Δοξολογία στην Αλεξάνδρεια για την 106η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλεως. (ΦΩΤΟ)

EleytheriaAlexandreias2018.jpg

EleytheriaAlexandreias2018.jpg

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί με την ευκαιρία του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλεως της Αλεξανδρείας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας τελέστηκε Δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Aκολούθησε τρισάγιο πεσόντων στο ηρώο της πόλεως κατάθεση στεφάνων και μαθητική-στρατιωτική παρέλαση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

Χαρμόσυνα κτυπον σήμερα ο καμπάνες το ναο τς Πανα­γίας, πως κτυποσαν καί πρίν πό κα­­­τόν ξι χρόνια, τήν μέρα κεί­νη, στίς 18 κτωβρίου το 1912, ταν λληνικός στρατός μπαινε θριαμβευτής στήν λε­ξάνδρεια με­­­τά πό μιά πολύωρη μάχη στή γέφυρα το Νησελίου, πού κρινε τήν κβαση το πολέμου καί νοιξε τόν δρόμο γιά τήν εσοδο το λληνικο στρατο, καθώς ο Τορκοι ττημένοι τήν γκα­τέ­λειπαν καί φευγαν.

Χαρμόσυνα χοσαν τήν μέ­ρα κείνη ο καμπάνες, γιά νά ναγ­­γεί­λουν τό σπουδαο γεγο­νός τς πελευθερώσεως το Γιδ, τήν ποία μέ λαχτάρα περίμεναν ο κά­­τοι­κοί του πέντε σχεδόν αἰῶνες.

Χαρμόσυνα χοσαν, γιά νά κ­φράσουν λοι μαζί τήν εχα­ριστία καί τήν εγνωμοσύνη τους πρός τήν πέρμαχο Στρατηγό, ποία ε­­χε κάνει καί πάλι τό θαμα της καί εχε χαρίσει στόν λληνικό στρα­τό τή νίκη καί σέ κείνους τήν λευ­θερία.

πό κείνη τή μεγάλη καί στο­ρι­κή μέρα ο καμπάνες το ναο τς Παναγίας μας χον κάθε χρόνο τέτοια μέρα, τιμώντας τήν πέ­τειο τν λευθερίων τς πόλεώς μας, τιμώντας τούς γνες καί τίς θυσίες σων πολέμησαν καί προ­σέ­­­­φεραν τά πάντα γιά νά πε­λευ­θε­ρώσουν ατό τόν τόπο πό τόν πο­λύχρονο τουρκικό ζυγό· τιμώ­ντας τούς πατέρες μας πού μέ κά­θε τρόπο γωνίσθηκαν γιά νά λ­θει μέρα τς λευθερίας.

χον ο καμπάνες, τιμώ­ντας λους κείνους πού ψη­φώ­ντας τίς κακουχίες, διαφορώντας γιά τίς ταλαιπωρίες, μήν πολογί­ζο­ντας τούς κινδύνους, καναν τό Ρουμλούκι γνωστό γιά τόν ρωι­σμό καί τήν ατοθυσία τν κατοί­κων του σέ λο τόν κόσμο, τό κα­ναν γνωστό γιά τήν γάπη τν κα­τοί­κων του στήν πατρίδα καί τήν λευ­θερία.

χον ο καμπάνες μως καί σέ νδειξη εχαριστίας καί εγνωμο­σύ­νης πρός τόν Θεό καί πρός τήν περαγία Θεοτόκο γιά τό μεγάλο δ­ρο τς λευθερίας πού μς χά­ρι­­­σαν.

Γιατί, ν γενναιότητα καί πι­μονή τν πατέρων μας νά χα­ρί­­σουν στή Μακεδονία μας τήν λευ­θερία πό τόν τουρκικό ζυγό ταν καθοριστική γιά τόν γώνα πού διεξήγαγαν, βοήθεια το Θεο καί τς περ­μάχου Στρατη­γο το Γένους μας ταν ποφα­σι­στική γιά τό ποτέλε­σμα. Γιατί γώνας δέν ταν εκολος καί πόλεμος ταν σκληρός, πως κάθε πόλεμος, καί περοπλία τν ντιπάλων σέ συνδυασμό μέ τά σχέδια σων ποφθαλμιοσαν τήν περιοχή μας καί τήν ποφθαλμιον, σων θελαν νά κερ­δίσουν γιά τόν αυτό τους τή Μα­κεδονία, ταν ξαιρετικά πι­κίν­δυνα γιά τήν κβαση τν πραγ­μά­των.

μως χάρη το Θεο δήγησε τόν στρατό μας καί χάρισε στόν τό­πο ατό τήν λευθερία πό κάθε χθρό καί πίβουλο, στε σήμερα μες νά τήν πολαμβάνουμε ζώ­ντας λεύθεροι, νά τι­μο­με τούς πατέρες μας πού γωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γι ατήν, καί νά κ­φρά­ζουμε τήν εγνωμοσύνη μας στόν Θεό, γιατί ελόγησε τόν γώ­να καί τήν προσφορά τους καί μς χάρισε τή νίκη.

δελφοί μου, ορτάζοντας σή­με­ρα τήν πέτειο τν λευθερίων τς πόλεώς μας, ς χουμε πά­ντοτε κατά νο τι γώνας γιά τήν πατρίδα δέν ταν ποχρέωση μόνο τν πατέρων μας. Κάθε ν­θρωπος, κάθε πολίτης, χει χρέος νά γαπ τήν πατρίδα του καί νά γωνίζεται γιά ατήν. Καί κόμη περισ­σό­τερο μες ο λληνες, πού ­χουμε μιά πατρίδα τόσο ν­δοξη καί μέ τόσο μεγάλη στορία, χου­με καθκον καί χρέος πέ­να­ντι σέ ατήν καί στούς πατέρες μας νά τήν γαπομε καί νά τήν δια­φυ­λάττουμε. χουμε χρέος νά τήν προ­στατεύουμε πό κάθε κίν­δυνο καί κάθε πειλή, λλά καί νά πράτ­του­με καί νά ργαζόμεθα μέ τέτοιο τρόπο, στε νά προάγεται καί νά προοδεύει καί νά μεγα­λουρ­γε καί νά δοξάζεται, πως καναν καί ο πατέρες μας.

Καί χουμε κόμη χρέος, δελφοί μου, νά νταποδίδουμε στήν γά­πη το Θεο καί τς περαγίας Θεο­τόκου καί στήν πρόνοιά τους γιά τό Γένος καί τήν πατρίδα μας, τήν πίστη καί πιστότητά μας.

Χριστός καί Παναγία Μητέρα του μαζί μέ τούς γίους μας εναι ο μόνοι σφαλες σύμμαχοι καί περασπιστές μας. Εναι ο κρα­ταιοί προστάτες μας μέσα σέ ναν κόσμο βεβαιότητος καί σκληρο νταγωνισμο, ο ποοι δέν θά μς γκαταλείψουν ποτέ. ρκε καί μες νά μένουμε δραοι στήν πίστη μας στόν Χριστό, πως καί ο πατέρες μας, τούς ποίους τι­μομε καί μνημονεύουμε σή­μερα καί ο ποοι ν νόματι Κυρίου το Θεο μεγαλύνθησαν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EleytheriaAlexandreias2018-2.jpg