«Αντιαιρετική Εσπερίδα» στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα. (ΦΩΤΟ)

AntiairetikhEsperidaNaousa2019 3

AntiairetikhEsperidaNaousa2019 3

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε «Αντιαιρετική Εσπερίδα» στο πλαίσιο του εορτασμού της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Παντανάσσης, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 

Την εκδήλωση άνοιξε με βυζαντινούς ύμνους για την Παναγία μας, ο Βυζαντινός Χορός του Ιερού Ναού υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε κ. Γεωργίου Ορδουλίδη, διευθυντού του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

 

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Αρχιμ. Παντελεήμων Καραλάζος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η Κυρία Θεοτόκος στην Ορθοδοξία και στην αίρεση». Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας και Υπεύθυνος του Αντιαιρετικού Γραφείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Οι πλάνες και οι τρόποι προσηλυτισμού των Χιλιαστών».

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων με τον χαιρετισμό του κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Εσπερίδος, ενώ στο τέλος απένειμε εκ μέρους του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης τιμητική πλακέτα με το χρυσό μετάλλιο της Παντανάσσης, στον εφημέριο του Ιερού Ναού π. Θεοφάνη Σαϊνίδηεπί τη συμπληρώση 30 ετών ιερατικής διακονίας.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AntiairetikhEsperidaNaousa2019 2

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε σήμερα τή μετάσταση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, τοῦ ἠγαπημένου μα­θητοῦ τοῦ Κυρίου μας, τοῦ ἁγνοῦ καί παρθένου καί εὐαγγε­λιστοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ἀγάπη πρός τόν διδάσκαλό του δέν τόν ἔκανε μόνο νά ἐγκαταλείψει τά πάντα γιά νά τόν ἀκολουθήσει, ἀλλά τόν ἔφερνε πάντοτε δίπλα του. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ θεολόγος ἦταν «ὁ ἀναπεσών ἐπί τό στῆθος» τοῦ Κυρίου, αὐτός πού ἔγειρε ἐπά­νω στό στῆθος τοῦ Χριστοῦ γε­μά­τος ἀγωνία, ὅταν τόν ἄκουσε νά λέγει ὁ Κύριος στόν Μυστικό Δεῖ­πνο ὅτι κάποιος θά τόν παρα­δώ­σει, προκειμένου νά μάθει ποιός ἦταν αὐτός πού θά τολμοῦσε νά κάνει αὐτή τήν ἀνόσια πράξη. Καί ἦταν ἀκόμη κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, στόν Γολγοθᾶ, μαζί μέ τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι μαθητές του τόν ἐγκατέλειψαν «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων». 

Ἐκτιμώντας αὐτή τή μεγάλη ἀγά­πη του ὁ Χριστός τοῦ ἀνέθεσε τή φροντίδα τῆς Μητέρας του, ἀλλά ἐμπιστεύθηκε καί τόν ἴδιο στή δική της μητρική προστασία λέγοντας ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυ­ροῦ του πρός τήν Παναγία τό «γύν­αι, ἰδού ὁ υἱός σου», καί πρός ἐκεῖνον τό «ἰδού ἡ μήτηρ σου». 

Ἄν θά ἤθελε, λοιπόν, νά ἀναφερ­θεῖ μέ δύο λόγια τόν ἅγιο Ἰωάννη, θά ἔπρεπε νά ἀναφερθεῖ ἀφενός στόν τίτλο τοῦ θεολόγου τόν ὁποῖο φέ­ρει, τίτλο πού ὀφείλει στό βαθύ θεολογικό περιεχόμενο πού ἔχουν τά ἔργα του, τό εὐαγγέλιο, οἱ ἐπιστολές καί ἡ Ἀποκάλυψη, καί εἶναι ὁ πρῶτος στόν ὁποῖο τόν ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία, καί ἀφετέρου στή στενή σχέση του μέ τήν Πα­να­γία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας.

Ἔτσι, λοιπόν, σήμερα, ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἠγαπημένου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου ἀλλά καί τῆς Παναγίας Μητέρας του, τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγε­λι­στοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς μίλησε περισ­σό­τερο ἀπό κάθε ἀπόστολο γιά τόν Θεό καί τήν πίστη μας σέ αὐτόν ἀλλά καί ὅσα πρόκειται νά συμ­βοῦν μελλοντικά στόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους, μέσα ἀπό τό προ­φητικό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐγκαινιάζουμε τό πνευματικό ἔργο τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἐδῶ στό Μητροπολιτικό Κέντρο Πο­λιτισμοῦ «Παντάνασσα» μέ μία Ἀντιαιρετική Ἑσπερίδα.

Καί ἔχουμε τή χαρά νά εἶναι κοντά μας δύο ἐκλεκτοί ὁμιλητές: ὁ π. Παντελεήμων Καραλάζος, ἱε­ρο­κή­ρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως Ἐδέσ­σης, Πέλλης καί Ἀλμω­πίας, διδάκτωρ τῆς Θεολογίας, γνωστός καί οἰκεῖος σέ ὅλους σας, καθώς ἔχει δέσμους μέ τήν πόλη μας, προέρχεται ἀπό τή Νάουσα, καί ὁ π. Θεόφιλος Λεμοντζῆς, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί διδάκτωρ καί ἐκεῖνος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Καί οἱ δύο ἔχουν ἐντρυφήσει καί ἀσχολοῦ­νται συστηματικά μέ τίς αἱρέσεις καί τίς κακοδοξίες τους καί εἶναι ἐξαιρετικοί γνῶστες τῶν θεμάτων αὐτῶν. Ὁ π. Παντελεήμων θά μᾶς μιλήσει, λοιπόν, γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη γιά τήν Παναγία μας σέ ἀντίθεση μέ τίς πλάνες τῶν αἱρε­τικῶν, καί ὁ π. Θεόφιλος γιά τίς πλάνες καί τίς μεθόδους προσηλυ­τισμοῦ τῶν Χιλιαστῶν.

Καί τά δύο θέματα εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέροντα καί θά πρέπει νά γνωρίζουμε ὅλοι σχετικά, ὥστε νά μποροῦμε νά προφυλασσόμεθα καί νά μήν πέφτουμε στίς παγίδες τῶν αἱρετικῶν. Γι᾽ αὐτό καί θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τούς δύο ὁμιλητές μας γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους, ἀλλά καί τόν βυ­ζαντινό χορό τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας πού συμμετεῖχε στήν Ἑσπε­ρίδα μας μέ ἐπίκαιρους ὕ­μνους. Νά εὐχαριστήσω τόν π. Ἀρσένιο πού μᾶς δίδει μία νέα εὐκαιρία στήν ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀλλά καί στήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς λειτουργίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου τῆς «Παντανάσσης».Καί τέλος νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς πού ἀνταποκριθήκατε καί φέτος στήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AntiairetikhEsperidaNaousa2019