού πεσαν στά πεδία τν μαχν καί κέρδισαν κά­θε σπιθαμή το λεύθερου δά­φους πού πατομε σήμερα προσ­φέροντας τό αμα τους καί τή ζωή τους. Καί τούς ξίζει κάθε τιμή καί κάθε εγνωμοσύνη. Τούς ξίζει νά ποκλινόμεθα νώπιον το μεγα­λείου τς ψυχς τους καί τς γενναιότητός τους. Τούς ξίζει νά μνημονεύουμε τά νόματά τους, νά μνημονεύουμε τήν προσφορά τους στήν πατρίδα καί στό θνος μας καί νά προσευχόμεθα γιά τήν νάπαυση τν ψυχν τους, γιατί χωρίς ατούς μες δέν θά πήρ­χα­με σήμερα. Καί ατό δέν πρέπει νά τό ξεχνομε ποτέ.

Δέν πρέπει μως νά ξεχνομε καί τήν προσφορά λων κείνων πού κράτησαν τό Γένος μας ρθιο στόν κυκενα τς σκλαβις. λους κεί­νους, πό τούς πιό ταπεινούς μέχρι τούς πιό πιφανες καί σπου­δαίους, πού μέ κίνδυνο καί ατοί πολλές φορές τς ζως τους γωνίσθηκαν νά μεταλαμπαδεύ­σουν τήν στορία, τή γλώσσα, τήν θνική συνείδηση, τήν λληνική ταυτότητα καί τήν ρθόδοξη πί­στη πό γενιά σέ γενιά.

Καί καλύτερη τιμή καί γιά ­σους θυσιάσθηκαν στόν γώνα γιά τήν λευθερία τς πόλεώς μας καί τς πατρίδος μας, λλά καί γιά σους συνέβαλαν σέ ατή διατη­ρώντας τήν θνική μας διοπρο­σω­πία σέ καιρούς χαλεπούς, εναι νά μιμούμεθα τό παράδειγμά τους.

Καί ατό δέν εναι μόνο νας λόγ­ος μία προτροπή χωρίς πε­ριε­χόμενο. Δέν εναι μία προτροπή πό ατές πού συνηθίζουμε νά πα­ναλαμ­βάνουμε στίς θνικές πετείους. Εναι μία ναγκαιότητα στίς μέ­ρες μας τήν ποία πρέπει νά τή συνειδη­τοποιήσουμε. Εναι μία ναγκαιότητα στήν σύγχρονη ποχή τς παγκοσμιοποιήσεως πού τείνει νά μογενοποιήσει σους δέν χουν τή δύναμη καί τό σθένος νά κρατήσουν τήν θνική ταυτότητά τους, τά δανικά τους καί τήν διοπροσωπία τους.

Μέ σεβασμό πρός τήν διαιτερό­τητα τν λλων λαν, χουμε χρέος νά διατηρομε καί τήν δική μας διαιτερότητα, τήν διοπρο­σωπία το Γένους μας. Γιατί άν δέν τήν διατηρήσουμε, μπορε νά ζομε σέ μία λεύθερη δαφικά πα­τρίδα λλά δέν θά εμεθα λη­θινά λεύθεροι σέ λα τά λλα. Θά φέρουμε να νομα, λλά θά χου­με χάσει ,τι φερε ατό τό νομα γιά αἰῶνες, τήν στορική καί πολιτιστική ταυτότητα το λ­ληνισμο καί τς ρθοδόξου πίστεώς μας.

ς τιμομε, λοιπόν, τούς πατέ­ρες μας, βαδίζοντας στά χνη τς θυσίας καί τς προσφορς τους, φυ­λάσσοντας σύλητο τόν πολύ­τιμο θη­σαυρό πού μς κληροδό­τησαν, ξιοι τς θυσίας τους καί τς λευθερίας πού μς χάρισαν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EleytheriaNaoushs2018-2.jpg