Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosKoinFrontisthriou2020 5

AgiasmosKoinFrontisthriou2020 5

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές προς τους μαθητές και τους εθελοντές καθηγητές. 

 

Προ της ενάρξεως του Αγιασμού ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής μίλησε στα παιδιά για τον προγραμματισμό των μαθημάτων και για την λειτουργία του φροντιστηρίου. 

 

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων:Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἐγκαι­νιάζουμε σήμερα ἐδῶ, στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τόν νέο κύκλο μαθημάτων τοῦ κοινωνι­κοῦ φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά τή νέα σχολική χρονιά, ἡ ὁποία ξεκινᾶ σέ λίγες ἡμέρες μέσα σέ δύσκολες συνθῆ­κες, μέσα στίς συνθῆκες τῆς παν­δη­μίας, ἡ ὁποία πλήττει καί τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο.

Αὐτή ἡ δυσκολία, τήν ὁποία ὅλοι ἀντιμετωπίζουμε μέ τίς ἀποστά­σεις πού πρέπει νά τηροῦμε με­ταξύ μας καί τήν ἀποφυγή συνα­θροί­σεως πολλῶν ἀτόμων στόν ἴδιο χῶρο, μᾶς ἔκανε φέτος νά πραγματοποιήσουμε τόν ἁγιασμό στόν τόπο αὐτό, τόν ἁγιασμένο ἀπό τήν παρουσία τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας. Στόν τόπο αὐτό πού ἀποτελεῖ γιά μᾶς τούς Βεροιεῖς τό κέντρο καί τόν ὀμφαλό τῆς πνευματικῆς μας ἀναγεννήσεως. 

Ἐδῶ ἀκούσθηκε γιά πρώτη φορά τό μήνυμα τῆς χριστιανικῆς ἀγά­πης, τῆς ἀγάπης πού προσφέρει στόν κάθε ἄνθρωπο χωρίς νά ζητᾶ ἀνταπόδοση. Καί αὐτό τό μήνυμα τῆς ἀγάπης γίνεται πράξη μέσα στό κοινωνικό φροντιστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, στίς τά­ξεις τοῦ ὁποίου διδάσκουν ἐθελο­ντικά καθηγητές καί φοιτητές, ὅλους ἐσᾶς πού χρειάζεστε αὐτή τή βοήθεια καί τήν ὑποστήριξη.

Γίνεται πράξη μέσα στό κοινωνι­κό φροντιστήριο πού σᾶς προσφέ­ρει βοήθεια γιά τά μαθήματά σας μέσα σέ ἕνα ἀσφαλές περιβάλλον, κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅμως ἐκτός ἀπό τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία κήρυξε ὁ ἀπό­στολος Παῦλος ἀπό αὐτό τό Βῆμα, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο μήνυμα. Καί αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα αἰσιόδοξο στήν ἐποχή μας, στήν ἐποχή τῆς πανδημίας, κατά τήν ὁποία ὅλοι μας δοκιμα­ζόμεθα μέ διαφορετι­κούς ὁ καθένας τρόπους. 

Ἡ μάθηση, λοιπόν, πού εἶναι ὁ στόχος σας, πού εἶναι ἡ ἐπιθυμία σας, μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ κάτω καί ἀπό τίς πιό δύσκολες συνθῆ­κες. Ἀρκεῖ νά τήν ἐπιδιώκουμε καί νά προσπαθοῦμε γι᾽ αὐτήν. 

Ἄς μήν νομίζουμε ὅτι οἱ δυσκο­λίες πού ἀντιμετωπίζουμε στίς ἡμέρες μας εἶναι οἱ μεγαλύτερες. Ἄς σκεφθοῦμε πόσες δυσκολίες καί ἐμπόδια ἀντιμετώπιζαν οἱ μαθη­τές σέ παλαιότερες ἐποχές, κάτω ἀπό ἄλλες συνθῆκες καί κα­τα­στάσεις. Γιά μᾶς, γιά σᾶς, ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τόν ὁποῖο μᾶς θυμίζει τό Βῆμα του πού μᾶς φιλοξενεῖ ἀπόψε. 

Τί ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος; «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦν­τι με Χριστῷ». Ὅλα μπορῶ νά τά ἐπιτύχω μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ Χρι­στοῦ.

Αὐτό νά ἔχετε καί σεῖς στόν νοῦ σας. Μπορεῖτε νά ἐπιτύχετε τά πά­ντα μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, καί τή μόρφωση καί τήν καλλιέργεια καί τήν πρόοδό σας σέ ὅλους τούς τομεῖς, ἀρκεῖ νά ζητᾶτε τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ. 

Αὐτή ἡ βοήθεια καί ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ εὔχομαι νά σᾶς συνοδεύει τήν καινούργια χρονιά καί μέ αὐ­τήν εὔχομαι νά ξεπεράσουμε καί τό πρόβλημα τῆς πανδημίας, δίδο­ντας πάντοτε τήν ἀπαραίτητη προ­­­­σοχή καί τηρώντας τά μέτρα πού μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ εἰδικοί, γιά νά περιορίσουμε κατά τό δυνα­τόν τή διάδοση τῆς ἀσθενείας, πού μᾶς στέρησε τούς τελευταίους μῆ­νες τόσους ἀνθρώπους καί νά προστατεύσουμε  τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα.

Καί εὔχομαι πατρικά καί ἀπό καρ­δίας νά ἔχετε μία εὐλογημένη χρονιά, γεμάτη πρόοδο καί ἐπιτυ­χίες.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiasmosKoinFrontisthriou2020 7