Αρχιερατικό συλλείτουργο στην Πρίγκηπο για την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου. (ΦΩΤΟ)

Ag.DhmhtriouPrigkhpos2018-3.jpg

Ag.DhmhtriouPrigkhpos2018-3.jpg

Το πρωί της Παρασκευής 26ης Οκτωβρίου τελέσθηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου της Πριγκήπου αρχιερατικό συλλείτουργο με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Δημητρίου και των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο εορτάζων  Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, και συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φιλαδελφείας κ. Μελίτων και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολμαίου, ο Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Προύσης κ. Ελπιδοφόρος και Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

Προ του τέλους της θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τον εορτάζοντα Ιεράρχη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο οποίος μετέφερε και τις ευχές της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, ο οποίος ηγείται ομάδος κληρικών, μοναχών και λαικών της Ιεράς Μητροπόλεως του, εκ μέρους του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων ο πανοσ. αρχιμ. π. Στέφανος Νούσης, και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της Πριγκήπου, και αντιφώνησε ο εορτάζων Σεβασμιώτατος Γέρων Πριγκηποννήσων.

O Σεβασμιώτατος Γέρων Πριγκηποννήσων είπε μεταξύ άλλων «Πρωτίστως αἰσθάνομαι τήν ἱεράν ὑποχρέωσιν νά ἀπευθύνω ἐνώπιόν σας τὴν εὐγνωμοσύνην μου πρός τόν Θεόν τῶν πατέρων μας καί τόν μεγαλομάρτυρα Αὐτοῦ, τόν σήμερα τιμώμενον Ἅγιον Δημήτριον διά τάς ἀπείρους εὐλογίας τάς ὁποίας μοῦ ἐπεδαψίλευσαν διαρκούσης τῆς ταπεινῆς ζωῆς μου.

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα ξεχωριστῆς τιμῆς ἀλλά καί ἀνθρώπινης χαρᾶς καθότι, ὅπως ἐλέχθη ἄλλωστε, εἶχα τήν εὐλογία νά γεννηθῶ κατά τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί νά ζήσω τήν προστασίαν καί τήν πρός Κύριον μεσιτείαν του διά βίου. Αὐτός δέ ὁ Ἅγιος μέ καταξίωσε ὄντως ἀπροσδοκήτως πρότριτα, μετά εἰκοσιοκταετῆ ταπεινήν ἀρχιερατικήν διακονίαν νά εὑρεθῶ ἐδῶ, εἰς αὐτόν τόν περικαλλέστατον χῶρον τοῦ Γένους, στήν Πρίγκηπον, καί νά θεωροῦμαι ὁ ποιμενάρχης αὐτοῦ τοῦ περικαλλοῦς ἱεροῦ ναοῦ.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκην νά διαβιβάσω εὐθύς ἀμέσως δι᾽ Ὑμῶν, Σεβασμιώτατε, τά βαθύτατα σέβη, τήν εὐλάβειαν καί τήν ἀγάπην μου πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἡ πρόνοια τοῦ ὁποίου μέ ἔφερε ἐδῶ, συνεπινεούσης, θέλω νά πιστεύω, τῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος, ἀλλά καί ψήφοις κανονικαῖς τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Θέλω νά διαβιβάσετε τήν εὐγνωμοσύνην μου καί τήν ἀγάπην μου, διά τήν τιμή αὐτή, ὄχι μόνο τῆς σημερινῆς παρουσίας Ὑμῶν ὡς ἐκπροσώπου Του, ἀλλά ἰδιαίτατα διά τήν τιμήν τῆς ἐγκαθιδρύσεώς μου εἰς τήν ἐπαρχίαν, τήν ὁποία ὁ ἴδιος καί ἡ ἀγαπῶσα καρδία του ἐκκλησιαστικῶς προήγαγεν τό πρῶτον, μετά ἀπό πολλές δεκαετίες, εἰς τήν τιμήν τῶν Γεροντικῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου, καί εἰς τό ταπεινόν μου πρόσωπον. Ὁ Θεός νά τόν πολυετῇ ἐν ὑγείᾳ καί εἰρήνῃ ἀλλά καί Ὑμᾶς, κάτι πού εὔχομαι ἀπό καρδίας, ἐγνωσμένης οὔσης τῆς ἐκτιμήσεως, τῆς ἀγάπης μου καί τῆς φιλίας μου πρός τό πρόσωπόν Σας καί τήν διακονίαν Σας τήν ὁποίαν ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά παρακολουθῶ ἀπ᾽ ἀρχῆς. Πολλά τά ἔτη Σας.

Μέ συνεκίνησαν βαθύτατα οἱ λόγοι τοῦ ἀδελφοῦ μου Ἁγίου Βεροίας. Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας εἶναι προσωπικός φίλος καί ἀδελφός ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ ἔτους 1972, ὅτε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔστειλε στή Θεσσαλονίκη, ἐφ᾽ ὅσον ἐπέτρεψε νά ἀνασταλῇ ἡ λειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, προκειμένου νά συνεχίσουμε ἐκεῖ τάς σπουδάς. Ὁ Ἅγιος Βεροίας, νεαρός τότε διάκονος, γόνος τῆς Θεσσαλονίκης, ἦταν ὁ πρῶτος ἐκ τῶν ἀνθρώπων πού συνήντησα … Συνδεθήκαμε καί συνεχίζουμε νά εἴμαστε καί θά εἴμαστε μέχρις ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς φίλοι καρδιακοί καί νά χαιρόμαστε, διότι οἱ πνευματικές χαρές εἶναι αὐτές πού καθιστοῦν πεπληρωμένη τήν ἀνθρώπινη ζωή … Ὁ Θεός νά τόν πολυετεῖ καί ὁ ἅγιος Δημήτριος, τοῦ ὁποίου τήν πόλη καί τόν ναόν, τόν περικαλλέστατον, διηκόνησε ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος καί πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ὅπως εἶπα καί χθές, εἶχε τήν εὐλογία στή ζωή του νά κομίσῃ ἀπό τό San Lorenzo τῆς Ἰταλίας τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου στή Θεσσαλονίκη. Νά ἔχετε και Σεῖς τή χάρη του καί τήν εὐλογία καί τή μεσιτεία του, καί ὁ Πατήρ πάσης δόσεως ἀγαθῆς νά Σᾶς πολυετῇ μέ εἰρήνην ψυχῆς, Ἅγιε Βεροίας».

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος :

Mέ τήν εὐκαιρία τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τήν σημερινή πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό ναό τῆς Πριγκήπου, τόν τιμώμενο ἐπί τῷ ὀνόματι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, τοῦ κοινοῦ μας προ­στά­του, ἀλλά καί τῶν ὀνομα­στη­ρίων Σας, τά ὁποῖα διά πρώτην φοράν ἑορτάζετε εἰς τήν νέαν Γεροντικήν Μητρόπολιν Πριγκη­πον­νήσων, εἰς τόν ἀρχιερατικόν θρόνον τῆς ὁποίας δικαίως καί ἐπαξίως ἀνεβιβάσθητε προτάσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιό­τη­τος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ­χου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί ψή­φοις τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων, ἐπι­τρέ­ψατέ μου νά Σᾶς ἐκφράσω καί προσωπικῶς ἀλλά καί ἐκ μέρους ὅλων τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν συμπροσκυνητῶν, τίς θερμότατες καί ὁλοκάρδιες εὐχές μας.

Τίς ἀναπέμψαμε ἤδη καί κατά τήν θείαν Λειτουργίαν πρός τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Χριστόν ἀλλά καί πρός τόν συμπαθέστατον τοῦ Κυρίου μεγαλομάρτυρα, τοῦ ὁποίου ὄχι μόνον τό ὄνομα φέρετε ἀλλά καί μέ τόν ὁποῖον παιδιόθεν συνεδέθητε καί ὁ ὁποῖος Σᾶς ὑπε­δέχθη καί ὡς νεαρόν φοιτητήν εἰς τήν πόλιν του, τήν Θεσσαλονίκην, καί ὁ ὁποῖος δέν ἔπαυσε ποτέ νά σᾶς σκέπει μέ τήν ἀγάπη του καί τήν προστασία του, ἀνταποδίδων καί τήν ἰδική Σας ἀγάπη καί εὐ­λάβεια πρός αὐτόν. 

Καί ἔχουμε τήν πεποίθηση ὅτι ὁ κλεινός ἀθλοφόρος ἅγιος Δημή­τριος εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος διά τῶν πρεσβειῶν του ὁδήγησε τά βήματά Σας εἰς τήν ἱστορικήν αὐτήν Μητρόπολιν Πριγκηποννή­σων, καί θά εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος θά Σᾶς ἐνισχύει καί θά Σᾶς στη­ρίζει εἰς τήν νέαν Σας διακονίαν, ὡς Γέροντος Μητροπολίτου Πρι­γκηποννήσων, ὥστε νά διαποι­μαί­νετε τό εὐλογημένον Σας ποί­μνιον, τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, ἐπί τά ἔτη πολλά καί μακρά, νά δίδετε καί Σεῖς τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χρι­στοῦ καί τά ἔργα Σας νά ἀπο­πνέουν ὀσμήν εὐωδίας πνευμα­τικῆς, ὅπως τό μῦρον τοῦ μυρο­βλύτου καί ἁγίου προστάτου Σας.

Πολλά τά ἔτη Σας.

Η προσφώνηση του Αρχιμ. Στεφάνου Νούση : 

Αγάλλεται, χαίρει και πανηγυρίζει σήμερον ο περικαλλής ούτος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου της ερατεινής νήσου Πριγκήπου μαζί με τον συγκεντρωθέντα εν αυτώ ιερόν κλήρον όλων των βαθμίδων καθώς και τον πιστόν και περιούσιον λαόν του Θεού, των προσελθόντων εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, αφ᾽ενός μεν δια να αποδώσουν την οφειλομένην τιμήν, να προσευχηθούν στην χάριν και να ασπαστούν την ιερά Εικόνα του σήμερον τιμωμένου από την αγία μας Εκκλησία Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, προστάτου και Εφόρου του Ιερού Ναού τούτου και πολιούχου της νήσου Πριγκήπου, και να συμμετάσχουν αφ᾽ ετέρου εις την διπλήν χαράν του Σεπτού Ποιμενάρχου της Επαρχίας ταύτης Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ.κ. Δημητρίου, ο οποίος, ως γνωστόν, σήμερον άγει τα ονομαστήριά Του καθώς και την επέτειον των γενεθλίων Αυτού.

Πράγματι προσήλθομεν σήμερον οι πάντες ενταύθα πάνυ προθύμως και με μεγάλη χαρά δια να τιμήσομεν την ιεράν μνήμην του εορταζομένου Αγίου, και ταυτόχρονα για να αποτίσουμε την οφειλομένην τιμήν και τον άπειρον σεβασμόν ημών πρός το τίμιον και σεπτόν Πρόσωπόν Σας, Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, να συμμετάσχουμε εις την διπλήν χαράν Υμών και να λάβομε υιϊκώς την ευλογίαν από Υμάς, ο οποίος είσθε ο Ποιμενάρχης και πνευματικός Πατέρας και Ηγέτης πάντων ημών, ο σεμνός, ο ιεροπρεπής, ο άξιος, ο ρέκτης, ο σεβαστός και αγαπητός από τους πάτντες κληρικός και Ιεράρχης, ο οποίος διακρίνεται δια την πνευματικότητα, την σεμνότητα, την παχυλή μόρφωσιν, την σοφίαν, την σύνεσιν, την αφοσίωσιν και την προσήλωσιν εις το καθήκον, την βαθείαν γνώσιν και πείραν των αληθειών της πίστεως ημών, των παραδόσεων των εκκλησιαστικών πραγμάτων και θεμάτων, καθώς και των γένει προβλημάτων της Αγίας ημών Εκκλησίας, ως εμφαίνεται από την εν γένει βιοτήν, την Ποιμαντικήν, την εκκλησιαστικήν δράσιν και διακονίαν, το συγγραφικόν έργον, τους λόγους και τα κηρύγματα της Υμετέρας Σεβασμιότητος και όλως ιδιαιτέρως από το περισπούδαστον πνευματικόν πόνημα Υμών με τον τίτλο «Η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1928 παρακωλυομένη εν τοις όροις», το οποίο και ετοιμάσατε με πολύ κόπο και υπομονή, ως φίλεργος μέλισσα, κατόπιν τριετούς, λεπτομερούς, εμβριθούς, κριτικής και συγκριτικής μελέτης. Πάντα ταύτα τα προτερήματα και τα προσόντα που διαθέτει το Σεπτόν Υμών Πρόσωπον είναι χαρίσματα του Δωρεοδότου Μεγάλου Θεού και προέρχονται από την παχυλήν και πολυσχιδή μόρφωσιν που λάβατε, αλλά κυρίως από την πολυετή, γόνιμη και επιτυχημένη δράση και παρουσία Σας στην Πατριαρχική Αυλή και κυρίως δίπλα εις την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, ως στενός συνεργάτης Αυτού, του οποίου και διατελέσατε επί 16 συναπτά έτη Διευθυντής του ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου. Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Πατριάρχης εκτιμώντας τα ως άνω προτερήματα, την εγνωσμένην εκκλησιαστικήν πείρα και την ικανότητα της Υμετέρας Σεβασμιότητος, ως γνωστόν, επρότεινε την μετάθεσιν Αυτής εις την κενωθείσαν, μετά την εις Κύριον εκδημίαν του αοιδίμου προκατόχου Υμών Μητροπολίτου κυρού Ιακώβου, εις Γεροντικήν πλέον, ανυψωθείσαν εν τω Προσώπω Υμών, Ιεράν Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων, ήτις και πραγματοποιήθηκε εν συνεχεία, με τας κανονικάς ψήφους των τιμίων Μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Αν και συμπληρώθηκε μόλις ένα εξάμηνο από την ημέρα που η Πρόνοια του Παναγάθου και Πανσόφου Θεού κατέστησε την Υμετέρα Σεβασμιότητα, Ποιμενάρχην και Οιακοστρόφον της ευλογημένης Επαρχίας ταύτης, κατορθώσατε με την θεοφιλή και λίαν πετυχημένην Ποιμαντορίαν Υμών και με τα προαναφερθέντα προτερήματα και τα αρετάς που διαθέτετε, να κερδίσετε την αγάπην και την εμπιστοσύνην, και με μίαν λέξιν, ακόμη και την καρδιά του εναπομείναντος ευαρίθμου μεν, αλά ταυτόχρονα πιστού, δυναμικού και εκλεκτού Υμών Ποιμνίου, το οποίο αναμένει με ελπίδα πολλά περισσότερα και ακόμη καλύτερες ημέρες.

Σεβασμιώτατε και Σεπτέ Γέροντα Ποιμενάρχα,

Κατά την εύσημον, χαρμόσυνον και ευλογημένην ταύτην στιγμήν, υποβάλλω ευλαβώς και υιϊκώς τα σέβη, τα συγχαρητήρια και τας ειλικρινείς μου ευχαριστίας και εύχομαι προσωπικώς εκ μυχών καρδίας, εκπροσωπών παραλλήλως και τους ενταύθα παρόντας εκλεκτούς κληρικούς συναδέλφους μου, τους ελθόντας επί τούτω εκ του εξωτερικού αφ᾽ενός, καθώς και τους ανήκοντας εις τον ιερόν κλήρον της καθ᾽Υμάς Μητροπόλεως, αλλά και του σήμερον παρόντος ενταύθα πιστού λαού του Θεού αφ᾽ ετέρου, όπως ο των όλων Δομήτωρ και Πανάγαθος Κύριος και Θεός ημών, χορηγεί εις την Υμετέραν και λίαν προσκυνητήν μοι Σεβασμιότητα, υγείαν ακλόνητον και αστεμφή, μακροημέρευσιν καθώς και ενίσχυσιν εξ ύψους δια μίαν μακροχρόνιον, επιτυχή, γόνιμον και καρποφόρον διακονίαν, επ᾽ αγαθώ της Μητρός ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και του μικρού μεν αλλά πιστού και δυναμικού Υμών ποιμνίου.

Εις πολλά έτη Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ