Αγιασμός στην Σχολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosSxolhAstynomias2019

AgiasmosSxolhAstynomias2019

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές στην Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βέροια.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

 

Μέ πολλή χαρά ἀποδεχθήκαμε τήν πρόσκλησή σας γιά νά τελέ­σουμε τόν Ἁγιασμό μέ τήν εὐκαι­ρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας πε­ρι­ό­δου λειτουργίας τῆς Σχολῆς Με­τε­κπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώ­σεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί νά ἐπικαλεσθοῦμε τήν ἐξ ὕψους δύ­να­μη καί ἐνίσχυση καί τόν ἐκ Θεοῦ φωτισμό τόσο στήν Διευθύ­ντρια ὅσο καί σέ ὅλους τούς διδά­σκοντες καί φοιτῶντες στή Σχολή Ἀστυνομικούς μας.

Ὅλοι ἀναγνωρίζουμε τό σπου­δαῖο ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ ἡ Ἑλ­ληνική Ἀστυνομία καί τίς ὑπε­ράν­θρωπες προσπάθειες πού κατα­βάλ­λουν οἱ γυναῖκες καί οἱ ἄνδρες ἀστυνομικοί γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν προστασία τῶν πολιτῶν, ἀλλά καί τό πολύπλευρο κοινωνικό καί ἀνθρωπιστικό τους ἔργο, γιά τό ὁποῖο ἔχουν τήν ἀπεριόριστη ἐκτί­μηση καί τήν εὐγνωμοσύνη μας.

Ὅλοι ὅμως γνωρίζουμε καί τίς δυ­σκολίες πού ἀντιμετωπίζετε στήν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός σας, δυσκολίες πού ὀφείλονται ἐκτός τῶν ἄλλων καί στίς νέες μορφές ἐγκληματι­κό­τητος, ἀλλά καί τήν διαρκῶς αὐξανόμενη ἀξι­ο­­­ποίηση τῶν νέων τεχνολο­γιῶν γιά τήν καταστολή τοῦ ἐγκλή­μα­τος, τό ὁποῖο ἐπίσης ἔχει διεισδύ­σει ἤδη καί στόν τομέα αὐτό. 

Γι᾽ αὐτό καί ἀντιλαμβανόμαστε τή μεγάλη σημασία πού ἔχει καί τό σπουδαῖο ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Σχολή αὐτή στήν ἐπιμόρφωση καί μετεκπαίδευση τῶν στελεχῶν τῆς Ἀστυνομίας, ἔτσι ὥστε νά ἀσκοῦν τήν ὑπηρεσία τους μέ τόν καλύ­τε­ρο τρόπο, δικαιώνοντας τόσο τή φήμη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ὅσο καί τίς προσδοκίες τῶν πολι­τῶν.

Ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται πάντοτε «ὑπέρ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας τῆς πατρίδος ἡμῶν», καί μέ τή σημερινή εὐκαιρία θέλουμε νά σᾶς διαβεβαιώσουμε ὅτι θά εὐχόμεθα πάντοτε γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔρ­γου σας καί θά προσευχόμεθα ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνει καί νά σᾶς κατευθύνει στήν ἐπιτέλεση τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς σας πρός ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.   

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiasmosSxolhAstynomias2019 3