ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

Για βαπτίσεις είναι απαραίτητη η έκδοση Άδειας Βαπτίσεως από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι (γονείς, ανάδοχος και ενήλικασ-κατηχούμενος) πρέπει, τουλάχτιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία της βάπτισης, προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα παρακάτω διακιολογητικά :

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΦΤΙΣΗ.  

Για ανήλικους (προσκομίζονται από τους γονείς)

α ) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού.

β) Δελτία ταυτοτήτων ή διαβατήρια γονέων.

Για ενήλικες (προσκομίζονται από τον κατηχούμενο)

α) Ενυπόγραφη αίτηση, που συμπληρώνεται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ( μεταφρασμένο αν είναι ξενόγλωσσο)

γ) Ταυτότητα ή Διαβατήριο

δ) Βεβαίωση κατήχησης

2. ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α) Βαπτιστικό ή βεβαίωση βαπτίσεως από την Ενορία που έγινε η βάπτιση ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως- βαπτίσεως από τον Δήμο ή άλλο επίσημο έγγραφο, όπου δηλώνεται το θρήσκευμα.

β) Ληξιαρχική πράξη γάμου (εάν είναι έγγαμος) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν είναι άγαμος).

γ) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά με APOSTILE.

β) Στις περιπτώσεις :

  1. Διαζεύξεως ή διαστάσεως των γονέων,
  2. Θανάτου ενός γονέως,
  3. Υιοθεσίας κ.ο.κ. χρειάζονται ειδικά δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με το Γραφείο Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως.

γ) Σε περίπτωση τελέσεως της βάπτισεως εκτός Ενορίας (της μόνιμης κατοικίας των γονέων) είναι απαραίτητη η έγγραφη μεταβίβαση από τον εφημέριο της Ενορίας προέλευσης (ισχύει μόνο εντός Μητροπόλεως).

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στον Ιερό Ναό τελέσεως της Βαπτίσεως, προκειμένου να γίνει η υπόλοιπη διαδικασία. Τα δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των είναι απαραίτητα. Η έκδοση των δικαιολογητικών Βαπτίσεως από την ενορία γίνεται εντελώς δωρεάν.

Στη συνέχει όλα τα δικαιολογητικά, και την αίτηση του Ιερέα, προσκομίζονται στο αρμόδιο Γραφείο Γάμων και Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια Βαπτίσεως. 

Η έκδοση αδείας βαπτίσεως κοστίζει 5 ΕΥΡΩ και πληρώνεται στο γραφείο γάμων και βαπτίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γάμων και Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως προκειμένου να εκδοθεί η άδεια Βαπτίσεως (Μητροπόλεως 30, Βέροια).

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 12:30 πρωί (εργάσιμες ημέρες)

Τηλέφωνο: 23310 22270 (εσωτερικό 1)

Υπεύθυνος: Αρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης 

Email: prodromosdovra@gmail.com