Αποκαλυπτήρια προτομής Μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου Γιαννικόπουλου. (ΦΩΤΟ)

ApokalupthriaVeriask.Paulou2019 5

ApokalupthriaVeriask.Paulou2019 5

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, ημέρα κατά την οποία η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εορτάζει την Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων και την επέτειο της απελευθέρωσης της Βεροίας πραγματοποιήθηκαν στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου Βεροίας, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κυρού Παύλου Γιαννικόπουλου.

Η προτομή αποτελεί έν­δειξη αγάπης και προσ­φοράς του Σε­βασμιωτάτου Μητρο­πολίτου Δρά­μας κ. Παύλου και του πανοσιολογιωτάτου Καθη­γου­μέ­νου της Ιεράς Μεγίστης Μο­νής Βα­τοπαιδίου κ. Εφραίμ, προς τον αοίδιμο Ιεράρχη, από τον οποίο έλαβαν και οι δύο την Ιερωσύνη.

Στην αρχή τελέστηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Μητροπολίτου και ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Δράμας κ. Παύλο και Βεροίας κ. Παντελεήμονα,  με την παρουσία των εκπροσώπων του Καθη­γου­μέ­νου της Ιεράς Μεγίστης Μο­νής Βα­τοπαιδίου κ. Εφραίμ, του Ιερομονάχου Τιμοθέου και του Μοναχού Βαρνάβα, του  Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. 

 

Στο τέλος ομίλησαν για τον Μακαριστό Μητροπολίτη οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας κ. Παντελεήμων και Δράμας κ. Παύλος ενώ εκ μέρους του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μο­νής Βα­τοπαιδίου κ. Εφραίμ ομίλησε ο Ιερομόναχος Τιμόθεος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ApokalupthriaVeriask.Paulou2019 6

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ἐνενήντα χρόνια συμπληρώ­θη­καν φέτος ἀπό τή γέννηση τοῦ μα­καριστοῦ προκατόχου μου, Μη­τρο­­πολίτου Βεροίας καί Ναούσης Παύλου Γιαννικοπούλου. Ἡ ἐπέ­τειος συμπίπτει μέ τή συμπλή­ρω­ση πενήντα ἐτῶν ἀπό τήν ἐκλογή καί ἐνθρόνισή του ὡς Μητροπο­λίτου τῆς ἀποστολικῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας καί εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.

Ἡ σύμπτωση τῶν τριῶν αὐτῶν ἐπε­τείων μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά τιμήσουμε τόν μακαριστό ἱε­ράρχη, ὁ ὁποῖος ἐπί εἰκοσιπέντε χρόνια ἐποίμανε θεο­φιλῶς τήν Ἱερά Μητρό­πολη Βεροίας καί Ναούσης, μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή πρός τό ποίμνιό του, τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, μέ θερμουργό ζῆλο καί ἀφοσίωση.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Παῦ­λος ἀφιέρωσε τή ζωή του στήν Ἐκ­κλη­σία καί στόν λαό τοῦ Θεοῦ, γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ὁποίου μερίμνησε ἰδιαιτέρως. Ἀγά­πησε τούς τοπικούς ἁγίους καί ἐργάσθηκε γιά τήν προβολή καί τήν τιμή τους, ἔχοντας πάντοτε κατά νοῦν τό ὅτι «ἡ ζωή τῶν ἁγίων εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καί ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ζωή τῶν ἁγίων». Ἵδρυσε ναούς, ἀνακαίνισε μοναστήρια, μερί­μνη­σε γιά τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας, ἐργάσθηκε μέ ζῆλο καί ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας καί παρέμεινε μέχρι τέλους στίς ἐπάλ­­ξεις, ἀγωνιζόμενος «ὡς κα­λός στρατιώτης Ἰησοῦ Χρι­στοῦ», ὡς συνετός οἰακοστρόφος τοῦ σκά­φους τῆς Ἐκκλησίας, ὡς φιλό­στοργος πατέρας τῶν πνευ­μα­τι­κῶν του τέκνων, ὡς ἄνθρω­πος τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, στήν ὁποία ἄφησε τό πνευματικό του ἀποτύπωμα, τόν τιμᾶ σήμερα κατά χρέος, τοποθετώντας τήν προτομή τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου καί σε­πτοῦ προκατόχου μου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγά­ρου τῆς Βεροίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς τριπλῆς ἐπετείου, τήν ὁποία προα­νέ­φερα, σέ ἔνδειξη τιμῆς καί εὐ­γνω­μοσύνης γιά τήν προσφορά του στήν Ἐκκλησία καί στήν ἐπαρ­χία μας.

Ἡ προτομή αὐτή ἀποτελεῖ ἔν­δειξη ἀγάπης καί προσ­φορᾶς τοῦ Σε­βασμιωτάτου Μητρο­πολίτου Δρά­μας κυρίου Παύλου καί τοῦ πανοσιολογιωτάτου Καθη­γου­μέ­νου τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μο­νῆς Βα­τοπαιδίου κ. Ἐφραίμ, πρός τόν ἀοίδιμο Ἱεράρχη, ἀπό τά τίμια χέρια τοῦ ὁποίου ἔλαβαν καί οἱ δύο τή χάρη τῆς ἱερωσύνης.

Εἶναι ἔνδειξη τιμῆς καί τῆς το­πικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀκο­λου­θώντας τήν Παύλεια προ­τροπή, μνη­μονεύει καί δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρό­που τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς ἐν τῇ πίστει, μακαριστοῦ Μητρο­πο­λί­του Παύλου Γιαννικοπούλου, καί εὔ­χε­ται νά εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ApokalupthriaVeriask.Paulou2019 2