Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Αρτέμιο στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

AstynomiaAgArtemiouVeria2020 3

AstynomiaAgArtemiouVeria2020 3

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας τελέστηκε Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στο τέλος απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου ἡ ση με ρινή ἡμέρα καί εἴμεθα μαζί σας ἐδῶ καί γιά νά τιμήσουμε τόν πρ οστάτη σας ἀλλά καί νά τιμήσουμε καί ὅλους ἐσᾶς, τά στελέχη τῆς Ἑλ ληνικῆς Ἀστυνομίας, τούς ἄν δρες καί τίς γυναῖκες ἀστυνο μι κούς πού ἐργάζονται νύκτα καί ἡμέρα γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν προστασία ὅλων τῶν πολιτῶν καί συγχρόνως προσφέρουν ἕνα τερά στιο κοινωνικό καί ἀνθρωπιστικό ἔργο.

Μαζί μέ τή Δοξολογία ὅμως, τήν ὁποία τελέσαμε μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, ἀναπέμ ψα με καί διάπυρη τήν ἱκεσία μας πρός τόν Θεό καί τόν προστάτη σας ἅγιο μεγαλομάρτυρα Ἀρσένιο προκειμένου νά σᾶς ἐνισχύουν καί νά σᾶς προστατεύουν στό πολυεύ θυνο καί ἐπικίνδυνο, κάποιες φο ρές, ἔργο σας.

Γνωρίζουμε ὅλοι καί ἀναγνωρί ζου με τό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης. Γνωρί ζου με καί ἀναγνωρίζουμε τίς δυσκο λίες πού ἀντιμετωπίζετε στήν ἄσκηση τοῦ ἔργου σας, ὑπερ βαί νοντας συχνά τόν ἑαυτό σας γιά νά εἶστε δίπλα στόν πολίτη, δίπλα στόν συνάνθρωπό μας πού ἔχει ἀνάγκη, πού χρειάζεται στή ριξη, ἔστω καί ἄν αὐτό δέν ἐμπί πτει στά καθήκοντά σας μέ τή στε νή ἔννοια τοῦ ὅρου.

Καί γνωρίζουμε ἀκόμη ὅλοι ὅτι κάποτε διακινδυνεύετε καί τήν ἴδια τή ζωή σας προκειμένου νά εἶ στε συνεπεῖς στό καθῆκον, προ κειμένου νά φθάσετε ἄμεσα, ἄν εἶναι δυνατόν, ἐκεῖ πού ἡ ἀνάγκη καί οἱ πολίτες σᾶς καλοῦν.

Γιά ὅλα αὐτά δέν μποροῦμε παρά νά εἴμεθα βαθύτατα εὐγνώμονες ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνο μί ας, εὐγνώμονες ἀπέναντι στόν καθένα καί στήν κάθε μία ἀπό σᾶς πού ὑπηρετεῖτε στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, καί ἰδιαιτέρως πρός ἐσᾶς πού ὑπηρετεῖτε στήν Ἠμαθία, καί σᾶς ἐκφράζουμε τήν ἀπεριό ρι στη ἐκτίμησή μας γιά τήν προσ φορά σας στήν πατρίδα μας καί τό κοινωνικό σύνολο.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅμως ἰδιαιτέ ρως καί γιά ὅσα προσφέρετε τούς τε λευταίους μῆνες κατά τούς ὁποί ους ἡ πατρίδα μας, ὅπως καί ὅλος ὁ κόσμος, πλήττεται ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, γιά τή διασφάλιση τῆς δημόσιας ὑγείας καί τόν περιορισμό τῆς ἐξαπλώ σεως τοῦ ἰοῦ, ἀλλά καί γιά τήν προστασία τῶν συνόρων μας στόν Ἕβρο ἀπό τήν παρόνομη εἴσοδο μεταναστῶν καί λαθρομεταναστῶν στή χώρα μας.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ προστάτου σας ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου ἐπικα λού μεθα τήν ἐνίσχυση καί τήν προ στασία του γιά ὅλους σας καί εὐχόμεθα καί σήμερα καί πάντοτε ὁ Θεός νά σᾶς ἐνισχύει καί νά σᾶς κατευθύνει στήν ὑψηλή ἀποστολή σας γιά τό καλό τῆς πατρίδος μας καί τῆς κοινωνίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ