Αγιασμός στο Δικαστικό Μέγαρο Βεροίας από τον Σεβασμιώτατο. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosDikasthriaVerias2019

AgiasmosDikasthriaVerias2019

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές για την έναρξη της νέας δικαστικής περιόδου στο Δικαστικό Μέγαρο Βεροίας, παρουσία των Εισαγγελέων, των Δικαστών, των Δικηγόρων και των Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἑορτή τοῦ προστάτου τοῦ νομικοῦ κό­σμου, τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, ἀνταποκριθήκαμε εὐ­χαρίστως στήν πρόσκλησή σας καί τελέσαμε τόν Ἁγιασμό γιά τήν νέα αὐτή περίοδο λειτουργίας τῶν Δικαστηρίων τῆς πόλεώς μας.

 Στίς εὐχές πού ἀναπέμψαμε πρός τόν Θεό μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔργου σας θά θέλαμε νά προσθέ­σουμε τώρα καί τίς δικές μας εὐ­χές, ἐπικαλούμενοι τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ, ὥστε Ἐκεῖνος νά σᾶς κατευ­θύνει στό ἔργο σας καί στίς ἀπο­φά­σεις σας καί νά σᾶς ἐνισχύει στό πολυεύθυνο λειτούργημά σας.

Ἡ ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης, τήν ὁποία σᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ ἡ Πο­λιτεία, εἶναι δύσκολη ὑπόθεση, ἰδιαίτερα στίς ἡμέρες μας, πού καί τό κακό καί ἡ ἀδικία ἔχει πλη­θυνθεῖ ἀλλά καί, δυστυχῶς, ὑπάρ­χουν κάποιοι οἱ ὁποῖοι προσπα­θοῦν νά μειώσουν τό κύρος τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης καί τῶν λειτουργῶν της καί νά δυσφημί­σουν τήν ἀμεροληψία ἀλλά καί τήν προσφορά τους.

Ὅπως ὅμως καί σεῖς γνωρίζετε, οἱ πολίτες ἐκφράζουν πάντοτε τήν ἐμπιστοσύνη τους στή Δικαιοσύνη καί τιμοῦν τούς λειτουργούς της γιά τό σπουδαῖο ἔργο πού προσφέ­ρουν καί τοῦ ὁποίου ἡ ἀνα­γκαι­ότητα καί ἡ ἀξία εἶναι ἀδιαμ­φι­σβήτητη ἀπό ὅλους μας. 

Tό αἴσθημα, ἄλλωστε, τῆς δικαι­ο­σύνης καί ἡ βεβαιότητα ὅτι αὐτή ἐπικρατεῖ σέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες σχέσεις ἀλλά καί στή σχέση τοῦ πολίτη μέ τό κράτος, εἶναι κοινά γιά ὅλους μας καί μέ αὐτά προ­χω­ροῦμε στή ζωή μας. 

Εὐχόμεθα, λοιπόν, ἀπό καρδίας, σέ αὐτήν τή φυσική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιά δικαιοσύνη καί τήν ἐμπιστοσύνη πού ἔχει κάθε ἄν­θρω­πος στούς θεσμούς καί τούς λειτουργούς της νά ἀνταποκρίνε­σθε καί σεῖς μέ τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο εἶναι δίκαιος ἀλλά καί «δι­καιοσύνας ἠγάπησε», καί νά ἔχετε τήν εὐλογία του καί στό λειτούρ­γη­μά σας καί στή ζωή σας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiasmosDikasthriaVerias2019 3