ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ

  1. Βεβαίωση αγαμίας από την Ενορία του γαμπρού.
  2. Βεβαίωση αγαμίας από την Ενορία της νύφης.
  3. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου σε μία τοπική εφημερίδα.
  4. Έκδοση e-Παράβολο (Κωδ. 401) από την πλατφόρμα του Gov.gr (Προς διευκόλυνση σας πατήστε εδώ)
  5. Σε περίπτωση τελέσεως πολιτικού γάμου, προσκομίζεται αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη.
  6. Σε περίπτωση τελέσεως γάμου, εκ διαζεύξεως, προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη τελέσεως του προηγουμένου γάμου.
  7. Σε περίπτωση τελέσεως γάμου, εκ χηρείας, προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη τελέσεως του προηγουμένου γάμου και ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  8. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά.
  9. Σε περίπτωση αλλοδαπών ή ετεροδόξων χρειάζονται και άλλα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν σε συνεννόηση με τον ιερέα της Ενορίας τελέσεως του γάμου. π.χ. (ενός καθολικού προσκομίζεται το βαπτιστικό του δόγματος που έγινε το μυστήριο). 
  10. H έκδοση αδείας γάμου κοστίζει 20 ΕΥΡΩ και πληρώνεται στο γραφείο γάμου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους μελλόνυμφους αυτοπροσώπως στον Ιερό Ναό τελέσεως του γάμου, προκειμένου να γίνει η υπόλοιπη διαδικασία. Τα δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των μελλόνυμφων είναι απαραίτητα. Η έκδοση δικαιολογητικών γάμου από την ενορία γίνεται εντελώς δωρεάν. Στη συνέχει όλα τα δικαιολογητικά, με το διαβιβαστικό του Ιερέα, προσκομίζονται στο αρμόδιο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια Γάμου. Η δαπάνη εκδόσεως της Άδειας Γάμου αφορά την αγορά των απαραιτήτων ενσήμων και εκδίδεται σχετική απόδειξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γάμων και Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως προκειμένου να εκδοθεί η άδεια Γάμου ( Μητροπόλεως 30, Βέροια).

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 12:30 πρωί (εργάσιμες ημέρες)

Τηλέφωνο: 23310 22270 (εσωτερικό 1)

Υπεύθυνος: Αρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης 

Email: prodromosdovra@gmail.com